Visszalépés a portál Főoldalára

Csak törpe nép felejthet õs nagyságot,
Csak elfajult kor hõs elõdöket,
A lelkes eljár õsei sírlakához,
S gyújt régi sírnál új szövétneket.

(Garay)

 
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2008.12.20. 21:32
Elolvasva
673
   Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 

Stoffán György

Témacsoport: Ősbuda Várvédői Egyesület

Árva Vince halálára

<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>

Nem nekrológot készülök írni... csupán megemlékezem valakiről és valamiről. S nem is valamiféle könnyeket kicsaló gondolatsort igyekszem papírra vetni. Csak arról beszélek, hogy Vince atya körül valami nem stimmel - nem stimmelt. És ez bosszant, kivált, amikor arra gondolok, hogy az egyházi sajtó - még a katolikus.hu is - úgy hallgat e nagyszerű ember haláláról, hogy az ember már-már hallja is a megkönnyebbült és korántsem keresztényi sóhajt e médiumok vezetőitől és irányítóitól: - "Na végre! Meghalt a vén bolond, aki csak zavarta a köreinket!"


Pedig Árva Vince nem tartozott a vén bolond kategóriába. Még akkor sem, ha élete alkonyán, a korábban és élete utolsó pillanatáig az elszenvedett súlyos terhektől és megpróbáltatásoktól - emberi, rendtársi aljaskodásoktól - olykor zavartnak tűnt. Mert Árva Vince atya nem akart sokat, s hitt abban, hogy amit tett, amiért küzdött, az igaz és tiszta célért folytatott küzdelem volt. Nem akart sokat, de sokan nem akarták azt, amit ő szeretett volna: Ismét magyar szerzetesrendet kívánt teremteni a Pálos Rendből. Ugyanis Pálos Rend - minden ellenkező hírrel szemben - ma Magyarországon, magyar irányítás alatt és apostoli brevevel megerősítve nincs. A lengyel rendet 1784-ban egy pápai decretum függetlenítette a magyar főhatóságtól, s így az egy másik renddé alakult, amelynek a magyar alapítású pálos rendhez sem jogi, sem más köze nem volt a továbbiakban. II. József rendelete után, 1786-ban pedig, a magyar Pálos rend jogilag megszűnt létezni. Vince atya tehát nem akart mást, mint azt, hogy az 1925-ben 700 esztendős Pálos Rendet a pápa - mint a történelem során annyi más rendet is, apostoli brevevel állítsa vissza magyarországi történelmi jogaiba. Hiszen a pálos rendet 1225-és 1250 között Boldog Özséb alapította a magyarság szent helyén, a Pilisben. 1262-ben IV. Orbán pápa is hivatalosan engedélyt adott Özsébnek, a rend működésére, de megbízta a veszprémi püspököt, hogy folyamatosan vizsgálja a rend működését. Az átfogó vizsgálat 1263-ban megtörtént. A történelem során a magyar alapítású, és egész európában a magyar rendi vezetéssel bíró pálosok számtalanszor megerősíttettek jogaikban és birtokaikban.

A mai lengyel pálosok nem tartoznak a magyar alapítású Pálos Rend kötelékébe 1784. december 3-a óta. Ekkor ugyanis Szaniszló Ágoston lengyel király kérésére VI. Pius pápa leválasztotta a lengyel tartományt a rend egészről, s önálló generálist bízott meg a kusztódia ügyivel. A generálist ettől kezdve a lengyelek önállóan, a rend többi részétől függetlenül választották meg nagykáptalani gyűléseiken.

Árva Vince atya, aki a kommunista diktatúra alatt is keményen harcolt a rend fennmaradásáért, majd visszaszerezte a Grottát, azaz a Gellérthegy oldalában lévő pálos kolostort, és barlang templomot, azzal vívta ki egyházi elöljáróinak haragját, hogy ellenkezésének adott hangot, amikor a rend reorganizációjának ügye szóba került. Vince atya ugyanis ragaszkodott ahhoz, hogy a rendszerváltás után ne a korábban a magyar rendtől függetlenedett, és elszakadt lengyel kusztódiához csatolják a magyar Pálos Rendet, hanem az eredeti, II. József előtti szabályok és lét szerint alapíttassék az újjá. Mivel pedig Vince atya a magyarság és a magyar alapítás érvét sokszor felemlítette, az egyházi hatóságok teljesen ellehetetlenítették őt. Végül nemhogy a rend újjáalapítása nem történhetett meg, de arra vetemedett a lengyel vezetésű kusztódia, hogy Árva Vince atyát a magyar rendtársak és a magyar egyházi vezetés beleegyezésével kirúgta. Ebben azok a hazai rendtársak is nagy szerepet vállaltak, akik Vince atyával szemben a lengyelekhez húztak, s már a kezdetektől Árva Vince ellen hangolták a magyar rendi vagyonhoz ragaszkodó lengyel vezetést. Az esetről, azaz Vince atya embertelen, és keresztényietlen kirúgattatásáról az alábbi hír jelent meg az egyházi médiumokban:

P. Árva Vince elhagyta a Rendet...

A Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja a Vatikánban 2004. május 28-án kelt határozatával kinyilvánította, hogy P. Árva Vince nem tagja a Pálos Rendnek, szerzetesi fogadalmai alól felmentette, a rendi ruhát nem használhatja és a Rend nevében nem nyilatkozhat, egyúttal a Székesfehérvári Egyházmegyébe inkardinálta (egyházmegyei papi szolgálatba helyezte).


Nos, ma a Magyarok Világ Szövetsége vendégül látta a lengyel kusztódia magyar tagjait, s együtt ünnepelték a Pálos Rend régen elmúlt 700 éves évfordulóját. No, ezt nem értem. Közben pedig meghalt Árva Vince atya..., hogy amit a földön nem érhetett el, azért közbenjárhasson a Mennyekben.

A Pálos Rend egyetlen tagja halt meg most. Joggal mondhatjuk, hiszen ő abban a szellemben élt és harcolt, amely szellemiségben II. József előtt éltek a magyar pálosok. S ha Vince atya nem is kapta meg a pápától a rend újraszervezéséhez az engedélyt, és számtalan ostorcsapást kellett elviselnie, s kérése ellenére maradt a lengyelekhez tartozás kiszolgáltatottsága, és az elszakítottság a magyar rendtől, mégis elmondhatjuk: II. József óta volt egy igazi pálosunk... Egy és eddig egyetlen. Akinek a halála nem hír a magyar katolikus sajtóban, mert magyar rendet akart ismét a lengyel kusztódia helyett. Magyart! Boldog Özséb eredeti rendjét, amelyet már megtizedelt Szent István Veszprém alatt, majd a Budát elfoglaló török gyilkoltatott le, amelyet betiltott II. József, s most közvetve sokan megkövezték, ölték meg - egyháziak, rendtagok és világiak - Vince atyát is... az utolsó pálost. Igazolódni látszik mindebben a régi hagyomány, miszerint, Magyarország sorsa azonos a Pálos Rend sorsával... Ám, mint a Pálos Rendnek, úgy Magyarországnak is eljön a feltámadás ideje. Mostantól immár egy igazi magyar pálossal többen kérik erre az Urat a Mennyek országában is.

<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>
 
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.

Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat
 
FÓRUMOK
ELÉRÉSEK
POLGÁRI KÖR (FB)
FOTÓALBUMOK
REGISZTRÁCIÓ

5154/360 | 17


Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó: 
 Átértékelő nyilatkozat

 ŐSMAGYAR NYELVEK
   A szkíta nyelv
   A hun nyelv
   Etruszk titkok
   Anyanyelvünk
   Napkelet vándoraitól
   Édes Erdély
   Ararát népe
   Perelő
   Szent erdeinkben
   Ősbuda
   hodu utu rea
   Ősbuda Várvédői
   Gyöngyösbokréta
   Perkupa
   Kisbíró
   Kaleidoszkóp
 FORUM HUNGARORUM

 GYÖNGYÖSI POLGÁRI KÖR (FB)
 
 
Tovább a megrendelő oldalára

 

Unsoft.hu


@ webmester

@ szerkesztő
 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTIONS

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY

 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.