Ősmagyar nyelvek Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Pető Imre :
VARBÓC


2008.07.28.
(A dolgozat folytatása, szócikkekkel )

VARBÓC

Alsóhegy         Alsóhegy, -en, h., sz. – Enyhe lejtésű szántóföld, 19 holdnyi.

                        -Hallottam, az Alsóhegy az it van minygyaor a falu körül ne.

 

Alsó Závoz      Alsou Zaohoz, -ba, k., l. – V. ö.: Závoz. Ez van közelebb a községhez.

 

Aranykút        Arankút, f. – A Borháztető alatt bukkan fel.

                        -Aztaon van a Zaolokfőld alatt a zaolokföldi forraos, Arankút.

 

Bajnokföldi rét Bajnokfőd Bajnoki főld, r. – Kataszt.: Bajnok földi rét. Ez a rét már a Lászi-pusztán van:

                        -Bajnoki főld, majd a Téglaszín alat van Veresfűz…

 

Bajnoki           Bajnoki, -ba. Vö.: az előbb. Szívesebben használják ezt a rövid alakot:

                        -A Bajnoki, az rét.

 

Bejáró             Bejaoró, sz., - A Lászi felé lehet rajta átjutni: Hasznosítása:

                        -Bejaoró, szantófőld.

 

Belső-telek     Belsöü-telek, r. – A László másik neve is, de annál nagyobb terület neve. Vö.: Telek.

 

Bérc                Bérci dűlő, sz. – Kataszt.: Bércz. – Szántóföldi művelésre nem igen alkalmas terület. A perkupai dűlőkkel érintkezik. Mai helyzete:

                        -Kint a Bérc az is tartozik a somoslaobi dűlőhöz, de az mostmaon be van aolamosítva mer maor be van csemetézve szóval a Bérci dűlő.

 

Bérctető          Bérctető, t. – A Bérci dűlő legmostohább része, embert és állatot egyaránt próbára tette:

                        -Szántottam az ökreimmel a Bérctetőn, a borhaoz alatt.

 

Bikarét           Bikarét, r. – Kataszt.: Bika rét. – A Zártkert aljában van:

                        -Bikarét példaoul a Szöveténybe is van.

 

Bogolyik         Bogojik, -on, sz. – Kataszt.: Bagoly lyuk. Nem azonos, nem is határos a perkupai Bogolyikkal. Ez a Bérc-tetőtől délre, a Völgy felett van. Az adatközlő megjegyzése:

                        -Ez a Bogojik példaoul megint van a Vőgybe való dűlő. Valamikor a baorójé a Ragaojié volt. Megvettük. Megvettük tizennégyen.

 

Bokány           Bokaony, -on, sz. – Kataszt.: Bokány. – Tulajdonképpen ez hegy, a falutól délre, de az itt lévő szántóföldeket értik alatta. Majdnem a Lászi pusztán van:

                        -Bokaonyhaot ez maor a Laosziba van, a Köbölkúlnaol az a főd.

 

Bokány-tető    Bokaony-tető, -n, l. – A Bokány nem művelhető területeinek a neve:

                        -A Bokaonytető az legelő ez itten ne az a nagy bérc.

 

Borház            Borhaoz, e. sző. – A Kataszt.: itt Sajtót említ (v. ö.: ua.). L.: Nagy borház.

 

Borház-tető     Borhaoz tető, -n, sző. – A régi leírások szerint Varbóc borai egykor fölvették a versenyt a hegyaljai borokkal is. A virágzó szőlőkultúra emlékét az efféle nevek is őrzik.

 

Borsóhegy      Borsóhegy Bossóhegy, -n, kt. – Zártkert a községtől keletre:

                        -A mi hataorungba csak a Bossóhegy … szaontó fődek.

A borsót nagy területen itt soha nem termesztették. Ezen a „partos” földön viszont gyakori volt a vadborsó.

 

Buszváró         Buszvaoró, é. – Egy bódé van itt felállítva a Dózsa utcában. Innen szállítja a busz a felső tagozatos gyerekeket Perkupára az iskolába.

 

Bükk               Bikk. L.: Bikkoldal. Ez a rövid név is használatos.

 

Bükki forrás   Bikki forraos, f. – A Bérctető aljában van:

                        -Bikki forraosnak híttuk a Bikken van forraos.

 

Bükkoldal       Bikkódal, -ba, sz. – Ez valamikor erdő volt, ma:

-Búzatermő főd… a Bikkódal is, meg mindeggyik sorba.

 

Bükkös           Bikkes. L.: Bükkösoldal.

 

Bükkös oldal  Bikkes oldal, -ba, e. – A kataszt. is az „i”-s alakot fogadta el: Bikkes oldal. Az erdő a perkupai Oláhszállással határos:

                        -A Bikkesódal az it van megint ne az Olaoszaolaossal határos. Mer az erdő a Bikkes ódal.

 

Cinegés           Cinegeis, e. –A Perjócoldal egyik része.

 

Cserjés           - Kataszt.: Cserjés. – Adatközlőim nem ismerik a nevet.

 

Csorgó            Csorgó, f. Válóskútnak is mondják néha, mert a víz egy „válóba” csorog. A Perkupai út mellett van.

 

Delelő             Delelő, Délő, vn. – A Bokányon van.

 

Egerszög         - Varbóc régi neve PESTY szerint, mert a régi iratok mind Egerszög név alatt említik a községet. – A régi név az itt honos Égerfával lehet összefüggésben. (V. ö.: Egres) A Gallyasság nevű terület magába foglalja Szőlősardó, Teresztenye, Kápolna, Varbóc – és Egerszög községeket. Valószínű, hogy a két név egybeesése miatt kellett új nevet adni a községnek.

 

Égervölgyi Úttörőtábor  L.: Perkupa – ua.

                        Bár a Közös Tanács telepítette, akkor már Perkupához tartozott a terület.

 

Egyházbirtok  Etyhaozbirtok, e.

 

Egyhaoz erdeje Etyhaz erdeje, l. az előbb.

 

Első Pocsór     Innenső Pocsór, -ba – Kataszt.: Első Potsort. A nevet ritkán használják, akkor is inkább Innenső Pocsórt mondanak:

                        -Vót Túlsó Pocsór, e meg az Innenső, haot így montaok a parasztok.

 

Eperjes           Eperjes, -en, Eperjesi dűllő, sz. – Kataszt.: Eperjes pallag. – Az itteniek sajnálják, hogy nem műveli a téesz ezt a dűlőt sem, mert tiszta, gyommentes föld volt. Most sertéslegelő.

                        -Ez igen, szaontóföld, a téjeszé, az Eperjes, Eperjesi dűllő.

                        Érdekes, hogy az eper szónak „eperj”-változata szerepel a névben.

 

Eperjes parlag - Kataszt.: Eperjes pallag, l. előbb. A térképezés idején lehetett parlag.

 

Erdészlak        Erdeiszlak Erdeiszhaoz, é. – A Lászi pusztán van, szemben az úttörőtáborral, a Lászi patak másik oldalán.

 

Fehérföld        Fehérfőld, -ön, sz. – Kataszt.: Fej ér földek. – Az itteni térképészek nem voltak mindig pontosak a nevek felírásában. Az itteni jelentése egyértelmű:

                        -Megint a Fehérfőld megint szaontófőld… fehér is az a főld.

 

Felső Závoz    Felső Zaohoz, -ba, k. – Vö.: Závoz. Megemlegetik, akiknek volt itt dolga.

            -Ódal, hogy gömböröktem néha rajta.

                        Jelenleg:

-Felső Zaohoz, mer kettő vót ot, két kaszaoló de mosmaon julegelő.

-A Feljaoróval igen mek kellett dolgozni, de haot akkor az volt, amit mektermelt az ember!

 

Feljáró és Nagyortás alja     - Kataszt.: Feljárók és nagy ortás alatti. – Ezt a hosszú nevet nyilván nem használják. Esetleg Feljáró alja, Nagyortás alja.

 

Felső-kertalja Felső kertajja, -n, sz. – Kataszt.: Felső kert alylya. – A Felső kertek déli végében terül el, a Szarukő alatt. Rövid földecskék:

                        -Az jobbadaon krumplit termett meg lucernaos vót az a Felső-kertajja ottan.

 

Felső-kertek   Felső-kertek, kt. – A falu nyugati oldalához tartoznak, belterület.

 

Felsőnyilas     Felsőnyilas, sz., r. – Kataszt.: Felső Nyilos, PESTY: felső nyilási kaszálló. A Bódva szabályozása előtt még kaszálónak is ritkán lehetett használni (vö.: Bevezetés), jelenleg az egész Bódva-mellék felszántott terület. Vö: Hosszúnyilas (P). Például:

                        -A Felső Nyilas is fel van szaontva de az maor főképpen Raokóhosz tartozik!

 

Felvég             Felvég, fr. – A falu északi vége:

                        -Haot itten csak egy ucca van, esetleg aszt monygyuk, hogy ez Perkupa fele Alvég, a másik meg a Felvég.

 

Feneketlen töbör Feneketlen töbör, e. vn. – PESTY: feneketlen nevű nagy vizes töbör, Feneketlen töbör. Itt van említve, hogy 1863-ban és 1865-ben „kiszáradván vizétől kifogyva mit ember soha nem emlékezik” – áll.

                        A Feneketlen töbör az ojj ritka erdők, a Csengő fele van maor az, ot van az a vizes töbör.

 

Fórizslápa       Fórizslaopa, -ba, k. – A Völgyben van, a Bogolyik alatt:

                        -Van ebbe egy Fórizslaopa, abba ety pinceforma vólt, ez kút van benne, uty megfelelő ivóvíz.

 

Galica             L. Kalica. – Nem lehet eldöntetni, melyik az igazi alakja:

                        -Kalica, jobban mondva Galica az.

 

Ganajoskő      Ganajos Ganajoskő, -n. ho. – Nem alkalmas művelésre. Talán valaki mégis megtrágyázta a követ, be akarván fogni művelésre, erről nevezték el. Elhelyezkedése:

                        -Ganajoskő, a meg ot van ne a Borsóhegy mellett.

                        Ganajoskő annak a hivatalos neve.

 

Ganajos tető   Ganajos tető, -n, t. – Kataszt.: ua. A Ganajos teteje:

                        -Ganajos tető az ugyancsak hasznavehetetlen.

 

Gödörhegy      h. – Kataszt.: Gödör hegy. – Már nem tudják, melyik volt az:

                        -Haot eszt nem tudom, Gödörhegy… valamikor jaortam a mérnök úrral, hot az istenke tuggya, hogy mik lehet.

                        A hegyből követ szedtek ki egykor.

 

Gyalogút-bérc Gyalogút-bérc, ho. – Kataszt.:  Gyalog ut bérc. Gyalogút vezet rajta át a Perjéc felé. Ritkán használták az utat is, a nevet is, de azért:

                        -Gyalogút-bérc az van, az vót.

 

Gyümölcsös    Gyümölcsös gyü. – A Veresfűz alatt volt egykor.        

                        -Azutaon ot van a Gyümölcsös ami szóval alkalmas vót.

                        A Tsz. kiirtotta az almást, most takarmánynövényt, főleg lucernát terem.

 

Harangod        Harangod, -on, sz. – Kataszt.: ua. A Szarvashegy mellett van, nem tudni, mi lesz a sorsa:

                        -Taon a Harangod majd gasz terem, haot baor ugye ennyibe keverettünk kérem szépen, Varbócon ringott a búza valamikor…

Harangod as se tudom hoty szaontófőd e mostan.

 

Hársas            Haorsas, -on, l. – Kataszt.: ua. – Száz holdnál nagyobb a terület, mert:

                        … A Szini hataornaol van a Haorsas, Petri hataornaol ugyan Haorsas van.

                        Vö.: Hársas (P). Perkupán ez a név már szántót jelöl.

 

Hátulsó Pocsór  r. – Kataszt.: Hátulsó Potsort. – V. ö.: Túlsó Pocsór.

 

Híd                  é. – A Perkupai útra épült, alatta a Patak folyik Perkupa felé. Tájékozódásra szolgál:

                        -Van benne egy-egy, vagy ötven nétyszögöl szőlő, itt a Hittul.

 

Homlokakút   Homlokakút, f. Vö.: ua. – Perkupa. A forrás a két falu határán van, inkább a perkupai embernek akadt erre dolga, de a varbóciak is magukénak vallják:

                        -Aztaon van a Homlokakút

 

Hosszak          Hosszak Hosszú, -ba, L.: Hosszú.

 

Hosszak teteje Hosszak teteje, k. – Kataszt.: ua. Legelő és kaszáló.

 

Hosszú            Hosszú, sz, é., L. – Kataszt.: ua. – Bizonytalanok az adatközlők a nevek használatában:

                        -A Hosszúvőgy … ez … Hosszú, Hosszak, haot abba van szaontófőld is, erdő is, legelő is.

 

Hoss Hosszú   Hosszú, -ba, sz. – Kataszt.: ua. – 400 öl hosszú szántó a Bódva mentén.

                        -Az is termett mindent a Hosszú, buzaot, kukoricaot, …

 

Iskola              Iskola, é. – A Református templom mellett van, csak az alsó tagozat jár ide, a nagyobbakat busz szállítja Perkupára.

 

Isten fia útja tető – Kataszt.: ua. – Valószínű, hogy a név képzettársítás útján keletkezett. Vagy a térképész, vagy adatközlőjének alkalmi névadása lehet, a meredek út a Golgotát juttatta eszébe. Senki nem hallotta a nevet hosszúsága és cirkalmassága miatt, tehát a nyelvhasználat nem hitelesítette.

 

Italbolt            é. – A Kastélyban van. (vö.: ua.)

 

Juhrét             Jurét, l. – legelőnek sem volt valami híres, azelőtt is az volt, ami most:

                        -Jurét, am meg it van, gaz az is – legelő.

 

Káposztakert  Kaoposztaker, sz. – A belterület mellett található, jó minőségű szántó.

 

Kanfertő töbör - csak PESTY ismeri.

 

Keringőbérc   Keringöübeirc, L.: Keringő

 

Kertalja          Kertajja, sz. – Jó minőségű szántó-terület, a falu kertjeivel határos.

 

Kis-Kalica      L.: Kalica.

 

Kiserdő           Kiserdöü, -be. – A Rakottyás mellett, attól keletre van.

                        -A Kiserdöü a patak ódalaon van.

 

Kismál            Kismaol, -ba, Kismaol dűlő, -be, sz. – Kataszt.: Kismál. – A falutól északra terül el, mostanában vetett takarmányt terem.

                        -Kismaol az csak, annak veszet meg az is vout.

                        -Az a Kismaol dülöü az a téjeszé.

 

Kocsma           Vö.: Italbolt.

 

Kőbánya         L. Bánya.

 

Köbölkút         Köbölkút, f. – A Bokány alatt van. Nevét arról kapta, hogy elég nagy forrás, köbtartalma kb. egy köböl.

 

Kőhányó         Köühaonyou, o. – Építkezésekhez szedtek innen követ. A Kalicán van.

 

Köles föld       Kölesföüd, -be, sz. – Egyszer kölest vethettek ide. Mivel az itt ritka növény, a falusiak megjegyezhették és rajta maradt a neve a területen.

 

Közép-Pocsór - Kataszt.: Közép Potsor. – Nem használják jelenleg a nevet.

 

Középrétek     - PESTY: A Sulyaszög és környéke, de nem használják ezt a nevet.

 

Kucsfejkút      Kucsfejkút, f. – A névben talán a „kulcs”-közszó szerepel, amely itt „kucs”-nak, „koucs”-nak hangzik. Így lehet alaki név, mert az ovális kút, a lefolyásával egy kulcsfejre emlékeztet. Ilyen képzettársítással keletkezett névre más példa is van. (L.: Kalaptető). A kút helye:

                        … a Kucsfejkút ez meg az Eperjesi dűlő meg a Kismaol dűlőnek pontosan a két főld között van ez a kút.

 

Kutyás            Kutyaos, -on, h. l. kb. 200 m. magas kiemelkedés. Hasznosítása:

                        -Kutyaos az megint a Kutyaos az legelöü.

 

Külső-Telek   Külsöü-Telek, -be, r. – Vö.. Telek

 

Lászban          - Kataszt.: ua. Így nem ismerős a név. A Lászi rét egyik szögletét nevezte el így a térképész.

 

Lászi major     - Kataszt.: ua. – A Dózsa Egyesült Mezőgazdasági TSz. használja, azelőtt a Gedeon nevű uraság uradalmi majorja volt.

 

Lászi patak     Laoszi patak, p. – Ugyanez Perkupán már Hencvölgyi patak.

 

Lászi-puszta,   -n. Lászi-puszta, hn. A Varbóci határnak délkeleti, kb. egyharmad részét jelöli a név. – Kataszt.: ua. – Máshol: Lázi pusza (vö.. 1868. 104. sz. tanúkihallgatási jkv. Torna). A névben a „láz” – régi földrajzi köznév szerepel tehát. A terület erdőt, réteket foglal magába, a Szőlősardó felől lefutó patak völgyében. Jelenleg négy család él itt, a Dózsa Tsz. tagjai.

Lászi rét          - Kataszt.: ua. A Lászi pusztán átfolyó patak melléke.

 

Lászó              Laoszó Laoszófenek. – A Lászi rét egyik szöglete:

                        -A Laoszófenek az is ot van a Keringőtül odébb.

 

Lászófenék     L.: Lászó.

 

Lyukas töbör  - Csak PESTY tudja azonosítani.

 

Major              Major Téjesz major. – A Perkupai úttól néhány száz méternyire van, a Kertalja mellett.

 

+Malom          é. – A malomszögben állt – így mondják, de senki nem látta.

 

Malompatak   Malompatak, p. – Kataszt.: Malom patak. – Szőlősardótól jön és átfolyik a határon. A Malomszögben malmot hajtott régen, de erre nem emlékeznek.

 

Malomszög     Malomszög, sz. – Itt állhatott régen a malom.

                        -A Malomszög ugyancsak szouval ez is szontou, ez uty haosztaojiba van kiosztva.

 

Martonrét       Martonrét, sz., r. – Ez már a Lászi pusztán van:

                        -Martonreit amit Tarjaon sógor ot lakik eipen benne. Terem azeir, mer meig asztat gondozzaok…

                        Ez régen Mártonrét lehetett, egyik tulajdonosáról elnevezve.

 

Miklósberek  Miklóuberk ajja, r. – Kataszt.: Miklós bércz alja. – Valószínű, hogy ez utóbbi név is volt élő valamikor. Kérdés, hogyan fordult el akkor a név a jelenlegi formára. Például:

                        -A Miklouberk ajja kaszalou reit, haot az az erdőük, mind beirc az, az maor mind beirc ottan.

 

Miklósbérc     - Kataszt.: Miklós bérc. Miklós. – Az itteniek így nem használják az elnevezést.

 

Miklósbérc alja - Kataszt.: Miklós bérc alja. L.: Miklósberk-alja.

 

Miklósoldal    Miklousoudal, -ba, gy. – A Miklós személynevet csak ez a név őrzi eredeti formában. Ez gyümölsös volt, de kivágták az almafákat. Most lucernás:

                        -A Miklousoudalba is van taon valami lucernaos, lehet.

                        (V. ö.: Gyümölcsös.)

 

Nagy-Kalica   Naty-Kalica, vö.: Kalica

 

Nagykő          - Kataszt.: ua. A nevet adatközlőim nem ismerik.

 

Nagy-Tégla-hegy, h. – A térk. neve. Annyiban van a névnek itt hagyománya, hogy itt a Gedeon uraság téglát, cserepet égetett. A dombságot kisebb részekre bontva nevezik meg: Téglaszín, Kalica, Kőhányó, Szarvashegy, stb.

 

Oldalföld         Oudalföüd, -be, szé. – Kataszt.: ua. – A Bükkoldal és a Kismál között van, egykor szőlő lehetett, ma szántó. Például:

                        -Szaonton vout haot, Oudalszöülöü – Oudalföüd.

 

Oldalszőlő       Oudalszölöü, -be, l. Oldalföld. Mióta nem szőlő van itt, talán gyakrabban mondják Oldalföldnek. Persze így is jól ismerik:

                        -Oudalszölöü am meg a Temetöünek a túlső veige.

 

Ördöggát        Ördöggaot, h. – Kataszt.: Ördög gát. – Az egykori gátnak csak a névben maradt nyoma. A Perjóc mögött egy nagyobb területnek a neve, a Szendrei határ mellett. A Telekes patak völgye itt vadregényes, kietlen, köves. Legendák keltek szárnyra az itten tanyázó betyárokról, rablókról.

 

Ördöggát-barlang Ördöggaot ballang, ly. – Jelenleg még feltáratlan, bejárata szabályos tojásalakú, de el van torlaszolva. A völgyet még titokzatosabbá tette az, hogy ily búvóhelyet rejtenek a sziklái.

 

Ördöggát-völgy v. – Telekes patak völgyének egy szakasza, az Ördöggát környéke:

                        -Az Ördöggaot vőlgy a Szendrejivel hataoros.

 

Palonta            Palonta, -n, k., gy. – De inkább hasznavehetetlen terület. Kis szilvás, kis kaszáló, vagy ötven négyszögöl szőlő van benne. A Kápolnai út déli oldalán van:

                        -Meg a Bőlgye (!) a Borhaosztetöü, az a Bérc… Tornakaopolna felé menödik ki ott a dombon, a Palonta.

                        A név talán a „palánta” szó (palaonta palanta) szó elferdülése.

 

Patak              Patak, p. Perkupa fel folyik, más nevet visel.

 

Perestető        - Kataszt.: ua. – Csak itt találkoztam a névvel, a Veresfűz-tető közelében. Valószínű, a térképész félreérthette adatközlőjét, vagy esetleg – a név halt ki azóta.

 

Perjóc              Perjóc, e. – PESTY: Perióc. – A Nagytelekes (P) folytatása Alsótelekes határa felé. Ritka, vegyes erdőség, nagyrészt csemetés, új telepítés.

                        -Al lent van a Perjóc a Szendreji fele.

 

Perjóc-oldal    Perjoucoudal, e. – V. ö.: Perjóc.

 

Perjóc-tető      Perjouc-tetöü, e. Itt inkább csemetések vannak.

 

Petőfi Sándor utca Petöüfi ucca, u. – Zegzugos, kanyargós utcácska.

 

Pocsór             Pocsour, -ba, r. – Kataszt.: Potsort. – A kataszt. megkülönböztet Elsőt, Középsőt és Hátsót, az itteniek ezt nem tartották fontosnak:

                        -A Pocsour az reit. Töp Pocsourt nem ismerek, csak eszt az eggyet.

 

Rakottya        Rakottya Rakottyaos, -on, e. Kataszt.: Rakottya, Rakottyás. – A perkupai Oláhszállással határos erdőség. A rakottya (rekettye) – fűzfajtáról kapta a nevet (Ért. sz.). Ma bükkös és tölgyes.

                        -Rakottya az erdöü, ez vout uradalmi, haot ez most…

 

Református templom  Reformaotus templom, é. – Az iskola mellett van.

 

Sajtó                - Kataszt.: ua. Ez csak Borházként ismeretes.

 

Sárkánykút     Saorkaonykút, f. –Az Úttörőtábor mellett van.

 

Szalai föld       Szalaji főld, sz. – Egykori tulajdonosának a nevét viseli:

                        -Szalaji főld – megint szaontófőld.

 

Szarvashegy   Szarvashegy, sz. – Kataszt.: Szarvas hegy, Szarvas hegyi. – Magas fekvésű szántó, a Rakottyástól délre.

                        -Szarvashegy ez igen, ez szaontoufőld vót, maon ez a Laosziba van.

 

Szatmárlápa    Szatmaorlaopa, sz. – A völgy északi részén van.

                        -Szatmaorlaopa ebbe a ragaoji félébe van…

                        A Völgy oldalának egyik hajlata, lápája.

 

Szeles              Szeles, -be, sz. – Ez is a Völgy oldalában van. Csak ritkán művelték:

                        -Vót ott ojjan pallakforma Szeles, mikor vót ez a nehéz napjaink, napraforgót vettem bele… szaontottam az ökreimmel.

                        Kevesen ismerhetik a nevet.

 

Szénvölgy       v. – A Bokány aljában van, itt faszenet égettek huzamosabb ideig.

 

Szögrét            Szögreit, -be, r. – Kataszt.: ua. Helye:

                        -A Szögreit is a Laosziba van.

                        Ma is rét.

 

Szőlőtető         Szöülöütetöü, sz. – Kataszt.: Szőllő tető. – A Kismáltól keletre van, magas fekvésű szőlőterület volt, most takarmányt terem.

 

Szövetény       Szöveteiny, r. – Kataszt.: Szövetény rét. – A Hársas erdőség északnyugati szögletében van, mindössze két holdnyi rét. Az uraságtól 1910-ben vette meg Varbóc község. A rövidebb név járja:

                        -A Szövetény ugyan Szinpetrivel (határos).

 

Szövetény-rét L. előbb.

 

Táncsics Mihály utca Taoncsics ucca, u. – Ez is, mint Varbóc más utcája, elágazik, visszatér önmagába, megkerülve a dombokat – mint kis szigeteket – amely tövébe házak épültek.

 

Tanítók földje Tanítouk föüggye, - A Zálogföld egyik darabját a pedagógusok használják.

 

Téglaszín        Teiglaszín, r. A terület az egykori építményről lett elnevezve:

                        -Haot valamikor teiglaot eigettek itten a Gedeon.

                        (V. ö. Nagy-Tégla-hegy.)

 

Telek              Telek, -be, k. – A téglaszíntől délre van:

                        -A kaszaolou Telek.

 

Telekes patak           Telekesi patak, p. – Követi Varbóc déli határvonalát.

 

Telek-lap        - Kataszt. : ua. Ez a név nem ismerős itt.

 

Telekoldal      Telekoudal, -ba, sz. – Jelenleg lucernás, mert:

                        -A kaszaolou telek, a Telekoudal pedig szaontoufőld.

 

Temető           Temetöü, t. A faluhoz közel van.

 

Templom         Templom, é-. – Ki milyen vallású, azt érti alatta.

 

Télalmas         Tilalmas, -ba, e. – Az úrbéri mellett van.

                        -Van az úrbéri, tilalmas, ezt a Patak hasijja ott odale.

 

Tulsó pocsór, r. – V. ö.: Pocsór. – A Kataszt. Hátulsó Potsort-t említ, de úgy nem mondják itt. Így is nagyon ritkán:

                        … van a Tulsou Pocsór, meg van az Innensöü.

 

Úrbéri             Urbeiri, -n, e. – Elhelyezkedése:

                        Van az Urbeiri, tilalmas, ez megint Kaopolnaoval határos.

 

Vadalmás        Vadalmaos, -ba, sz. – Kataszt.: ua. – A mostaniak már nem emlékeznek vadalmáira, de PESTY szerint sok volt errefelé.

                        A téjeszé az is, a téjeszé minden!

                        -Vadalmaos az szaontoufőld vót.

 

Vadas              - Kataszt.: ua. L. a következőt.

 

Vadas kert      Vadaskert, sz., k. – Egykor urasági terület volt. A tsz még nem tud vele gazdálkodni. Ezt fájlalja az adatközlő:

                        -A Vadaskert vout ez, szouval uty hittuk, de most semmise.

 

Válósút           Vaolousut, u. – A perkupai út másik neve. Itt van a Csorgó, alatt „váló” van.

-Vaolousút ahol teccet feljönni Perkupaoroul a vaoloutul.

 

 

Varbóc            Varbouc, hn. – A névre vonatkozóan nem tudok bizonyító adatot szolgáltatni. PESTY említi ugyan, hogy a régebbi időben Egerszög (Égerszög?) volt a falu neve, de hogy meddig, és azt milyen forrás alapján állítja – nem tudjuk. A hangzásáról ítélhetem csak meg a nevet: valószínű szláv eredetű. Ha elfogadjuk az Égerszögöt falunévként, akkor a Varbóc nem lehet régi név, nem származhat eredeti szláv közszóból. Valószínű, hogy a határ tulajdonosáról kapta a nevét, aki a helybeliek tudomása szerint Verbec? vagy Verbőc? lehetett. Úgy látszik, ennek ellentmond CSIKVÁRI, ahol is Varbócti családot említ, mint a község egyik tulajdonosát, 1487-ből. (V. ö.: Bevezetés.)

 

Vegyesbolt     Vegyesbólt, é. – V. ö.: Kastély.

 

Veresfűz         Veresfűz, -be, d., sz. – Legelő, szántóföld és rét van rajta. Helye:

                        -Teiglaszin alat van a Veresfűz.

                        Inkább az itt lévő szántóföldet értették alatta.

Veres fűz alja Veresfűz ajja, sz. A Veresfűzrét végében lévő szántó.

 

Veresfűz-oldal Veresfűz-oudal, l.: Veresfűz

 

Veresfűz-rét   Veresfűz-reit, -en, sz., l. – Kataszt.: ua. Egykor rét volt, ma szántó nagyobb részben.

                        -Haot maor a téjesz hasznaojja a Veresfűz reitet azei maon mind.

                        Nevét az itt honos veresfűzről kapta.

 

Veresfűz-tető  Veresfűz tetöü, -n, l. A Veresfűz oldala és teteje. Régebben ez is szántó volt, ma:

                        - Haot maor legelöü a Veresfüsz tetöü.

 

Virhó               Virhou, -, ho. – Kérdéses, hogy elfogadhatjuk-e tulajdonnévnek, mert itt több „virhó” is van. Általában a veresfűz tetőt értik alatta:

                        -Haot az a Veresoldal az a Virhou

A másik kérdés, hogy a „virhó” (szl. verho magas, -an) mikor került az itteniek nyelvébe.

 

Völgy              Vőlgy, -be, v. – A falutól északra kezdődő és nagy ívben dél felé forduló völgy neve. Kaszálók, legelők, erdők vannak itt.

 

Völgyoldal      Vőlgyoudal, -ba, on, e., l. – Kataszt.: Völgy oldal.

                        -A Vőlgyoudal erdöüs legelöü.

 

Völgyi rét        Völgyi reit, r. – Kataszt.: ua. – Az itteniek nem nagyon dicsekednek a nagy völgy szénatermésével.

                        -A Vőlgyi reit csaoteis, hasznavehetetlen jobbadaon.

 

Zálogöföld       Zaolokföüd, -ön, k. – A  név a föld birtoklásával kapcsolatos, de pontosan nem tudja senki. Pedagógus-föld, Tanító földjének is mondták. Mostani állapotáról:

                        -A Zaolokföüd ez kaszaolou. Mos maor legelöü, kaszaolou a tanítóknak a Tetöü alatt, a Borhaoz alatt.

                        Lehet, hogy a név a CSIKVÁRI által is említett zálogba-adással van összefüggésben. 1487-ben a Forgách és Varbóczi-családok itteni részüket zálogba adták a Derecsényieknek (v. ö.: Bevezetés).

 

Zálogföldi forrás Zaolokföüdi forraos, f. – Más néven Aranykút (v. ö.: ua.).