Ősmagyar nyelvek Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Pető Imre :
A Nemzeti Hírháló botrányos híre, és honlapunk válasza


2008.12.20.
NYÍLT LEVÉL A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ILLETÉKESEIHEZ!

H o v á    l e t t    a    9 0 0 0    p e r g a m e n t    t e k e r c s ?!!!

Mindenki olvassa végig az alábbi írást!

Választ kér az egész Magyar Nemzet és az összes Rokon Nemzet, miért nem hozták nyilvánosságra a magyarság számára és világviszonylatban fontos dokumentumokat, hová tüntették az ásatásoknál megtalált ősmagyar tekercseket, kiknek az érdeke, hogy a magyarságot minden téren - a mai napig is - pusztítsák, rabolják, történelmét meghamisítsák, eltitkolják?
Kiknek az érdeke, hogy ilyen aljas módon cselekedjenek hitvány emberek, "Magyar" Akadémikus létükre, "magyar" politikus létükre, vagy csak egyszerűen, mint nyomorult, gyűlölködő, Pénzistent imádó lényként, sunyi patkány módjára cselekedjen?

Mindenki, aki olvassa ezt, terjessze és követelje, hogy tűnjenek a Pokolra a Magyar Nemzet gyilkosai, kifosztói, történelmének elhallgatói, megcsonkítói!
Magyarokat a Magyar Tudományos Akadémiára és minden fontos, tisztességet, emberséget, magyar érzelmet kívánó területre!
Elő a seprűkkel, ki a szeméttel, ahová való!
Elég volt a nemzetgyilkosokból, bűnözőkből, legalsó, közép- és legfelső szinten egyaránt!


Adjon Isten Tisztességes Magyar Jövőt!


Pásztorfi István

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT, MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK, NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE, LEGYEN MINDÖRÖKRE.

/A Kr. u. 410-460 táján keletkezett hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva.
A kijevi Nemzeti Múzeumban található./"A kijevi múzeumban őrzött Hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű. Nem tudom, hogy tudtok-e róla, hogy a szíjvégen talált rovásírásos szöveg megfejtésére Magyar rovásírás szakértőt - nyelvészt kértek fel!!!
Előlünk mégis mindenáron eltitkolták, amíg lehetett.
Istennek hála ma már nem lehet szinte semmit titokban tartani! Érdekesség, hogy az 1960-as évek elején szintén Kijevben ((=Kővár, amiről ma már tudjuk, hogy Árpád nagyapja Álmos őse Ügyek fejedelem alapította - építette szabír-magyar város híres szabír kovácsiparával. Ott készültek a csodálatos Magyar szablyák.)

Régészeti feltárás során a Magyar hegyen találtak 9000 darab rovásírással teleírt pergamentet tökéletes állapotban!!!!
A kutató régész Armatov akadémikus az egészet elküldte futárral a Magyar Tudományos Akadémiának úgy gondolván, hogy mi vagyunk a megfejtésében illetékesek!!! Őt száműzték Szibériába!!
A 9000 darab pergament pedig szőrén, szálán eltűnt!!! Mai napig semmit nem tudni róla!!
A finnugoristák hallgatnak (vagy lapítanak, mint az a bizonyos a fűben). Ma már kideríthetetlen, hogy megsemmisítették, vagy csak eltüntették, nem tudni. Talány kinek állt az érdekében????
Óriási, pótolhatatlan veszteség, mert minden bizonnyal hatalmas és teljesen autentikus információs tömeg állna rendelkezésünkre, a HAZATÉRÉS vagy HONVISSZAFOGLALÁS előtti, alatti és utáni időkből. S még mennyi minden van, amit eltitkolnak, vagy éppen megsemmisítenek előlünk. Visszaté r ve az imához: gyönyörű!! Nemhiába mondták a Görögök, hogy a szkíták - hunok - avarok -
magyarok tudnak a legszebben imádkozni ISTENÜKHÖZ!!!!"


Szerkesztői vélemény és -kérdés

Súlyos vádat olvashatunk odafent, és a vád vélt vagy valós alapját lejjebb. Nemzeti múltunk sok dokunentumának lehetett a temetője a nemzet értékeit őrizni köteles intézmény, ha olykor lelketlenek és nemzetárulók kezébe került. Gondolhatunk „égető Hunfalvira" példának okáért, akinek a kezén elsenyvedtek rovásírásos nyelvi kincseink. Nemzetünk minden tagját megilleti a megbizonyosodás, a tudás joga. Ezért zárt levelet intézünk a Magyar Tudományos Akadémia nemrég megválasztott Elnökéhez, melyben kérjük a vádak igazság-tartalmának kivizsgálását, és kérjük erről a közönség tájékoztatását. Megjegyezzük azonban, ha a vádak igaznak bizonyulnak, még akkor sem szabad ilyen gyalázatos hangnemben előadni, mint amilyenben eme névtelen cikk is íródott. Ha megvannak a tekercsek, a bocsánat-kérésnek a sértéshez képest arányosnak kell lennie, mint ahogy az MTA-nak a nemzettel szemben, ha a vád igaz. A kétség feloldását a megtámadott intézménytől várjuk, melyhez eljuttatjuk kérdésünket. A válaszról beszámolunk majd.

Pető Imre.