Visszalépés a portál Főoldalára

Csak törpe nép felejthet õs nagyságot,
Csak elfajult kor hõs elõdöket,
A lelkes eljár õsei sírlakához,
S gyújt régi sírnál új szövétneket.

(Garay)

 
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2008.07.28. 14:41
Elolvasva
669
   Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 

Pető Imre

Témacsoport: Szülőföldi látogatások: Perkupa

VARBÓC

<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>

(A dolgozat folytatása, szócikkekkel )

VARBÓC

Alsóhegy         Alsóhegy, -en, h., sz. – Enyhe lejtésű szántóföld, 19 holdnyi.

                        -Hallottam, az Alsóhegy az it van minygyaor a falu körül ne.

 

Alsó Závoz      Alsou Zaohoz, -ba, k., l. – V. ö.: Závoz. Ez van közelebb a községhez.

 

Aranykút        Arankút, f. – A Borháztető alatt bukkan fel.

                        -Aztaon van a Zaolokfőld alatt a zaolokföldi forraos, Arankút.

 

Bajnokföldi rét Bajnokfőd Bajnoki főld, r. – Kataszt.: Bajnok földi rét. Ez a rét már a Lászi-pusztán van:

                        -Bajnoki főld, majd a Téglaszín alat van Veresfűz…

 

Bajnoki           Bajnoki, -ba. Vö.: az előbb. Szívesebben használják ezt a rövid alakot:

                        -A Bajnoki, az rét.

 

Bejáró             Bejaoró, sz., - A Lászi felé lehet rajta átjutni: Hasznosítása:

                        -Bejaoró, szantófőld.

 

Belső-telek     Belsöü-telek, r. – A László másik neve is, de annál nagyobb terület neve. Vö.: Telek.

 

Bérc                Bérci dűlő, sz. – Kataszt.: Bércz. – Szántóföldi művelésre nem igen alkalmas terület. A perkupai dűlőkkel érintkezik. Mai helyzete:

                        -Kint a Bérc az is tartozik a somoslaobi dűlőhöz, de az mostmaon be van aolamosítva mer maor be van csemetézve szóval a Bérci dűlő.

 

Bérctető          Bérctető, t. – A Bérci dűlő legmostohább része, embert és állatot egyaránt próbára tette:

                        -Szántottam az ökreimmel a Bérctetőn, a borhaoz alatt.

 

Bikarét           Bikarét, r. – Kataszt.: Bika rét. – A Zártkert aljában van:

                        -Bikarét példaoul a Szöveténybe is van.

 

Bogolyik         Bogojik, -on, sz. – Kataszt.: Bagoly lyuk. Nem azonos, nem is határos a perkupai Bogolyikkal. Ez a Bérc-tetőtől délre, a Völgy felett van. Az adatközlő megjegyzése:

                        -Ez a Bogojik példaoul megint van a Vőgybe való dűlő. Valamikor a baorójé a Ragaojié volt. Megvettük. Megvettük tizennégyen.

 

Bokány           Bokaony, -on, sz. – Kataszt.: Bokány. – Tulajdonképpen ez hegy, a falutól délre, de az itt lévő szántóföldeket értik alatta. Majdnem a Lászi pusztán van:

                        -Bokaonyhaot ez maor a Laosziba van, a Köbölkúlnaol az a főd.

 

Bokány-tető    Bokaony-tető, -n, l. – A Bokány nem művelhető területeinek a neve:

                        -A Bokaonytető az legelő ez itten ne az a nagy bérc.

 

Borház            Borhaoz, e. sző. – A Kataszt.: itt Sajtót említ (v. ö.: ua.). L.: Nagy borház.

 

Borház-tető     Borhaoz tető, -n, sző. – A régi leírások szerint Varbóc borai egykor fölvették a versenyt a hegyaljai borokkal is. A virágzó szőlőkultúra emlékét az efféle nevek is őrzik.

 

Borsóhegy      Borsóhegy Bossóhegy, -n, kt. – Zártkert a községtől keletre:

                        -A mi hataorungba csak a Bossóhegy … szaontó fődek.

A borsót nagy területen itt soha nem termesztették. Ezen a „partos” földön viszont gyakori volt a vadborsó.

 

Buszváró         Buszvaoró, é. – Egy bódé van itt felállítva a Dózsa utcában. Innen szállítja a busz a felső tagozatos gyerekeket Perkupára az iskolába.

 

Bükk               Bikk. L.: Bikkoldal. Ez a rövid név is használatos.

 

Bükki forrás   Bikki forraos, f. – A Bérctető aljában van:

                        -Bikki forraosnak híttuk a Bikken van forraos.

 

Bükkoldal       Bikkódal, -ba, sz. – Ez valamikor erdő volt, ma:

-Búzatermő főd… a Bikkódal is, meg mindeggyik sorba.

 

Bükkös           Bikkes. L.: Bükkösoldal.

 

Bükkös oldal  Bikkes oldal, -ba, e. – A kataszt. is az „i”-s alakot fogadta el: Bikkes oldal. Az erdő a perkupai Oláhszállással határos:

                        -A Bikkesódal az it van megint ne az Olaoszaolaossal határos. Mer az erdő a Bikkes ódal.

 

Cinegés           Cinegeis, e. –A Perjócoldal egyik része.

 

Cserjés           - Kataszt.: Cserjés. – Adatközlőim nem ismerik a nevet.

 

Csorgó            Csorgó, f. Válóskútnak is mondják néha, mert a víz egy „válóba” csorog. A Perkupai út mellett van.

 

Delelő             Delelő, Délő, vn. – A Bokányon van.

 

Egerszög         - Varbóc régi neve PESTY szerint, mert a régi iratok mind Egerszög név alatt említik a községet. – A régi név az itt honos Égerfával lehet összefüggésben. (V. ö.: Egres) A Gallyasság nevű terület magába foglalja Szőlősardó, Teresztenye, Kápolna, Varbóc – és Egerszög községeket. Valószínű, hogy a két név egybeesése miatt kellett új nevet adni a községnek.

 

Égervölgyi Úttörőtábor  L.: Perkupa – ua.

                        Bár a Közös Tanács telepítette, akkor már Perkupához tartozott a terület.

 

Egyházbirtok  Etyhaozbirtok, e.

 

Egyhaoz erdeje Etyhaz erdeje, l. az előbb.

 

Első Pocsór     Innenső Pocsór, -ba – Kataszt.: Első Potsort. A nevet ritkán használják, akkor is inkább Innenső Pocsórt mondanak:

                        -Vót Túlsó Pocsór, e meg az Innenső, haot így montaok a parasztok.

 

Eperjes           Eperjes, -en, Eperjesi dűllő, sz. – Kataszt.: Eperjes pallag. – Az itteniek sajnálják, hogy nem műveli a téesz ezt a dűlőt sem, mert tiszta, gyommentes föld volt. Most sertéslegelő.

                        -Ez igen, szaontóföld, a téjeszé, az Eperjes, Eperjesi dűllő.

                        Érdekes, hogy az eper szónak „eperj”-változata szerepel a névben.

 

Eperjes parlag - Kataszt.: Eperjes pallag, l. előbb. A térképezés idején lehetett parlag.

 

Erdészlak        Erdeiszlak Erdeiszhaoz, é. – A Lászi pusztán van, szemben az úttörőtáborral, a Lászi patak másik oldalán.

 

Fehérföld        Fehérfőld, -ön, sz. – Kataszt.: Fej ér földek. – Az itteni térképészek nem voltak mindig pontosak a nevek felírásában. Az itteni jelentése egyértelmű:

                        -Megint a Fehérfőld megint szaontófőld… fehér is az a főld.

 

Felső Závoz    Felső Zaohoz, -ba, k. – Vö.: Závoz. Megemlegetik, akiknek volt itt dolga.

            -Ódal, hogy gömböröktem néha rajta.

                        Jelenleg:

-Felső Zaohoz, mer kettő vót ot, két kaszaoló de mosmaon julegelő.

-A Feljaoróval igen mek kellett dolgozni, de haot akkor az volt, amit mektermelt az ember!

 

Feljáró és Nagyortás alja     - Kataszt.: Feljárók és nagy ortás alatti. – Ezt a hosszú nevet nyilván nem használják. Esetleg Feljáró alja, Nagyortás alja.

 

Felső-kertalja Felső kertajja, -n, sz. – Kataszt.: Felső kert alylya. – A Felső kertek déli végében terül el, a Szarukő alatt. Rövid földecskék:

                        -Az jobbadaon krumplit termett meg lucernaos vót az a Felső-kertajja ottan.

 

Felső-kertek   Felső-kertek, kt. – A falu nyugati oldalához tartoznak, belterület.

 

Felsőnyilas     Felsőnyilas, sz., r. – Kataszt.: Felső Nyilos, PESTY: felső nyilási kaszálló. A Bódva szabályozása előtt még kaszálónak is ritkán lehetett használni (vö.: Bevezetés), jelenleg az egész Bódva-mellék felszántott terület. Vö: Hosszúnyilas (P). Például:

                        -A Felső Nyilas is fel van szaontva de az maor főképpen Raokóhosz tartozik!

 

Felvég             Felvég, fr. – A falu északi vége:

                        -Haot itten csak egy ucca van, esetleg aszt monygyuk, hogy ez Perkupa fele Alvég, a másik meg a Felvég.

 

Feneketlen töbör Feneketlen töbör, e. vn. – PESTY: feneketlen nevű nagy vizes töbör, Feneketlen töbör. Itt van említve, hogy 1863-ban és 1865-ben „kiszáradván vizétől kifogyva mit ember soha nem emlékezik” – áll.

                        A Feneketlen töbör az ojj ritka erdők, a Csengő fele van maor az, ot van az a vizes töbör.

 

Fórizslápa       Fórizslaopa, -ba, k. – A Völgyben van, a Bogolyik alatt:

                        -Van ebbe egy Fórizslaopa, abba ety pinceforma vólt, ez kút van benne, uty megfelelő ivóvíz.

 

Galica             L. Kalica. – Nem lehet eldöntetni, melyik az igazi alakja:

                        -Kalica, jobban mondva Galica az.

 

Ganajoskő      Ganajos Ganajoskő, -n. ho. – Nem alkalmas művelésre. Talán valaki mégis megtrágyázta a követ, be akarván fogni művelésre, erről nevezték el. Elhelyezkedése:

                        -Ganajoskő, a meg ot van ne a Borsóhegy mellett.

                        Ganajoskő annak a hivatalos neve.

 

Ganajos tető   Ganajos tető, -n, t. – Kataszt.: ua. A Ganajos teteje:

                        -Ganajos tető az ugyancsak hasznavehetetlen.

 

Gödörhegy      h. – Kataszt.: Gödör hegy. – Már nem tudják, melyik volt az:

                        -Haot eszt nem tudom, Gödörhegy… valamikor jaortam a mérnök úrral, hot az istenke tuggya, hogy mik lehet.

                        A hegyből követ szedtek ki egykor.

 

Gyalogút-bérc Gyalogút-bérc, ho. – Kataszt.:  Gyalog ut bérc. Gyalogút vezet rajta át a Perjéc felé. Ritkán használták az utat is, a nevet is, de azért:

                        -Gyalogút-bérc az van, az vót.

 

Gyümölcsös    Gyümölcsös gyü. – A Veresfűz alatt volt egykor.        

                        -Azutaon ot van a Gyümölcsös ami szóval alkalmas vót.

                        A Tsz. kiirtotta az almást, most takarmánynövényt, főleg lucernát terem.

 

Harangod        Harangod, -on, sz. – Kataszt.: ua. A Szarvashegy mellett van, nem tudni, mi lesz a sorsa:

                        -Taon a Harangod majd gasz terem, haot baor ugye ennyibe keverettünk kérem szépen, Varbócon ringott a búza valamikor…

Harangod as se tudom hoty szaontófőd e mostan.

 

Hársas            Haorsas, -on, l. – Kataszt.: ua. – Száz holdnál nagyobb a terület, mert:

                        … A Szini hataornaol van a Haorsas, Petri hataornaol ugyan Haorsas van.

                        Vö.: Hársas (P). Perkupán ez a név már szántót jelöl.

 

Hátulsó Pocsór  r. – Kataszt.: Hátulsó Potsort. – V. ö.: Túlsó Pocsór.

 

Híd                  é. – A Perkupai útra épült, alatta a Patak folyik Perkupa felé. Tájékozódásra szolgál:

                        -Van benne egy-egy, vagy ötven nétyszögöl szőlő, itt a Hittul.

 

Homlokakút   Homlokakút, f. Vö.: ua. – Perkupa. A forrás a két falu határán van, inkább a perkupai embernek akadt erre dolga, de a varbóciak is magukénak vallják:

                        -Aztaon van a Homlokakút

 

Hosszak          Hosszak Hosszú, -ba, L.: Hosszú.

 

Hosszak teteje Hosszak teteje, k. – Kataszt.: ua. Legelő és kaszáló.

 

Hosszú            Hosszú, sz, é., L. – Kataszt.: ua. – Bizonytalanok az adatközlők a nevek használatában:

                        -A Hosszúvőgy … ez … Hosszú, Hosszak, haot abba van szaontófőld is, erdő is, legelő is.

 

Hoss Hosszú   Hosszú, -ba, sz. – Kataszt.: ua. – 400 öl hosszú szántó a Bódva mentén.

                        -Az is termett mindent a Hosszú, buzaot, kukoricaot, …

 

Iskola              Iskola, é. – A Református templom mellett van, csak az alsó tagozat jár ide, a nagyobbakat busz szállítja Perkupára.

 

Isten fia útja tető – Kataszt.: ua. – Valószínű, hogy a név képzettársítás útján keletkezett. Vagy a térképész, vagy adatközlőjének alkalmi névadása lehet, a meredek út a Golgotát juttatta eszébe. Senki nem hallotta a nevet hosszúsága és cirkalmassága miatt, tehát a nyelvhasználat nem hitelesítette.

 

Italbolt            é. – A Kastélyban van. (vö.: ua.)

 

Juhrét             Jurét, l. – legelőnek sem volt valami híres, azelőtt is az volt, ami most:

                        -Jurét, am meg it van, gaz az is – legelő.

 

Káposztakert  Kaoposztaker, sz. – A belterület mellett található, jó minőségű szántó.

 

Kanfertő töbör - csak PESTY ismeri.

 

Keringőbérc   Keringöübeirc, L.: Keringő

 

Kertalja          Kertajja, sz. – Jó minőségű szántó-terület, a falu kertjeivel határos.

 

Kis-Kalica      L.: Kalica.

 

Kiserdő           Kiserdöü, -be. – A Rakottyás mellett, attól keletre van.

                        -A Kiserdöü a patak ódalaon van.

 

Kismál            Kismaol, -ba, Kismaol dűlő, -be, sz. – Kataszt.: Kismál. – A falutól északra terül el, mostanában vetett takarmányt terem.

                        -Kismaol az csak, annak veszet meg az is vout.

                        -Az a Kismaol dülöü az a téjeszé.

 

Kocsma           Vö.: Italbolt.

 

Kőbánya         L. Bánya.

 

Köbölkút         Köbölkút, f. – A Bokány alatt van. Nevét arról kapta, hogy elég nagy forrás, köbtartalma kb. egy köböl.

 

Kőhányó         Köühaonyou, o. – Építkezésekhez szedtek innen követ. A Kalicán van.

 

Köles föld       Kölesföüd, -be, sz. – Egyszer kölest vethettek ide. Mivel az itt ritka növény, a falusiak megjegyezhették és rajta maradt a neve a területen.

 

Közép-Pocsór - Kataszt.: Közép Potsor. – Nem használják jelenleg a nevet.

 

Középrétek     - PESTY: A Sulyaszög és környéke, de nem használják ezt a nevet.

 

Kucsfejkút      Kucsfejkút, f. – A névben talán a „kulcs”-közszó szerepel, amely itt „kucs”-nak, „koucs”-nak hangzik. Így lehet alaki név, mert az ovális kút, a lefolyásával egy kulcsfejre emlékeztet. Ilyen képzettársítással keletkezett névre más példa is van. (L.: Kalaptető). A kút helye:

                        … a Kucsfejkút ez meg az Eperjesi dűlő meg a Kismaol dűlőnek pontosan a két főld között van ez a kút.

 

Kutyás            Kutyaos, -on, h. l. kb. 200 m. magas kiemelkedés. Hasznosítása:

                        -Kutyaos az megint a Kutyaos az legelöü.

 

Külső-Telek   Külsöü-Telek, -be, r. – Vö.. Telek

 

Lászban          - Kataszt.: ua. Így nem ismerős a név. A Lászi rét egyik szögletét nevezte el így a térképész.

 

Lászi major     - Kataszt.: ua. – A Dózsa Egyesült Mezőgazdasági TSz. használja, azelőtt a Gedeon nevű uraság uradalmi majorja volt.

 

Lászi patak     Laoszi patak, p. – Ugyanez Perkupán már Hencvölgyi patak.

 

Lászi-puszta,   -n. Lászi-puszta, hn. A Varbóci határnak délkeleti, kb. egyharmad részét jelöli a név. – Kataszt.: ua. – Máshol: Lázi pusza (vö.. 1868. 104. sz. tanúkihallgatási jkv. Torna). A névben a „láz” – régi földrajzi köznév szerepel tehát. A terület erdőt, réteket foglal magába, a Szőlősardó felől lefutó patak völgyében. Jelenleg négy család él itt, a Dózsa Tsz. tagjai.

Lászi rét          - Kataszt.: ua. A Lászi pusztán átfolyó patak melléke.

 

Lászó              Laoszó Laoszófenek. – A Lászi rét egyik szöglete:

                        -A Laoszófenek az is ot van a Keringőtül odébb.

 

Lászófenék     L.: Lászó.

 

Lyukas töbör  - Csak PESTY tudja azonosítani.

 

Major              Major Téjesz major. – A Perkupai úttól néhány száz méternyire van, a Kertalja mellett.

 

+Malom          é. – A malomszögben állt – így mondják, de senki nem látta.

 

Malompatak   Malompatak, p. – Kataszt.: Malom patak. – Szőlősardótól jön és átfolyik a határon. A Malomszögben malmot hajtott régen, de erre nem emlékeznek.

 

Malomszög     Malomszög, sz. – Itt állhatott régen a malom.

                        -A Malomszög ugyancsak szouval ez is szontou, ez uty haosztaojiba van kiosztva.

 

Martonrét       Martonrét, sz., r. – Ez már a Lászi pusztán van:

                        -Martonreit amit Tarjaon sógor ot lakik eipen benne. Terem azeir, mer meig asztat gondozzaok…

                        Ez régen Mártonrét lehetett, egyik tulajdonosáról elnevezve.

 

Miklósberek  Miklóuberk ajja, r. – Kataszt.: Miklós bércz alja. – Valószínű, hogy ez utóbbi név is volt élő valamikor. Kérdés, hogyan fordult el akkor a név a jelenlegi formára. Például:

                        -A Miklouberk ajja kaszalou reit, haot az az erdőük, mind beirc az, az maor mind beirc ottan.

 

Miklósbérc     - Kataszt.: Miklós bérc. Miklós. – Az itteniek így nem használják az elnevezést.

 

Miklósbérc alja - Kataszt.: Miklós bérc alja. L.: Miklósberk-alja.

 

Miklósoldal    Miklousoudal, -ba, gy. – A Miklós személynevet csak ez a név őrzi eredeti formában. Ez gyümölsös volt, de kivágták az almafákat. Most lucernás:

                        -A Miklousoudalba is van taon valami lucernaos, lehet.

                        (V. ö.: Gyümölcsös.)

 

Nagy-Kalica   Naty-Kalica, vö.: Kalica

 

Nagykő          - Kataszt.: ua. A nevet adatközlőim nem ismerik.

 

Nagy-Tégla-hegy, h. – A térk. neve. Annyiban van a névnek itt hagyománya, hogy itt a Gedeon uraság téglát, cserepet égetett. A dombságot kisebb részekre bontva nevezik meg: Téglaszín, Kalica, Kőhányó, Szarvashegy, stb.

 

Oldalföld         Oudalföüd, -be, szé. – Kataszt.: ua. – A Bükkoldal és a Kismál között van, egykor szőlő lehetett, ma szántó. Például:

                        -Szaonton vout haot, Oudalszöülöü – Oudalföüd.

 

Oldalszőlő       Oudalszölöü, -be, l. Oldalföld. Mióta nem szőlő van itt, talán gyakrabban mondják Oldalföldnek. Persze így is jól ismerik:

                        -Oudalszölöü am meg a Temetöünek a túlső veige.

 

Ördöggát        Ördöggaot, h. – Kataszt.: Ördög gát. – Az egykori gátnak csak a névben maradt nyoma. A Perjóc mögött egy nagyobb területnek a neve, a Szendrei határ mellett. A Telekes patak völgye itt vadregényes, kietlen, köves. Legendák keltek szárnyra az itten tanyázó betyárokról, rablókról.

 

Ördöggát-barlang Ördöggaot ballang, ly. – Jelenleg még feltáratlan, bejárata szabályos tojásalakú, de el van torlaszolva. A völgyet még titokzatosabbá tette az, hogy ily búvóhelyet rejtenek a sziklái.

 

Ördöggát-völgy v. – Telekes patak völgyének egy szakasza, az Ördöggát környéke:

                        -Az Ördöggaot vőlgy a Szendrejivel hataoros.

 

Palonta            Palonta, -n, k., gy. – De inkább hasznavehetetlen terület. Kis szilvás, kis kaszáló, vagy ötven négyszögöl szőlő van benne. A Kápolnai út déli oldalán van:

                        -Meg a Bőlgye (!) a Borhaosztetöü, az a Bérc… Tornakaopolna felé menödik ki ott a dombon, a Palonta.

                        A név talán a „palánta” szó (palaonta palanta) szó elferdülése.

 

Patak              Patak, p. Perkupa fel folyik, más nevet visel.

 

Perestető        - Kataszt.: ua. – Csak itt találkoztam a névvel, a Veresfűz-tető közelében. Valószínű, a térképész félreérthette adatközlőjét, vagy esetleg – a név halt ki azóta.

 

Perjóc              Perjóc, e. – PESTY: Perióc. – A Nagytelekes (P) folytatása Alsótelekes határa felé. Ritka, vegyes erdőség, nagyrészt csemetés, új telepítés.

                        -Al lent van a Perjóc a Szendreji fele.

 

Perjóc-oldal    Perjoucoudal, e. – V. ö.: Perjóc.

 

Perjóc-tető      Perjouc-tetöü, e. Itt inkább csemetések vannak.

 

Petőfi Sándor utca Petöüfi ucca, u. – Zegzugos, kanyargós utcácska.

 

Pocsór             Pocsour, -ba, r. – Kataszt.: Potsort. – A kataszt. megkülönböztet Elsőt, Középsőt és Hátsót, az itteniek ezt nem tartották fontosnak:

                        -A Pocsour az reit. Töp Pocsourt nem ismerek, csak eszt az eggyet.

 

Rakottya        Rakottya Rakottyaos, -on, e. Kataszt.: Rakottya, Rakottyás. – A perkupai Oláhszállással határos erdőség. A rakottya (rekettye) – fűzfajtáról kapta a nevet (Ért. sz.). Ma bükkös és tölgyes.

                        -Rakottya az erdöü, ez vout uradalmi, haot ez most…

 

Református templom  Reformaotus templom, é. – Az iskola mellett van.

 

Sajtó                - Kataszt.: ua. Ez csak Borházként ismeretes.

 

Sárkánykút     Saorkaonykút, f. –Az Úttörőtábor mellett van.

 

Szalai föld       Szalaji főld, sz. – Egykori tulajdonosának a nevét viseli:

                        -Szalaji főld – megint szaontófőld.

 

Szarvashegy   Szarvashegy, sz. – Kataszt.: Szarvas hegy, Szarvas hegyi. – Magas fekvésű szántó, a Rakottyástól délre.

                        -Szarvashegy ez igen, ez szaontoufőld vót, maon ez a Laosziba van.

 

Szatmárlápa    Szatmaorlaopa, sz. – A völgy északi részén van.

                        -Szatmaorlaopa ebbe a ragaoji félébe van…

                        A Völgy oldalának egyik hajlata, lápája.

 

Szeles              Szeles, -be, sz. – Ez is a Völgy oldalában van. Csak ritkán művelték:

                        -Vót ott ojjan pallakforma Szeles, mikor vót ez a nehéz napjaink, napraforgót vettem bele… szaontottam az ökreimmel.

                        Kevesen ismerhetik a nevet.

 

Szénvölgy       v. – A Bokány aljában van, itt faszenet égettek huzamosabb ideig.

 

Szögrét            Szögreit, -be, r. – Kataszt.: ua. Helye:

                        -A Szögreit is a Laosziba van.

                        Ma is rét.

 

Szőlőtető         Szöülöütetöü, sz. – Kataszt.: Szőllő tető. – A Kismáltól keletre van, magas fekvésű szőlőterület volt, most takarmányt terem.

 

Szövetény       Szöveteiny, r. – Kataszt.: Szövetény rét. – A Hársas erdőség északnyugati szögletében van, mindössze két holdnyi rét. Az uraságtól 1910-ben vette meg Varbóc község. A rövidebb név járja:

                        -A Szövetény ugyan Szinpetrivel (határos).

 

Szövetény-rét L. előbb.

 

Táncsics Mihály utca Taoncsics ucca, u. – Ez is, mint Varbóc más utcája, elágazik, visszatér önmagába, megkerülve a dombokat – mint kis szigeteket – amely tövébe házak épültek.

 

Tanítók földje Tanítouk föüggye, - A Zálogföld egyik darabját a pedagógusok használják.

 

Téglaszín        Teiglaszín, r. A terület az egykori építményről lett elnevezve:

                        -Haot valamikor teiglaot eigettek itten a Gedeon.

                        (V. ö. Nagy-Tégla-hegy.)

 

Telek              Telek, -be, k. – A téglaszíntől délre van:

                        -A kaszaolou Telek.

 

Telekes patak           Telekesi patak, p. – Követi Varbóc déli határvonalát.

 

Telek-lap        - Kataszt. : ua. Ez a név nem ismerős itt.

 

Telekoldal      Telekoudal, -ba, sz. – Jelenleg lucernás, mert:

                        -A kaszaolou telek, a Telekoudal pedig szaontoufőld.

 

Temető           Temetöü, t. A faluhoz közel van.

 

Templom         Templom, é-. – Ki milyen vallású, azt érti alatta.

 

Télalmas         Tilalmas, -ba, e. – Az úrbéri mellett van.

                        -Van az úrbéri, tilalmas, ezt a Patak hasijja ott odale.

 

Tulsó pocsór, r. – V. ö.: Pocsór. – A Kataszt. Hátulsó Potsort-t említ, de úgy nem mondják itt. Így is nagyon ritkán:

                        … van a Tulsou Pocsór, meg van az Innensöü.

 

Úrbéri             Urbeiri, -n, e. – Elhelyezkedése:

                        Van az Urbeiri, tilalmas, ez megint Kaopolnaoval határos.

 

Vadalmás        Vadalmaos, -ba, sz. – Kataszt.: ua. – A mostaniak már nem emlékeznek vadalmáira, de PESTY szerint sok volt errefelé.

                        A téjeszé az is, a téjeszé minden!

                        -Vadalmaos az szaontoufőld vót.

 

Vadas              - Kataszt.: ua. L. a következőt.

 

Vadas kert      Vadaskert, sz., k. – Egykor urasági terület volt. A tsz még nem tud vele gazdálkodni. Ezt fájlalja az adatközlő:

                        -A Vadaskert vout ez, szouval uty hittuk, de most semmise.

 

Válósút           Vaolousut, u. – A perkupai út másik neve. Itt van a Csorgó, alatt „váló” van.

-Vaolousút ahol teccet feljönni Perkupaoroul a vaoloutul.

 

 

Varbóc            Varbouc, hn. – A névre vonatkozóan nem tudok bizonyító adatot szolgáltatni. PESTY említi ugyan, hogy a régebbi időben Egerszög (Égerszög?) volt a falu neve, de hogy meddig, és azt milyen forrás alapján állítja – nem tudjuk. A hangzásáról ítélhetem csak meg a nevet: valószínű szláv eredetű. Ha elfogadjuk az Égerszögöt falunévként, akkor a Varbóc nem lehet régi név, nem származhat eredeti szláv közszóból. Valószínű, hogy a határ tulajdonosáról kapta a nevét, aki a helybeliek tudomása szerint Verbec? vagy Verbőc? lehetett. Úgy látszik, ennek ellentmond CSIKVÁRI, ahol is Varbócti családot említ, mint a község egyik tulajdonosát, 1487-ből. (V. ö.: Bevezetés.)

 

Vegyesbolt     Vegyesbólt, é. – V. ö.: Kastély.

 

Veresfűz         Veresfűz, -be, d., sz. – Legelő, szántóföld és rét van rajta. Helye:

                        -Teiglaszin alat van a Veresfűz.

                        Inkább az itt lévő szántóföldet értették alatta.

Veres fűz alja Veresfűz ajja, sz. A Veresfűzrét végében lévő szántó.

 

Veresfűz-oldal Veresfűz-oudal, l.: Veresfűz

 

Veresfűz-rét   Veresfűz-reit, -en, sz., l. – Kataszt.: ua. Egykor rét volt, ma szántó nagyobb részben.

                        -Haot maor a téjesz hasznaojja a Veresfűz reitet azei maon mind.

                        Nevét az itt honos veresfűzről kapta.

 

Veresfűz-tető  Veresfűz tetöü, -n, l. A Veresfűz oldala és teteje. Régebben ez is szántó volt, ma:

                        - Haot maor legelöü a Veresfüsz tetöü.

 

Virhó               Virhou, -, ho. – Kérdéses, hogy elfogadhatjuk-e tulajdonnévnek, mert itt több „virhó” is van. Általában a veresfűz tetőt értik alatta:

                        -Haot az a Veresoldal az a Virhou

A másik kérdés, hogy a „virhó” (szl. verho magas, -an) mikor került az itteniek nyelvébe.

 

Völgy              Vőlgy, -be, v. – A falutól északra kezdődő és nagy ívben dél felé forduló völgy neve. Kaszálók, legelők, erdők vannak itt.

 

Völgyoldal      Vőlgyoudal, -ba, on, e., l. – Kataszt.: Völgy oldal.

                        -A Vőlgyoudal erdöüs legelöü.

 

Völgyi rét        Völgyi reit, r. – Kataszt.: ua. – Az itteniek nem nagyon dicsekednek a nagy völgy szénatermésével.

                        -A Vőlgyi reit csaoteis, hasznavehetetlen jobbadaon.

 

Zálogöföld       Zaolokföüd, -ön, k. – A  név a föld birtoklásával kapcsolatos, de pontosan nem tudja senki. Pedagógus-föld, Tanító földjének is mondták. Mostani állapotáról:

                        -A Zaolokföüd ez kaszaolou. Mos maor legelöü, kaszaolou a tanítóknak a Tetöü alatt, a Borhaoz alatt.

                        Lehet, hogy a név a CSIKVÁRI által is említett zálogba-adással van összefüggésben. 1487-ben a Forgách és Varbóczi-családok itteni részüket zálogba adták a Derecsényieknek (v. ö.: Bevezetés).

 

Zálogföldi forrás Zaolokföüdi forraos, f. – Más néven Aranykút (v. ö.: ua.).

<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>
 
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.

Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat
 
FÓRUMOK
ELÉRÉSEK
POLGÁRI KÖR (FB)
FOTÓALBUMOK
REGISZTRÁCIÓ

15264/1460 | 10


Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó: 
 Átértékelő nyilatkozat

 ŐSMAGYAR NYELVEK
   A szkíta nyelv
   A hun nyelv
   Etruszk titkok
   Anyanyelvünk
   Napkelet vándoraitól
   Édes Erdély
   Ararát népe
   Perelő
   Szent erdeinkben
   Ősbuda
   hodu utu rea
   Ősbuda Várvédői
   Gyöngyösbokréta
   Perkupa
   Kisbíró
   Kaleidoszkóp
 FORUM HUNGARORUM

 GYÖNGYÖSI POLGÁRI KÖR (FB)
 
 
Tovább a megrendelő oldalára

 

Unsoft.hu


@ webmester

@ szerkesztő
 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTIONS

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY

 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.