Ősmagyar nyelvek Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Dr. Kovács István :
Ősbuda Várvédői Egyesület 2007. évi Közhasznú jelentése


2008.10.27.
Az Ősbuda Várvédői Egyesület 2007-ben alakult.

Ősbuda Várvédői Egyesület 2007 évi Közhasznú jelentése

 A Heves Megyei Bíróságon 2007. 09. 18-án kelt jogerős végzéssel, 2066 nyilvántartási szám alatt Közhasznú Egyesületként került bejegyzésre. Ezért az 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezései értelmében közhasznú jelentés készítésére kötelezett. 224/200 (XII.19.) Kormányrendelet előírásai szerint, mivel az egyesület kettős könyvvezetést alkalmaz, ezért  közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít, amely szöveges közhasznú jelentést, közhasznú egyszerűsített mérleget, közhasznú egyszerűsített eredmény levezetést, valamint tájékoztató adatokat tartalmaz.

 Az Ősbuda Várvédői Egyesület, mint közhasznú szervezet az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem.

 Az Ősbuda Várvédői Egyesület közhasznú tevékenységét, országos szinten végzi.
Fontos törekvés a társegyesületekkel való együttműködés.

 Az Ősbuda Várvédői Egyesület 2007-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
Bevétele a tagok által befizetett tagdíjakból, és egy vállalkozás által nyújtott támogatásból állt.

 Az Ősbuda Várvédői Egyesületnek alkalmazottai nincsenek, tisztségviselői, az elnökség tagjai semmilyen juttatásban nem részesültek, tevékenységüket szabadidejükben látták el.

 Az Ősbuda Várvédői Egyesület vagyona készpénzben (bankszámla, házipénztár) testesül meg 2007.december 31-én a záró pénzkészlete összesen: 38.772 Ft, az alábbi összetételben:

Házipénztár    16.290 Ft
OTP Bank Nyrt. Gyöngyösi Fiók 22.482 Ft
Az Ősbuda Várvédői Egyesület összes bevétele 47.504 Ft
Az Ősbuda Várvédői Egyesület összes ráfordítása.   8.732 Ft

 Az Ősbuda Várvédői Egyesület közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg, eredmény-levezetés, tájékoztató adatok) amely a többször módosított 224/2000. (XII.19) számú kormányrendelet előírásai és melléklete alapján készült az I. sz. melléklet tartalmazza.

 Az Ősbuda Várvédői Egyesület költségvetési támogatásban (NCA), és cél szerinti juttatásban nem részesült. Az Egyesület tisztségviselői sem pénzbeli, sem természetbeni juttatásban nem részesültek, valamennyien társadalmi munkában dolgoztak és dolgoznak.

 Az Ősbuda Várvédői Egyesület ráfordításként, csupán a banköltségeket, közjegyzői díjat és nyomtatvány költséget érvényesített.

 2007-ben végzett munkánk javarészt a feltételezett pilisi Ősbuda Vár feltárásához kapcsolódott. Más irányú tevékenységünk pedig a mátraaljai történelmi múlt, valamint tárgyi emlékeinek megismerésére, és védelmére irányult. (Gyöngyössolymos határában lévő Bábakő látogathatóvá tétele)

 

Abasár 2008.04.30.

                                                                                                                                                                                                           Dr. Kovács István elnök