Ősmagyar nyelvek Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Pető Imre :
A KÖZVETLENÜL FELHASZNÁLT IRODALOM


2008.07.06.
     

A magyar nyelv története;  Szerkesztette Benkő Loránd. Tankönyvkiadó, Bp. 1967.

Badiny Jós Ferenc, prof.: Az Ister-gami oroszlánok titkai. Magyar Ház Könyvek, 2004.

Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai I-III. László Gyula Tört. Kult. Egy. 2004.

Balkányi Sz. Lajos: Magyar ősmesék mint hitregék a magyar nép ajkáról véve s a világtörténettel egyeztetve. Debreczen, 1860. Okolicsányi és Társa gyorssajtóján.

Benedek Elek: Magyar mese -  és mondavilág.Black & White Kiadó 2001.

Bobula Ida, dr.: A Sumer - Magyar Rokonság. Editor Esda, Buenos Aires, 1982.

Bosnyák Sándor: Hatalom a néphagyományban. (Badiny J. F. fönti könyvének része.)

Csihák György: Sacra Regni Hungarici Corona és a magyar közjogi rendezés kérdései ma. A ZMTE VIII. Magyar Történelmi Iskolája. Bp.-Zürich,2004. Tanulmánykötet, 106. o.

DETRE CSABA, dr.: Hun szavak, szövegek. Turán c. folyóirat, 2004. március - április.

Götz László: Keleten kél a nap. Püski. Budapest, 1994.

Latin - magyar szótár. Főszerkesztő Györkösi Alajos. Akadémiai Kiadó, Bp., 1978.

Magyar nyelvtörténet; Oziris Kiadó, Budapest, 2003.

Mesterházy Zsolt: A magyar ókor. Magyar Ház Könyvek, Budapest, 2002. január 3.

Oppenheim A. Leo: Az ókori Mezopotámia

Petthő Gergely: Rövid Magyar Krónika..., Kassa, 1753.

Sima Qian: A hunok legkorábbi története; A Shi Ji 110. kötete. Magyar Ház, 2005.

Sebestyén László: Kézai Simon védelmében; Nap Kiadó, 2000.

Szász Béla: A húnok története. Attila nagykirály. Szabad Tér, Budapest, 1994.

Varga Csaba:  A magyar szókincs titka. Fríg Kiadó, Budapest, 2005. augusztus 31.

Varga Géza: A magyarság jelképei. Írástörténeti Kutató Intézet, Budapest, 1999

Záhonyi András: Ősi titkok nyomában; Miskolci Bölcsész Egyesület, 2005.