Ősmagyar nyelvek Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Pető Imre :
A NEVEK OSZTÁLYOZÁSA


2008.08.04.
(A dolgozat folytatása)
A következőkben megkísérlem az összegyűjtött földrajzi neveket osztályozni. Nem vállalkozom arra, hogy teljes munkát végezzek. Ehhez a tárgyban megjelent tipológiai munkák elemzését kellene megtenni és a táj névanyagának megfelelően - sajátos szempontokat kialakítani. Főképpen a nevek alapelemei szerint csoportosítok, tehát a jelentéstani szempontot kiemelve. A rendszerem megközelítően sem lesz teljes. Az osztályozási fogalmakat BENKŐ illetve KÁZMÉR után használom a következő rendszerben:

D) A NEVEK OSZTÁLYOZÁSA
TELEPÜLÉSNEVEK

 

A) Helységnevek

B) Helységrész-nevek

C) A közlekedést szolgáló helyek neve

 

VÍZNEVEK

HATÁRNEVEK

 

I. Térszínforma-nevek

1. Helyzetviszonyító nevek

2. Testrésznevek

 

II. Természeti nevek

1. Növényzet

2. Növénycsoport-megjelölések

3. Puszta növénynevek

4. Állatvilág

 

III. Dologi nevek

            1. Építmények

2. Ipari létesítmények

3. Egyéb nevek

 

IV. Hagyományhoz kötött nevek

 

V. Gazdaságtörténeti nevek

1. Irtásnevek

2. Gazdasági berendezkedést, viszonyt tükröző nevek

3. Termőterület-nevek

4. Tevékenységet tükröző nevek

5. Egyéb nevek

 

VI. Birtokosnevek

1. Egyéni viszonyt kifejező nevek

2. A közösség viszonyát kifejező nevek

 

VII. Alaki tulajdonságnevek

 

A BENKŐ és KÁZMÉR által használt meghatározásokat – a terület sajátosságaihoz igazítva – átfogalmaztam. Helyenként a névben szereplő közszó-alapelem szerint különválasztottam a neveket, a közszókat KÁZMÉR által leírt jelentésében használom (vö.: KÁZMÉR: Az alapelemek rendszere c. fejezet). Ha a nevet földrajzi szempontból máshová kellene besorolni, mert jelentése megváltozott, a név előtt felkiáltójelet használok, pl.: !Oláhszállás (P): ma dűlőnév.

 

 

 

TELEPÜLÉSNEVEK

 

 

A) Helységnevek

 

Dobódél, + Égerszög (?), +Hosszúmocs (?), Perkupa, Varbóc.

5 név, a teljes névanyag 1%-a.

 

B) Helységrész-nevek

 

¨      falu:           Falu (P), Faluköze (P)

¨      major:        Lászi major (V)

¨      sor:            Cigánysor (P), Újsor (P)

¨      szállás:       ! Oláhszállás (P)

¨      tábor:         Égervölgyi Úttörőtábor (P)

¨      telep:         Favári telep (P), Bányatelep (P)

¨      udvar:        Boltudvar (P), Gáludvar (P)

¨      vég:           Alvég (P, D), Felvég (P, D).

 

1-1 név, a teljes névanyag 2,2%-as.

 

 

C) A közlekedést szolgáló helyek nevei

 

1. Utcák

 

Bajcsy-Zsilinszky utca (P), Dobó út (D), Dózsa György utca (P), József Attila utca (P), Petőfi Sándor utca (P, V), Kossuth Lajos utca (P), Rákóczi Ferenc utca (P), Táncsics Mihály utca (V), Zsidóutca (P)

 

2. Utak

 

Dobódéli út (P), Keresztút (P), Nagykőút (P), Perkupai út (D), Rákói út (D), Szögligeti út (D), Tetői út (P), Válósút (P), Varbóci út (P), Varjasi út (P), Vasút (P)

 

 

 

3. Átjáró helyek

 

Ásodi rampa (P), Égresi rampa (P), Gátszögi rampa (P), Hídközi rampa (P), Dobódéli rampa (P), +Vaskapu (P)

 

27 név, a teljes névanyag 5,6%-a.

 

Víznevek

 

¨      árok:          !Nagyárok (P), Malomárok (D)

¨      áztató:        +Kenderáztató (P)

¨      berek:        !Berek (P)

¨      csorgó :     Csorgó (P, V)

¨      depónia:     Depónia (P)

¨      ér:             Fidrus ere (P)

¨      gát :           Gát (P), Ördöggát (V)

¨      híd :           Alsóhíd (P), Híd (V), Felsőhíd (P), Nagyhíd (P)

¨      kút:            Ásodi kút (P), Aranykút (V), Bábakút, Bábáskút (P), Bodzáskút (P),

Cigánykút (P), Csodokút (P), Hidegkút (P), Hollókakút (P), Hencvölgyi

kút, Kardoskút (P), Kucsfejkút (V), Kút (D), Pálkút (P), Rahoznai kút (P), Szenjánoskút (P), Válóskút (P)

¨      patak:        Gazsipatak (P), Falusi patak, Faluvölgyi patak, Vízvölgyi patak (P),

Csapási patak, Görbe-patak (P), Henc patak, Hencvölgyi patak (P),

Lászi patak (V), Malom patak, Telekesvölgyi patak (P)

¨      semlyék:    Rahoznai semlyék (P)

¨      teber:         Csengőteber (P), Feneketlen teber (D), Kanfertő teber (d), Veiszer teber                   (P)

 

50 név, a teljes készlet 10,4%-a.

 

I. Térszínforma-nevek

 

1. Felszínnevek

 

¨      bérc:     Bérc (V), Hosszúbérc (P), Gyalogútbérc (V), Keringőbérc (V),

                              Miklósbérc (V), Rövidbérc (P), Temetőbérc (P)

¨      domb:   Hutadomb (P), Szegődomb (P)

¨      hegy:     Alsóhegy (V), Borsóhegy (V), Gödörhegy (V), Baranya (P), Közép és

                              Nagyhegy (P), Középhegy (P), Nagyhegy (P), Mesterhegy (P), Őrnagy (P),

                              Szarvashegy (V),  Nagy-Téglahegy (V),

¨      járó:      Bódvajáró (D), Feljáró (D), +Elkijáró (P)

¨      lap:       Teleklap (V),

¨      lápa:     Hajagasi lápa (P), Kapáslápa (P), Nagylápa (P), Ragályi lápa (P),

                              Somosláb lápa (P), Varjasi lápa (P),

¨      lyuk:     Bagolylyuk (V),  Bogolyik (V, P)

¨      oldal:    Melegoldal (P),

¨      orom:    Magasorom (P), Vasasorom (P)

¨      part :     Part (P), Agyagaspart (P), Hustári part (P), Varjaspart (P)

¨      szög :    Gátszög (P), Malomszög, Malomszeg (V), Bodzásszög, Sulyaszög (D)

¨      tér:        Leventetér (P)

¨      tető:     Almafatető (P), Baranya-tető (P), Bakófej-tető (P), Bokány-tető (P),

                              Ganajos-tető (P), Falu feletti tető (P), Fénkővölgytető (P), Gelleháza-tető

                             (P), Hársastető (P),  Keringőbérc-tető (V),  Magostető (D), Perestető (V),

                             Szőlőtető (V), Tető

 

¨      völgy:   Faluvölgy (P), Fénkővölgy (P), Görbevölgy (P), Hársasvölgy (P),

                              Hencvölgy (P), Jukővölgy (P), Mocsolyavölgy (P), Mészvölgy (P),

                              Szilvakút-völgy (P), Telekesvölgy (P), Végvölgy (P), Vizesvölgy (P),

                              Tivány völgy (V)

 

 

2. Helyzetviszonyító nevek

 

¨      alj, alsó:     Almafatető alja (P), almafa oldal alja (P), alsó-kertalja (D), Feljáró alja

(D), Káposztás alja (D), Kenderföld alja (P), Feljáró és Nagyortás alja (P), Miklóberk alja (V), Miklósbérc alja (V), Őrhegy-alja (P), Sűrűalja (P), Szarukő alja (D)

¨      elő:            Első Pocsór (V)

¨      fel, ső:        Felső-kertalja (D)

¨      fel, ső ett:   Falu feletti (P), Felső Hosszak (P)

¨      köze:         Hídköz (P), Patak köze (P)

¨      közép:       Közép Pocsór (P)

¨      meg(ett):    Bogolyik meg(ett) (D), Őrhegy meg(ett) (P)

¨      át:              Tulát (P)

 

22 név, a névanyag 4,5%-a.

 

 

3. Testrészek

 

¨      farok:         +Málfark (P)

¨      fej:             Bakófej (P)

¨      fenék:        Csengőfenék (P), Lászófenék (V)

¨      láb:            Somosláb (P)

¨      mál:           Kismál (V), +Melegmál (P)

¨      oldal:         Almafaoldal (P), Bogolyik-oldal (P), Bükkoldal (V), Bükkös oldal (V),

Csengő-oldal (P), Dimiskert-oldal, Dimisoldal (P), Érje oldal (P), Gordony oldal (P), Jakajacsikoldal (P), Kutyásoldal (P), Kistelekes oldal (P), Oldal (P), Pálkút oldal (P), Szarukő oldal (P), Völgyoldal (V)

 

23 név, a teljes névanyag 4,5%-a.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Természeti nevek

 

1. Növényzet

a) Növénycsoport – Megjelölések

 

¨      erdő:          Egyházerdeje (P, V, D), Falu erdeje (P), Faluvölgyi erdő (P), Tuláti

 erdők (P)

¨      láz: Lázban (V), Lászó (V), Sebőlánc, Kislászló, Nagylászló

¨      rét:             Alsórét (P, Ásodi rét (P), Bikarét (P, V), Bajnoki rét (V), Bakórét (P),

Falurét (P), Gencsirét (P), Hídközi rét (P), Juhrét (V), Lászi rét (V), Martonrét (V), Mosórét (P), Nagyrét (D), Ráhoznai rét (P), Szövetényrét (V), Szúnyogrét (P), Veresfűz-rét (V), Völgyi rét (V)

¨      sűrű:          Sűrű (P)

 

b) Puszta növénynevek

 

                  Eperjes (V), Égres (P), Veresfűz (V), Gordony (P), Hajagas (P), Hársas (P, V), Rakottya (P), Rakottyás (P), Somos (P), Bakófeji szőlők (P), Vadalmás (V)

 

378 név, a teljes névkészlet 7,8%-a.

 

2. Állatnevek

 

                  Bankás (P), Cinegés (V), Kutyás (V), Vadas (V)

 

3. Talajnevek

                 

                  Agyagas (P), Fejérföld (V)

 

 

III. Dologi nevek

 

1. Természeti tárgy-nevek

 

                  !Nagykő (V), Raszka-kő (P), Szarukő (D), !Ganajoskő (V)

 

2. Építmények

 

                  Alsótemplom (P), Alsóbolt (P), Bikaszálló (P), Bisztro (P), bolt (D, P, V), Buszváró (V), Dögkút (P), Élelmiszer-bolt (P), Emlékmű (P), Erdészlak (V),

Felsőtemplom (P), Futura (P), Húsbolt (P), Iskola (P, V), Italbolt (P, V), +Jegyzőlak (P), Katolikus iskola (P), Katolikus parókia (P), Katolikus templom (P), Kastély (V), Kocsma (P, V), Könyvtár (P), Legényszálló (P), +Népház (P), Kultúrház (P), Posta (P), Rendelő (P), Orvosi rendelő (P), TSz iroda (P), +Nagy István bolja (P), Parókia, Teréz-lak, Régi kovácsház (P), Zöldséges bolt (P), Zoli bácsi boltja (P)

 

 

 

3. Ipari létesítmény-nevek

 

                  Bánya (P, D), Gipszbánya (P), !Huta (P), +Cangó-malom (P), +Bakosmalom (P), +Superintendentiális malom, Mészégető (P), Kőbánya (V), Kőhányó (V), Émász-torony (P), Émász-telep (P), +Malom (V), +Sajtó (V), Borház (V)

 

4. Egyéb nevek

 

                  Sportpálya (P), Temető (P), Régi temető (P), Református temető (P), Katolikus temető (P), Zsidótemető (P), Vályoghányó (P), Krisztus-kereszt (P)

 

                  66 név, a teljes névanyag 13,5%-a

 

IV. Hagyományhoz kötött nevek

 

1. Képzettársítással keletkezett nevek

 

                  Istenfia útja tető (V), Kalapföld (V), Kucsfejkút (V)

 

2. Birtoklástörténeti mozzanatot tükröző nevek

 

Garasos (P), Pótlékoldal (P), Zálogföld (V)

 

6 név, 1,4%-a a névanyagnak.

 

V. Gazdaságtörténeti nevek

 

1. Irtásnevek

 

¨      puszta:       Lászi-puszta (V)

¨      ortás:         Gálortás (P), Nagyortás (D)

 

2. Gazdasági berendezkedést, viszonyt tükröző nevek

 

Lászi major (V), Téesz major (P, V), Tsz-ólak (P), Tilalmas (V), Úrbéres (P)

 

3. Termőterület nevek

 

¨      dűlő:          Kismál dűlő (V), Vadalmás dűlő (V)

¨      föld:           Bajnoki föld (V), Bérci föld (V), Faluföldje (P), Fehér föld (V),

 Kenderföld (P, V), Oldalföld (V), Kölesföld (V), Káposztaföld (V)

¨      kert:           Alsó-kert (D), Felső-kertek (D), Brahokert (P), Dimiskert (P), Boltkert

            (P), Káposztáskert, Tuláti kertek (P), Dombikert (P), Példánkert (P)

¨      nyíl:            Felsőnyilas (D), +Hosszú Nyilas (P)

¨      parlag:       Eperjes parlag (V)

¨      telek:         Telekes (P, V), Telek (V), Kistelekes, Nagytelekes (P, V)

 

 

 

 

 

4. Tevékenységet tükröző nevek, állattartás nevek

 

                  Feljáró (D), Juhúsztató (P), Lóúsztató (P), Legelő (P, V) Csapás (D, P), Delelő (P)

 

40 név, a névanyag 8,2%-a.

 

VI. Birtokosnevek

 

1. Egyéni viszonyt kifejező  nevek

 

                  Antal (P), Nagyestók (P), Dreak (P), Cange (P), Losonc (P), (Varbóc, Perkupa)

 

2. Közösség viszonyát kifejező nevek

 

                  Cigánysor (P), Cigánykút (P), Zsidócango (P)

 

8 név, 1,7%.

 

VII. Alaki, tulajdonságnevek

 

                  Alsóhosszú (P), Hosszak (V), Felsőhosszú (P), Hosszú (P, V), Sűrű (P), Csengő (P)

 

6 név, 1,5%.

 

Ismeretlen alapelemük miatt nem besorolhatók

 

                  Baranya (P), Bokány (V), Cango (P), Cibik (P), Dimis (P), Érje (P), Pocsór (V), Hustár (P), Harangod (V), Kishustár (P), Kalakcsa (P), Nagyhustár (P), Piszkor (P), Perjóc (V), Görbönke (P),

 

21 név, 4,3%.

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRÁFIA

 

 

1. BENKŐ LORÁND

A Nyárád-mente földrajzi nevei. Bp. 1947.

 

2. INCZEFI GÉZA

Sövényháza és vidékének földrajzi nevei. SZPFÉ. 1958.

 

3. INCZEFI GÉZA

Határrészneveink tipizálása a név jelentéstartalma és a jelölt táj viszonya alapján. SZPF. Évkönyv, 1962.

 

4. INCZEFI GÉZA

A földrajzi nevek hangtani kérdései. SZTFTK, 1963.

 

5. INCZEFI GÉZA

A földrajzi nevek tipológiájáról és a vele összefüggő kérdésekről. Szeged. 1965.

 

6. INCZEFI GÉZA

A települések belterületének földrajzi neveiről. SZTF. Évkönyv, 1966.

 

7. JAKAB LÁSZLÓ

Penészlek földrajzi nevei. MNYJ. XIV.

 

8. KÁZMÉR MIKLÓS

Alsó-szigetköz földrajzi nevei. Bp. 1957.

 

9. LŐRINCZE LAJOS

Földrajzinév-gyűjtésünk múltja, jelen állása és feladatai. Bp. 1949.

 

10. LŐRINCZE LAJOS

Földrajzi neveink élete. NYJ. XIII.

 

11. Névtudományi vizsgálat MIKESY Sándor közreműködésével. Szerk. PAIS Dezső.

Bp. 1960.

 

12. SEBESTYÉN ÁRPÁD

      Újabb eredmények és feladatok földrajzinév gyűjtésünkben.

      MNyj. XIII.

 

13. S. VARJÚ ANNA: Kömörő község földrajzi nevei, MNyj. XIV.

 

 

 

Egyéb felhasznált munkák

 

1. CSIKVÁRI ANTAL

Abaúj-Torna vármegye. Bp. 1939. (Vármegyei szociográfiák)

 

2. CSOMOR TIBOR

 Honismereti bibliográfia, Bp. 1972.

 

3. FÉNYES ELEK

Magyarország Geographiai szótára. Pest, 1851.

 

4. GYŐRFFY GYÖRGY

Magyarország Árpád-kor történeti földrajza.

 

5. KEMÉNY LAJOS

Abaúj-Torna vármegye története 1527-1648. Kassa, 1915.

 

 

 

Az aláhúzott nevek az illető művek rövidítéseiként szerepelnek a dolgozatban.

 

 

 

 

 

*