Ősmagyar nyelvek Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Pető Imre :
Irodalomjegyzék


2008.07.03.
A KÖZVETLENÜL FELHASZNÁLT IRODALOM

A magyar nyelv története;  Szerkesztette Benkő Loránd. Tankönyvkiadó, Bp. 1967.

Badiny Jós Ferenc, prof.: Az Ister-gami oroszlánok titkai. Magyar Ház Könyvek, 2004.

Badiny Jós Ferenc: Káldeától Ister-Gamig. Orient Press, 1995.

Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai I-III. László Gyula Tört. Kult. Egy. 2004.

Balkányi Sz. Lajos: Magyar ősmesék mint hitregék a magyar nép ajkáról véve s a világtörténettel egyeztetve. Debreczen, 1860. Okolicsányi és Társa gyorssajtóján.

Benedek Elek: Magyar mese -  és mondavilág. Black & White Kiadó 2001.

Bobula Ida, dr.: A Sumer - Magyar Rokonság. Editor Esda, Buenos Aires, 1982.

Bongard G. M. - Levin E. A. Grantovszkij: Szkíthiától Indiáig. Gondolat. Budapest, 1981.

Bosnyák Sándor: Hatalom a néphagyományban. (Badiny J. F. fönti könyvének része.)

Brasinszkij I. B.: Szkíta kincsek nyomában. Helikon. (Nauka, Leningrád, 1979.)

DETRE CSABA, dr.: Hun szavak, szövegek. Turán c. folyóirat, 2004. március - április.

Dudás Rudolf: Scytha nyelv és irodalom. Madeira Park, 1994 (Kanada), a szerző kiadása.

Etimológiai szótár. Főszerkesztő Zajcz Gábor. Tinta Könyvkiadó, 2006.

Ghirshman: Az ókori Irán. Gondolat. Budapest, 1985. (Paris, 1976. 2. fr. kiadás).

Götz László: Keleten kél a nap. Püski. Budapest, 1994.

Latin - magyar szótár. Főszerkesztő Györkösi Alajos. Akadémiai Kiadó, Bp., 1978.

Magyar nyelvtörténet; Oziris Kiadó, Budapest, 2003.

Mesterházy Zsolt: A magyar ókor. Magyar Ház Könyvek, Budapest, 2002. január 3.

Oppenheim A. Leo: Az ókori Mezopotámia

Petthő Gergely: Rövid Magyar Krónika..., Kassa, 1753.

Sebestyén László: Kézai Simon védelmében; Nap Kiadó, 2000.

Sima Qian: A hunok legkorábbi története; A Shi Ji 110. kötete. Magyar Ház, 2005.

Szász Béla: A húnok története. Attila nagykirály. Szabad Tér, Budapest, 1994.

Ucsiraltu: A hun nyelv, 2008.

Varga Csaba:  A magyar szókincs titka. Fríg Kiadó, Budapest, 2005. augusztus 31.

Varga Csaba: Ógörög: régies csángó nyelv. Fríg Kiadó, 2006.

Varga Géza: A magyarság jelképei. Írástörténeti Kutató Intézet, Budapest, 1999.

Záhonyi András: Ősi titkok nyomában; Miskolci Bölcsész Egyesület, 2005.