Ősmagyar nyelvek Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Dr Kovács Tamás :
Vince atyát végakarata ellenére Székesfehérváron akarják eltemetni


2008.12.22.
Kedves Magyar Testvérek!


 Szeretett és tisztelt Árva Vince pálos atyánk december 15-én hajnalban megtért a Teremtőhöz. A számára rendelt utat végigjárta, ama nemes harcot megharcolta, érdek nélküli szereteten alapuló hitét megtartotta, magyar pálos szívvel a mellében élte végig küzdelmes életét. Élete hányattatásokkal teli, kemény élet volt! De nem élt hiába! Hiszen december 13-án - már mások keze által - letette 23 évi munkájának és élete fő céljának eredményét az Úr és a Magyar Nemzet asztalára, 17 kötetben, hogy helyette a Magyarok Világszövetsége vigye tovább Boldog Özséb szentté avatásának ügyét.


Boldog Özséb szentté avatása, Árva Vince atya, és a köré gyűlt sok-sok önzetlen segítő honfitársunk munkájának, a Magyarok Világszövetsége támogatásának, és a Magyar Nemzet szeretetének köszönhetően be kell, hogy következzen!


 Az atya végakarata az volt, hogy Pilisszántón temessék el! Akarata és a Nemzet akarata ellenére a Katolikus Egyház Székesfehérváron a papi temetőben kívánja eltemetni január 5-én, mely dátum is meglehetősen érdekes: minél kevesebben tudjanak végső búcsút venni Árva Vince pálos atyától?


Árva Vince atya


Az a helyzet is meglehetősen érdekes, hogy 2008 augusztusáig, nyugdíjazásának napjáig Vince atya Pilisszántón teljesített papi szolgálatot. December 15-én halt meg, és szántói hitközösségének sok tagja a Boldog Özséb szobor december 21-i ünnepélyes avatásán, egy röplapból tudta meg az atya halálának hírét!


 

Felhívás!

Kedves Magyar Testvérek! Nemzeti Civil Szerveződések, Közösségek, Egyesületek!

Isten áldja és nyugosztalja Vince atyánkat! Nyugosztalja ott, ahol végakarata szerint szeretne nyugodni! Végakarata, és az elmúlt évtizedek történései szerint Szántón kellene eltemetni, azonban a Katolikus Egyház, személy szerint Spányi Antal székesfehérvári püspök úr ezt nem akarja hagyni! Január 5-én Székesfehérváron a papi temetőben akarják eltemetni Pálos Atyánkat, mint egy egyszeri közpapot !!!

 Hát Ő nem egyszerű plébános volt, hanem az egyetlen ma még velünk élt Özsébi Pálos vonalat képviselő Magyar Pálos Atya! A Magyar Pálos Rend egykori vezetője. Személye összeforrt Özsébbel, a Magyar Pálos Renddel, Szántóval, mint Özséb atyánk rendalapításának színhelyével. Az ő munkájának köszönhetően kapta vissza a Pálos rend a nosztrai kegytemplomot, és a Sziklakápolnát a Gellért-hegyen, melyeknek felújítását is ő intézte. 16-éves korától gyűjtötte a Boldog Özséb szentté avatásához szükséges információkat, és az elmúlt 23.évben állította össze a 17 kötetes szentté avatási dokumentációt. Emiatt folyamatos zaklatásnak volt kitéve! 15 évig volt Szántó katolikus közösségének plébánosa.

 Árva Vince atyának végakarata és a Magyar Nemzet akarata szerint nem Székesfehérváron a papi köztemetőben „jeltelen" sírban a helye, hanem Pilisszántón, a templomkertben, ahová az emberek szeretettel a szívükben fognak zarándokolni. És Vince atya halálában is a Magyar Nemzetet építő pálos atya lesz! A temetést illetően az egyházvezetés részéről pedig Spányi Antal székesfehérvári püspök úr az aki a döntnök! Ő jelenleg még keményen Szántóellenes!
Tisztelt Püspök úr! Hát engedélyezze a szántói temetést! Ez az Ön részéről csupán egyszerű tollvonás!

 A Karácsony, a Fényünnep alkalmával emlékezzetek meg Vince atyáról és Özséb atyánk szentté avatásáról, és adjatok hangot minden fórumon, és minden illetékes szervnél, személynél (Fehérváron a Püspöki Hivatalban is és Szántó Önkormányzatánál is), hogy Vince atyát ott tudjuk VÉGSŐ NYUGALOMBA HELYEZNI, ahol nyugodnia kell, az Ő és a Nemzet nyugalmának érdekében!

Isten áldja Árva Vince atyát, és tiszteltesse az ő végakaratát!
Áldott, szeretetben teljes Karácsonyt!
Ébresszétek és éltessétek a Pálos szellemiséget, mert a Magyar Nemzet a pálosokkal emelkedik, a pálosokkal hanyatlik, ezt ne feledjétek!

Árva Vince atya emlékezete