Visszalépés a portál Főoldalára

Csak törpe nép felejthet õs nagyságot,
Csak elfajult kor hõs elõdöket,
A lelkes eljár õsei sírlakához,
S gyújt régi sírnál új szövétneket.

(Garay)

 
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2008.11.29. 07:07
Elolvasva
866
   Szólj hozzá ehhez a cikkhez! 

Vahan Anhaghth Astvatzaturian

Témacsoport: A szkíta nyelv írott emlékei

BARRILD = SZÓTÁR

<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>

ASKATA B

Jelölések:
Lelőhelyek:
Tyrosi Keleti Kézirattár: T (Töredékek TF, Tízparancsolat)TT
Société Arménienne de Zarytos: Z („Dlimild Ashar", ZA„Kozmológia"ZK, Tízparancsolat ZT, Darrhajavaus ZD)
Kirkuki Örmény Templom: K (Töredékek)
Shareza-i Szurb Khács örmény kolostor: S (ún. „Guidebook"SG, „Eposz"SE, Tízparancsolat ST)
Krétáról származó iratok, lásd fent: SK (Töredékek SKF, „Kezdetben vala az ige"SKL )
Következtetett szó: C

                             

a   és még,és pedig (valószínűleg költői forma)

TF

aagh   ág

ZK, SG

aaghudin   ágazni, a. utyn: el-, kiágazni

ZK

aalta   át (határozó, igekötő)

SE

aam   is, bizony ám, ámpedig

TF, ZA,

adin   adni

TF,ZA,SG

ai   és

TF,TD, ZA,ZK, ZT, SG, SE, ST, , SKL

aigh   ég

ZA, ZK, SG, SE

aishi   éspedig

TF, ZA, ZK,,SG, 

ajge   agy

ZK, SG

ajgen   ajánlani

ZK

ajgin   ajánlani

SG

Aji   Hold

TF, ZA

ajs   az

TF,ZA,ZK,SG

ajsbit   ma (időhatározó szó)

TF  

Aldebaran   Aldebaran (csillag)

SG

alje   áll

SG

allin   állni vmiből

SG, SE, ZA, ZK

altybyshum   dialektika

ZK

alu   alá (postpos.)

ZA, ZK, ,SG

alunic   alulról

ZK, SG

alunishi   alsó, alunishi red   alsó rész

1. ZK, SG 2. C

alunwra   alúlra, lefelé

ZK, SG

aluvatin   alávetni magát, aláhelyezni magát

ZA, ZK, ,SG

aluvin   alátenni, alávetni

ZA, ZK,SG

alutyn   alátenni, megtámasztan (v.ö. német unterstützen) 

alyn   alul

ZA, SG

alynelb   legalul

ZA, SG

alynic phejynwra   alulról felfelé

ZA, SG

alynwra   lefelé

ZA, SG

ani   lánya vkinek

TF, ZA, ZK, SG, SE 

amena   minden

TF, ZA, ZK, SG, SE

amenajic   mindennél

ZA, SG, SE 

amenaphejynelb   (leges)legfelül

ZK, SG, SE

amenaalynishi   legalsó

ZK, SG

amenad…mindenség, mindenek

ZA, ZK, SG

amendekh  mindenek

TF

amendekhnek   mindennek, mindeneknek (dativus)

TF

amendinek   mindenkinek

ZA, SG

amenid   minden egyes

ZA, SG

amenidzhi   minden egyes

SG, SE

amnig   mindig (időhatározó)

SG, SE

amojst   amaz ( távolra mutató névmás)

TF, ZA, ZK, SG, SE

amyn   mindig (időhatározó)

TF, ZA, ZK

Arana   Dheneb (csillag)

ZK, SG

ashar   világ

TF, ZA, ZK, SG, SE

ashkata   lánc, szövetség

TD, ZA, SE 

ashkataji   szövetségi

TF (kizárólag egy helyen!)

ashkatan   szövetségi

TD(?), ZA, SE

ashkatan birum   szövetségi birodalom

ZA, ZK

atha   atya, apa

TF, ZA, ZK, SG, SE

athalanda   haza, pátria, =szóról szóra megfelel a német Vaterland-nak

TF

Athaira   Altair (csillag)

SG

auha   óhaj, kivánalom

ZT, SG, ST

auharin   kívánni, óhajtani

ZT, SG, ST

avamaia   nagyanya, nagymama

SG

Aveni   Vega (csillag)

ZK, SG, SE

azad   szabad

TF, ZA, ZK, SG, SE

azadatagh   szabadító, felszabadító, megszabadító

TF

azadatin   felszabadítani, megszabadítani

C

az  sugár(?)

TF  

azda   sugár

ZA, ZK, SG

azdin   sugározni

ZA, ZK

azdigh   csillag

TF, ZA, ZK, SG, SE

azdighkert   csillagkép (szószerint: csillagkert)

ZK, SG

azdighum   1.csillaghalmaz, csillagcsoport, galaxis 2. csillagkép: SG  

ZA, ZK, SG

Azrateni   Hamal (csillag)

ZK, SG

baa   1. nagy emlősállat (általában), 2. shuchy baa: szent állat

1.: TF, SG, 2.: ZK, SG

Baajnekheni   Regulus (csillag)

ZK, Sg

Baajnekhvork   Algieba (csillag)

ZK, SG

bana   lábszár

SG

bar: jó. Középfok: barb, felsőfok: barelb.

ZA, ZK, SG

bara   lándzsa

SG

Bara(azdighkert)   Taurus-Bika  (csillagkép,jelentése: Lándzsa) 

barile   jól (módhatározó)

SG

barili   jól (módhatározó)

SG

barr   szó

ZT, SG

barrild   szótár

SG

barum   jószág, (régi magyar értelemben vett „barom”.)

SG

baryn   jól, kiválóan (módhatározó)

SG

beeh   be (határozószóként)

SG, SE

beej   be (határozószóként)

SE

beejvyle   belül (határozószó)

ZA, ZK, SG

beejvyli: belüli (határozóból képzett melléknév)

SG

beejvyltel   belülről

ZK

beeka   béka

Beeka (azdighkert)   Capricornus – Bak (csillagkép, jelentése: Béka)

belee   be, befelé (határozószó, felszólításént is)

SG, SE

belewy…belé (határozószó, felszólításként is)

SG, SE

ben   vmin belül, magy ban, ben (postpositio )

SG, ZA

bein   vmin belül lenni

ZA, SG

beela   belülről mozgató lélek, belsőő üreg, barlang

SG, SE

beelajic   belülről (határozószó)

SG, SE

beelic   belülről (határozószó)

ZA, ZK

bende   gyors

SG, ZK

bendyn   gyorsan

SG, ZK

bery   felesleges

SG, SE

beryjin   feleslegesen

SG,

berym   feleslegesség

SG

beryn   felelegesen (határozószó)

SG, TT, ZT 

Bethelgeuze   Betelgeuze (csillag)

SG

bi   nap (idő)

TF, ZA, ZK, SG, SE

bijuum   nappal

SG, SE

bima   ma (időhatározó szó)

SG, SE

bir   szövetség

SG, ZA, ZD

birenusin   foglalkozni vkivel, vmivel, bekebeleződni vmibe

ZA, SG

birild   birtok

SG, SE

birum   birodalom

SG, ZA

bisyn: biztosan, bizonyosan (módhatározó)

TF  

bite   betű

SG   

bollob   denevér

SG

Bollob (azdighkert)   denevér (Cassiopeia, csillakép)

SG  

bor   bor

SG  

bortalla   bordal

TF  

buur   felület, felszín (bizonyos test felülete, felszíne)

TF, ZK

byshen   beszélni

SG, SE

byshum   beszéd

SG, SE

chun   harcos

SG, SE

Chun(azdighkert)   Canis Maior (csillakép, jelentése: Harcos, Férfi)

SG

chunile   hunul (módhatározó)

chymin   inni

TF, ZA, SG, SE

daq   tengely

ZK, SG, SE

Darrhajawaush   Dareios (perzsa király)

TF

de   de (kötőszó)

TF, ZA, ZK, SG, SE

dele   dél (égtáj)

ZK, SG, SE

deli   dél (égtáj)

TF

deli   déli

SG, SE

delijic   délről (határozó)

TF

delijuum   délen (határozó)

TF

deliwra   délre (irányhatározó)

TF

dengi   gyenge

TF, ZA, SG, SE

denoch   pusztulás

TF, ZA, SG, SE

denochta   pusztítás

TF

denochtad   pusztítás

ZA, SG, SE

denochin   elpusztulni

TF, ZA, ZK

denochtin   elpusztítani

TF, ZA, ZK  

denochtilan: nem elpusztuló, pusztulás mentes

TF, ZA, ZK

denochtitlan   elpusztíthatatlan

TF, ZA, ZK

Detraz   Denebola (csillag)

TF

dietijuwum   diadal

TF (kizárólag egy helyen!)

Dillaz   Bellatrix (csillag)

ZK, SG

dima   vki, vmi ellen, ellenében (postpos.)

SG, SE, ZA, ZK, ZT, ST

dimum   ellenség

TF, SG, SE

dimumishi   ellenséges

TF, SG, SE

dimumild   ellenségeskedés

SE

dlimild   gyémánt

ZA

Dlimild Ashar   Gyémánt Világ (lásd: eposz)

ZA

dogon   vminek a hajtóereje, lelke, hajtóerő

ZA, ZK

Doitieloia(azdighkert)   Aries-Kos (csillagkép, jelentése ismeretlen)

ZK, SG  

dyjtelum   győzelem

SG

ed   nyomatékosító postpositio pl. birumed: a birodalom (magánhangzóval végződő szavak után: szó+jed Pl. oentamadyjed: a nemzetségnagy, a nemzetségfő.

SG, SE, ZA, ZK

edi   így (határozó szó)

SG, SE

Eejalana   Tejút (csillagászat)

TF, ZK, ZA, SG

eel   élet (általános, filozófiai értelemben)

ZA, SG

eelid   egyes lények, emberek élete

ZA, SG

Egazdigh   Polaris (csillag)

ZK, SG

Einaia (azdighkert)   Corona Borealis (csillagkép, jelentése ismeretlen)

SG

eirin   érni (vmennyit, vmit)

ZA, ZK, SG

Eejalana   Tejút

ZA, ZK, SG

ejsmar   ez az ember

TF

ek   1.ki (határozószó),2. igekötő

1. ZA, ZK, SG, SE, 2. ZA, SE

eki   ki (határozószó)

SG

elatin   éltetni vkit, vmit

SG, SE

elen, elyn   egy, egyetlen

ZA, ZK, SG, SE

elenishi   első (sorszámnév)

TF, ZA, ZK, SG, SE

eli   él (infinitivus: elin)

ZA, SG, SE

elid   élet

TF, ZA, ZK

elin   élni

ZA, SG, SE

elium   privilégium

TF

elusin   élődni, felélődni, elélni

SG

ejn   én (személyes névmás)

SG

ejs   ez

ZA, ZK, SG, SE

emil   emlékezet

TF

emilin   emlékezni (amire: wra postpos.)

TF

eni   én (személyes névmás)

SG, ZA

eryshi   erős

TF, ZA, ZK, SG, SE

fa   fa

TF, ZA, ZK

fakhuum   fákon

ZA, ZK

feld   föld, szárazföld (kiemelő postpositio a szóra nem alkalmazható)

TF, SG, SE

Feld   Föld bolygó (kiemelő postpositio a szóra nem használható)

ZA, ZK

Feld daqy   Föld tengelye

C, ZK

feldtuedum   földtudomány

C

Felduum   (a) Földön

TF, ZA, ZK

feni   fény

TF

Feni   Vénusz (bolygó)

SG

foevi  

SG, SE

Fomalhaut   Fomalhaut (csillag)

SG

fova   fa

SG, SE

Gaal   mesebeli óriás

TF, SG, SE

gaali   óriási

TF

gery   öreg

ZA, SG, SE  

ghaur   gyomor

SG, SE

gheir   kar

SG, SE

ghevin   győzni

TF, ZA, ZK, SG, SE, SKF

ghevititlan   legyőzhetetlen

TF, ZA, SG, SE

ghjak   nyak

SG, SE

ghistyn   között (helyhat.)

SG, SE

ghult   hol? (kérdőszó)

SG, SE

gim   nappal

SG, SE

gin   nappal

ZA

girze   arc

SG, SE

gize   kereszt

Gize (azdighkert)    Kereszt (csillagkép, megfelel a Cygnus-Hattyú csillagképnek

golka   kék

SG, SE

Golkeni   Capella (csillag)

ZA, ZK, SG

gola   kék

TF, ZA, ZK

guild   pontosság

ZK  

guum   pontosan

ZA, ZK

guishi   pontos

ZA, ZK

Haji   Hold

SG, SE

haludin   haladni

ZA, ZK, SG, SE  

hard   harc

TF, ZA

hatishtilan   hatástalan, esélytelen

ZA, ZK

hatum   hatalom

ZA, SG, SE

hatumushi   hatalmas

ZA, ZK, SG, SE

hatumshi   hatalmas

TF

hatumyn   hatékonyan, hathatósan (módhatározó)

TF

havald   észak (égtáj)

SG, SE

havaldi   északi (határozó)

SG, SE

haw   haj

SG, SE

hegalb   legfelső

ZA, ZK, SG, SE

Heteshalkub   Aldebaran (csillag)

ZK

hegatin   vkit, vmit tisztelni

ZT, SG, SE, ST

hegin…magasra emelni, tisztelni

ZA, SG, SE

hen   vmin rajta, (magyar –on, -en,- ön) pospositio

ZA, ZK, SG, SE

het   hoz, hez, höz (postpositio)

TF, ZA, ZK, SE

hezer   ezer (tőszámnév)

TF, SG, SE

hideo   hős

ZA, SG, SE

hije   íny

SG

hijst   itt (mutató névmásként)

SG, SE

hijthe   ide (határozószó)

SG, SE

hima   most (időhatározó szó)

SG, SE

hirr   üstökös

TF, ZA, ZK, SG

hit   itt ez

SG, SE

hojst   ott (mutató névmásként)

SG, SE  

Hold   Hold

ZK

hom   otthon, hon (főnév)

ZA, ZK, SG, SE

homolt   otthon (határozószó)

SG

homolti  otthoni (határozóból képzett melléknév)

SG, SE

hossuni   éjszaka (időhatározó)

SG

hot   ott az

SG, SE

hotu   hat (tőszámnév)

ZA, ZK, SG, SE

hotu ben tiz   hatvan (tőszámnév)

SG, SE  

Huralveni   Mintaka (csillag)

ZK  

hwan   tízezer (tőszámnév)

ZA, ZK

hythege   ott-  általában, (határozószó)

SG  

hyty   öt (tőszámnév)

ZA, ZK, SG, SE

hyty ben tiz   ötven (tőszámnév)

SG, SE

hyvsa   vissza (igekötő, helyhatározó)

ZA, ZK, SG, SE

hyvsa adin   viszaadni

SG

hyvsa verin visszaverni

ZK

hyvsa vert visszavert

ZK

hyvsa vyn   visszajönni

ZA, SG

id   egy (megjelölt bizonyos halmazból, bizonyos halmaz egyik eleme)

ZA , ZK, SG

id-id egy-egy

ZA, ZK, SG

idzhen   elöl (helyhatározószó)

SG, SE

idzhi   egy (tőszámnév)

ZA, ZK, SG, SE

idzhiwra   előre (helyhatározószó)

SG, SE

idzhyn   egyként, egyedül

ZA, SG

ihel   éjszaka (főnév)

SG, SE

iheli   éjszakai

SG, SE

ihelt   éjszaka (időhat.)

SG, SE

ijsekh   ezek

TF

ijsert   ezért

TF, ZA

ijsert khod   ezért, hogy

TF, ZA  

ijst   ez (mutató névmás)

TF, ZA, ZK, SE

ijsthegh   itt

ZA, SG, SE

ijstheguum: e helyben (határozószó)

ZA, ZK  

imast   most, most pedig (határozó)

ZA, SG, SE

imasti   mostani

ZA, SG, SE  

ine(j), inev, inejv    név

SG

iny (t. sz.: inekh)      

SG, SE

iri   ér

SG

istein   itt lenni

SG

isteined   ittlét

ZK, SG

isha…minden esetre

ZT, ZA, SG, SE

ishabi   felmenő, előd, ős

ZT, ZK, SG, ST

ishatha…ősapa, isten

ZT, SG, ST

ishathaji   ősi, isteni

ZT, ST

ishi   ősi, kezdeti

TF

ishia   nyomatékosító összevonó határozószó: bizony (az), azpedig

SKL, ZA

ishum   isten

TF, ZA, ZK, SG, SE

jagh   hegy

ZA, SG, SE

jaghild   hegység

ZA, SG, SE

jaghmaa   ásvány

ZA, ZK, SG

jala   halál

TF  

jalal  halál

TF, ZA, ZK, SG, SE, SKF

Jalalun   Szaturnusz (bolygó)

SG

jalin   meghalni

ZA, ZK, SG, SE

jata   hát (tetrész)

SG

jatan   hátul (határozószó)

SG, SE

jatawra   hátra (helyhatározószó)

SG, SE  

 jatyn   hátul

SG, SE

jatynic   hátulról

SG, SE

jawr   medence

TF

Jerkaielo   Castor(csillag)

SG

Jerkeni   Pollux (csillag)

SG

jerku   ikrek

Jerku (azdighkert) Geimini (Ikrek, csillagkép)   

jeti   hét

ZK, SG, SE

jeti ben tiz    hetven (tőszámnév)

SG

jijeti   rák(?)

SG

Jijeti(azdighkert)   Scorpius – Skorpió (csillakép, jelentése: rák?)

SG

joq   hogy(kötőszó) 

ZK, ZA, SG, SE

jun   görög

SG

junile   görögül (módhatározó)

SG  

jynchta   együtt vkivel, vmivel (határozószó)

SG, SE

jyvede   elvárt

SG, SE

jyven  elvárni

SG, SE

Jyy   hű, hűséges

SG, SE

kaisaar   császár

SG, SE

kalujnidzhisegh   rombusz

SG

Kalujnidzhisegh(azdighkert)   Delphinus (csillagkép, jelentése: rombusz)

SG

kapin   kapni

TF, ZA, SG, SE

kejn: én és a társam (dualis)

ZA, SG  

keltai   másik, egyéb

ZA, SG

keltyshi   második (sorszámnév)

SG

keltydishi   második (sorszámnév), más

ZK, SG, SE, ST

keltyvyn   mássá válni

ZA, ZK

keni: én és a társam (dualis)

ZA, SG

kert   kert, cserjés terület, domb

SG, SE

Keniveni   Canopus (csillag)

ZA, ZK

kerenild   keringés (vmi körül)

ZK

kerenin   keringeni (vmi körül)

ZK

keryn   vmi körül

ZA, SG, SE

kevi  

ZA, ZK, SG, SE

kezi   kéz

TF, SG

khesinen   köszönteni, üdvözölni

ZA, SG, SE

khi   ki, aki

SG, SE

khic?   kitől?

SE  

khijic?   kitől?

SG  

khihet?   kivel?

SE   

khod   hogy (kötőszó)

TF, ZA

khoq? hol?

ZA, SG

khoqic? honnan?

ZA, ZK, SG

khoquum? hová?

ZA, ZK, SG     

khormu   három (tőszámnév)

ZA, ZK, SG, SE  

khomrmushi   harmadik (sorszámnév)

ZA, ZK, SG SE

khormu ben tiz   harminc (tőszámnév)

SG

kimen: mi ketten (dualis)

SG, SE

kipt   közép, közepe vminek

ZK, SG

kiptuum   középen

ZK, SG

klindegh   nehézkes, bonyolult

ZA, SG

klybar   „felebarát”, lásd: Tizesava

ZT, ST

klyma   tegnap

SG, SE

klyn   külön vmitől, vkitől (határozószó)

SG, SE

klynihel   este (fn.)

SG

klyntiz   kilenc

SG, SE

klyntiz ben tiz   kilencven (tőszámnév)

SG

koekin   főzni

SG

komin   gyűjteni

TF, ZA, ZK

kooek   konyha

SG

ktij: ő a társával együtt (dualis)

SG, SE

kitekh: ti ketten (dualis)

SG, SE

ktijkh: ők ketten (dualis)

SG, SE

kty   kettő, ketten  vkikből, vmiből

ZA, ZK

ktyn   ketten

ZA, SG

klyntiz   kilenc (tőszámnév)

SG

Ktyteni   Seratan (csillag)

ZK, SG

kutha   kutya

SG

Kutha(azdighkert)   (csillagkép, Kutya, megfelel a Leo-Oroszlán  csillagképnek

SG

kychy   kicsi, kicsiny, kis

TF, ZA, ZK, SG, SE, SKF

kyh   ki (határozószó)

SG, SE

kyjvyle   kívül (határozó)

SG, SE

kyjvyli   kivüli (határozóból képzett melléknév)

SG, SE  

kyjvyltel   kivülről (határozószó)

ZK, SG  

kysteghic! ki innen!  

SE

kytu   ki, kifelé  (határozószó, felszólításként is)

SE

khychred   kis(méretű) rész

TF, ZA, ZK

laaj   van, vannak (általános létezést kifejező szó: v. ö.: német: es gibt, es geben, angol: there is, there are, spanyol: hay, stb.)

ladani  tenyér

SG

laka   lakás, ház, családi ház

SG, SE

lakaotu   otthon

ZA

lakuum   (a) házban, (a) lakásban, otthon(?)

SG, SE  

landa   szárazföld

SG, SE

Launereni   Fomalhaut (csiilag)

ZA, ZK

leed   lét

ZK

leel   lélek

ZK, SG , SE

leeledtuedum   lélektudomány, psycholigia

C, SG(?)

legelin   legelni

SG, SE

leined   lét

ZK

leinin   lenni

SG

leinined   lét

ZK, SG

lezu   nyelv

SG

lezuserild   nyelvtan

C

linou! leinin létige kemény imperativusa, v.ö. latin esto!

SG

lonchoi…nyolc (tőszámnév) 

SG, SE

lonchoi ben tiz    nyolcvan

SG

loncoi   nyolc (tőszámnév)

SG, SE

loon   kalász

SG, SE

Loon   Spica (csillag)

ZK

lopin   lopni

ZT, SG, ST

lu, t.sz. luvekh  

SG, SE

lubba   kanál

SG

Lubba (azdighkert)   kanál (csillagkép)

ZK, SG

luppa   kanál

SG

Luppa (azdighkert)   kanál (csillagkép)

ZK, SG

ma: ma (időhatározó szó)

SG, SE

maa   talaj, föld, termőföld 

TF, SG, SE

maga   (ő) maga (visszaható névmás)

TF, ZA, ZK

maha(a)zda   saját maga kibocsájtotta sugár

KT

mah(a)azdin   saját maga sugározni

KT  

maia   anya

ZT, SG, ST

madekhnek   madü      nagyok nagyja, a Szíta Birodalom feje

SG, SE

madnor   nagy szellem

TF, ZA,

madred   nagy, lényeges része vminek.

TF , DA

madelb   legnagyobb jelentőségű, legjelentősebb

TF

mady   1. nagy (nagyobb: madyrb, legnagyobb: madyrelb)  2. uralkodó

ZA, ZK, ZD(2),  SG, SE

Mady Jawr   Nagy Medence =? Kárpát Medence

TF, ZD

mar   ember

ZA, ZK, SG

mari  emberi

ZA, ZK, SG

marti   madár

SG

marum   emberiség

TF, ZA, ZK, SG

mazda   saját sugár(zás?)

TK

me   míg, azonban

SG

meil   mely

TF

meerild   mérték

TF

meerin   mérni

TF

mei   mely, mármint, minthogy

 ZA, SG

meil   mely

ZA, ZK

meilekh   melyek

TF, ZA, ZK

Memazdigh   Spica (csillag)

SG

Meme   Spica (csillag)

SG

mer   esthajnal

SG

mere (időhat.)   este

meri(mn.)   esti 

mete   messze (határozószó)

SG, SE

metyn   messze (határozószó)

ZA, ZK

mi?   mi?

SG

mic?   mitől?

SE  

mid?    meddig?

SE

mihet?   mivel?

SG   

mijata? mióta?

ZA, ZK, SG

mijan?  mikor?

ZA, ZK, SG

mijed?    meddig?

ZA, ZK, SG   

mijic?   mitől?

SG

minkh   mi (személyes névmás)

SG

minte…mint:  kötőszó összehasonlításnál.

SG, SE

mirt   miért? (kérdőszó)

SG, SE

mondin   (ki)mondani vmit, (meg)nevezni vkit, vmit.

TF

myvatin   művelni vmit

TF

myy  

TF

Nahamereni   Merkúr

SG

nahaar (orred)   nyár (évszak), forróság 

SG, SE

nahari   nyári

SG, SE

naha   forró

ZA

najal   hajnal

SG, SE

Napi   Nap (égitest)

TF, ZA, ZK, SG, SE

Napid   a Nap (égitest)

TF, ZA, ZK, SE

nawaar   forróság

ZA, SE

negyn (postpos.)   vki, vmi nélkül

TF, ZA, ZK, SG, SE  

neil   nyíl

SG, SE

neilishi   nyilas

SG, SE

nejoq   nehogy

SG, SE

nen   nem (tagadó szó).Lehet tagadó igekötő, melléknév, határozó is. 

TF, ZA, ZK, SG, SE

nen-bisyn   nem biztosan, nem bizonyosan (határozó)

TF

nen-laaj (v.ö.: laaj)    nem létezik, nem léteznek

TF

nepi   nép

SG

nevild   növény

TF, ZA, SG, SE

nidzhi   négy (tőszámnév)

ZA, SG

nidzhi ben tiz   negyven (tőszámnév)

SG

nime   semmi

ZA, ZK, SG, SE

nimid   senki

ZA, ZK, SG, SE

nimun   soha

ZK, SG, SE

nishe   nyugat (égtáj)

SG, SE

nishi   nyugati (határozó)

SG, SE

Nishurrukh   Nyugati Birodalom

SG

nor   szellem

TF, ZA, SG, SE  

Nunki   Nunki (csillag)

ZK, SG

nym   név

TF, ZA, ZT, ST 

oenta   család

ZA, SG, SE

oentad   nemzetség 

ZA, SG

oentamaia   családanya

SG

oentadmady   nemzetségnagy, nemzetségfő

ZA, SG

oentatha   családapa

ZA, SG

ojsekh   azok

TF

ojst   az (mutató névmás)

ojstheguum   azon a helyen (határozószó)

ZA, ZK

ore   orr, kiemelkedő hegycsúcs

SG

Oredeteni   Mezartim (csillag)

ZK, SG

Orraz   Denebola (csillag)

ZK

ojsert   azért

TF, ZA

ojsert khod   azért, hogy

TF, ZA

ojsmar   az az ember

TF

ojsol   ahol

TF

ojst   az (mutató névmás)

TF, ZA, ZK, SE

ojsthegh   ott

SG

omast   akkor, akkoriban

ZA, SG, SE

omasti   akkori

ZA, SG, SE

or   év

TF, ZA, ZK, SG, SE

ostein   ott lenni 

ZK , SG

osteined   ottlét

ZK, SG   

osu: ott fent (határozószó)

SG, SE

otu   1. mutató névmás: ott, 2. helyhatározó postpositio: valahol ott, vmin rajta, vmin belül.

ZA, SG

oudi   úgy (határozó szó)

SG, SE

patin   tetszeni

ZA, SG

pegyveri   fegyver

ZA, ZK, SG, SE

pheishi   fejes, fejjel rendelkező

SG(?), C

pheitilan   fejtelen, fejnélküli

SG, SE

phej   1. fej (testrész) 2. vezető pl. Birum phejy:birodalom feje

SG(1), SG(2), ZA(2)

phejyn   felül

ZA, SG

phejynelb   legfelül

ZA, SG

phejynic alynwra:felülről lfelé

ZA, SG  

phejynwra:felfelé

ZA, SG  

pige   fog (testrész)

ZA

pigekh   fogazat, fogak (összessége)

ZA

pile   fül

SG

poelti   pici, piciny, apró

TF, ZA, ZK, SG

poeltile   picit (módhatározó szó)

SG, SE

poeltili   picit (módhatározó szó)

SG

poeltired   apró-, pici-, piciny része vminek

ZA, ZK  

Praalun   Jupiter (bolygó)

SG

Psaq(azdighkert)   Auriga (csillagkép, jelentése: virágoskert, vagy virágkoszorú)

ZK, SG

puge   fog

SG

pugekh   fogazat, fogak (összessége)

SG

pus   pénisz, „fasz”, hímtag

SG

puza   punci, puca,  női nemiszerv

SG

qyd   homlok (testrész)

TF  

qyduum   szemben (helyhatározó)

ZA

serild   szerkezet, állam

ZA, SG

raama   koszorú, korona

TF, ZA, ZK

Raama (azdighkert)   Corona Borealis (csillagkép)

ZK

red   rész, vminek a része

ZA, SG

regin   elmondani

TF, ZA, ZK, SG, SE

rimet   remélt

ZA, SG, SE

rimen   remélni

ZA, SG, SE

risa   koszorú, haj

SG, SE

roge   rag, hosszabbítás

TF

rogin  .ragozni, vmit megtoldani

SG, SE

rogum   ragozás, hosszabbítás 

SG, SE  

 ruli   róla

TF  

saa(h)   száj

ZA, SG

saath száz (sorszámnév)

SG

saalnin   repülni, szállni

ZA, SG

saalnagh   reülő, szálló (participium praesens)

ZA, SG

saamtagh   szántó (-vető), födműves i

SG, SE

saamten: szántani

FT

saamtin   szántani

SG, SE

saath   száz (tőszámnéz)

TF, SG, SE

saath hezer   százezer (tőszámnév)

SG, SE

saath hwan   egymillió (tőszámnév)

SG, SE

saldum   kaland

TF

 sava   szó (a görög logosz-nak megfelelő szó. V.ö. Tizesava=Dekalogosz

SG, SKL

savum   szózat

TF

sentyn   szintén

ZA, ZK

seratum   törvény

SG

serild   szerkezet, állam

ZA, SG

sintyn   szintén (módhatározó)

TF, ZA, ZK

site  szét (módhatározó)

TF, ZK

Somai(azdighkert)   Canis Minor – Kis Kutya (csillagkép, jelentése imseretlen)

SG

su   1.fel (határozószó, 2. fel (igekötő)

1.ZA, ZK, SG, SE 2. ZA, ZK, SG, SE

Suoi   Sirius (csillag)

ZA, SG

Sureni   Arcturus (csillag)

ZA, SG

surr   kard

SG

Suvoi   Sirius (csillag)

TF

sylle   össze (módhatározó, igekötő)

ZK

syllekomin   összegyűjteni

TF, ZK

sym   szem

ZA, SG

syvis(orred)   ősz (évszak)

sha   sok (több: telb, legtöbb: shatelb) 

ZA, SG

shash   sas 

SG, SE

Shash (azdighkert)   Sas (csillagkép, Draco)

shat   sokat

ZA, SG

shati   nagyon, erősen (módhatározó szó)

SG

shatyn   nagyon, erősen (módhatározó szó)

ZA

shend   béke

TF, SG, SE 

sher   sör

SG

shibild   síkság

ZK, SG, SE

shishaq   sisak

ZA, ZK, SG, SE

shivatagh   sivatag

ZA, SG, SE

Shomaielo   Procyon (csillag)

ZK, SG

shu…kézfej 

ZA, SG

shuchatin…szentté tenni, felszentelni

SG, SE

shuchy   szent

SG, SE

shuchy baa   szent állat

ZK, SG

shuchyn…szentnek tartani, imádni

SG, SE

shuqyne   soha (időhatározó szó)

SG

tag  1 tag, vminek tagja, része. 2. vmilyen zerveze tagja

tai   és ugyanannyi, ugyanolyan (egyenlő mennyiségek, minőségek felsorolásakor)

ZA

talba   talp

ZK, SG

talla   dal

TF

tallin   dalolni

TF

tama   játék

SG

tamild   játszás

SE

tamin   játszani

SG

tartin   tartani, magában foglalni, birtokolni vmit, vkit

ZA, SG, SE

tava  

TF, ZA, ZK,  SG, SE

tedi   biztos

ZA, SG, SE

telbet   többet

SG, SE

tengeri   rengeteg

ZK, SG, SE

tengir   tenger

TF, SG, SE

termatin   termeszteni

C, ZA(?) ,

termid   természet

ZA, SG

termin   teremni

 TF, ZA, SG, SE

termidtuedum   természettudomány

C

thege   hely

ZA, ZK, SG, SE

theguum   helyben

ZA

ti   te (személyes névmás)

SG

tikh   ti (személyes névmás)

SG

tiknazirin   paráználkodni (v.ö. Tizesava: „tiknazirüne=ne paráználkodj!)

ZT, ST

tima   temetés

SG, SE

timatin   temetni

SG, SE

tinte   gyerek

SG, SE

tirde   térd

SG

tirr   tőr (szúró-vágó kézifegyver)

SG

tiz   tíz (tőszámnév)

SG  

tirzhe   törzs (testrész)

ZA, SG,  

Tizesava   Tízparancsolat

TT, ZT, ST

toka   kelet (égtáj)

TF, ZK, SG, SE

tokai   keleti

SG, SE

tokaji   keleti

TF, ZK

toku   keleti tartományok

SG, SE  

tom   vas

ZA, SG, SE

tomb   comb

SG

tomyyma   vasból készült, vasból lévő

KA, SE

tomyymaigh   vasból készülő

KA

tomyymainta   vasból készülő, vasból lévő

KA, SG

tomyymanta   vasból készülő, vasból lévő

KA, KT, SG

toon   test

SG

Torraz   Betelgeuze (csillag)

SG  

trilla   kristály

TF, ZA, ZK

tuedatum   tanítás

ZK, SG

tuedum   tanulmány, lecke

ZK, SG

tuut   tehát, íme

ZA, SG  

tuvan   továbbá

ZK

tuvanagh   továbbá, továbbmneve

ZK

tyd,    törzs (mint társadalmi szerkezet)

ZA, SG

tylb   több (sha: sok középfoka)

TF, ZA, ZK, SG, SE

tyn   tenni

TT, ZA, ZK, ZT, SG, ST

tyr   törzs(mint társadalmi szerkezet)

ZA, SG

ullild   hamisság

SG

ullein   hamisnak lenni

ZK, SE

ulleinid   hamis lét

ZK

ully   hamis

TT, ZT, ST, SG

ullyn   hamisan

SG

um   a teljeség felé való általánosítást kifejező rag.(„halmaz-pléróma-rag”)  Pl. mar=ember, marum=emberiség.

 nyilvánvaló alkalmazási helyek: TF, ZA, ZK, SG, SE

urr   város, állam

TT, ZA, ZT, SG, SE, ST, 

urrushagh…állam, uradalom, hatalom.

SG

ustatin   felosztani vmit

TF, ZA, ZK, SG, SE

ustilan   nem feloszló (pl. holttest)

ZA

ustin   (fel)oszolni

ZK, SE

ustitlan   nem felosztható, atom

TF, ZK

ut  ki(többnyire igekötőként)

ZK, SG

utaaghudyn   ki-, elágazni

 ZK, SG

utheghic! ki innen!

ZA  

utyn   kifelé(határozóként)

uuni   ujj

ZK, SG, SE

uum   általános locativus, általános helyhatározó postpositio: vmilyen halmazon belül

ZA, ZK, SG, SE

va   1. fel (határozószó), 2. fel (igekötő)

ZA, ZK, SG, SE

vaarin   várni

TF, ZA, SG, SE

vaigh   vég

ZK, SG

vaighishi   véges

ZA, ZK

vaightag   végtagok

SG

vaightilan   végtelen

ZA, ZK,

vanta   erdő

ZA, SG, SE

vanta(j)i   erdei

SG, SE

vapa   pajzs

SG, SE

vashe   bronz

ZA, SG, SE

vasheyyma   bronzból lévő, bronzból készült

ZA, SG, SE

vashyymaigh   bronzból lévő

ZA

vashyymainta   bronzból készülő

ZA

vasheyymanta   bronzból készülő

ZA  

ved   nedves, vizes

TF, ZA, ZK

vedlanda   nedves föld, nagy mocsár, mocsaras terület

TF, ZA, ZK   

vedi   víz

TF, ZA, ZK, SKF

veedin   védeni vkit, vmit

TF, ZA, SG, SE

veni   fény

ZA, ZK, SG

venishi   fényes

ZA, ZK, SG

Vereni   Antares (csillag)

ZA, ZK, SG

verden   vérezni

SG, SE

veri   vér

SG

verild   vérzés

SG, SE

Verilun   Marsz (bolygó)

SG

ver(r)in   verni

SG, SE

verr   verés

SG

vezi   víz

SG, SE

vi   fia vkinek

SG, SE

vijeshi   íjász

Vijeshi(azdighkert)    Sagittarius-Nyilas (csillagkép, jelentése: Íjász) 

viju   íj

SG  

Viju(azdighkert)   Aquila – Sas (csillagkép, jelentése: Íj)

SG

vileth   felett (postpos. genitivus(?)  v. ablativus elővonzattal)

TF, ZA

viragh   virág

ZA, ZK, SG, SE

Viragh(azdighkert)   Virgo-Szűz (csillagkép, jelentése: Virág)

 ZK, SG, SE

viraghvolgild   tavasz, a virágok ideje

ZA, SE

vital   fiatal

SG, SE

vojyn   vajon (kérdőszó)

ZA

vojthege   ott –általában (határozószó)

SG

volgagh   folyó

TF, ZA, ZK, ZD

volgen   folyni

ZA, ZK, SG, SE

volgild   idő

ZA, ZK, SG, SE

volgildred   időszak

C, SG(?)  

volgjagh   folyó

SG, SE, SKT

volgum   folyam, nagy folyó

ZA

volgjama, volgjama ben   sokára, hosszú idő múlva (időhatározó)

SG, SE  

voljma   holnap (időhatározó szó)

SG, SE

vojthe   oda (határozószó)

SG, SE

Vulg(j)egh   bolygó (csillagászat)

TF, ZA, ZK, SG  

vyn   jönni (összetett múlt segédige is)

TF, ZA, ZK, ZT, SG, SE, SKF

vynild   jövés, jövetel

SG, SE

vynum   jövő

TF, ZA, ZK, SG, SE

vynumi   jövőbeli, jövő-

ZA, ZK, SE

vyzulla   vyn aor. régmúlt 1.sz. 3. szem. alakja    jött

TF, ZA

wajin   vallani

SG, SE

wajild   vallomás  

SG, SE

waan   az egész, bizonyos megnevezett halmaz tejessége

ZK, SG, SE

wel   postpos. –val, vel

ZA, ZK, SG, SE

wert   mert

TF, ZA, ZK, SG, SE

wijeshi   íjász

SG, SE

wiju   íj

SG, SE

wollow   denevér

ZA, ZK

Wollow (Azdighkert)   denevér (csillagkép, Cassiopeia)

ZK

wra(j)…ra, re (postpos.)

FT, TT, ZA, ZK, ZT, ZD, SG, SE, ST, SKF

wrein   vnin, vkin rajta lenni

ZA, SG

wuldig   boldog

TF, SG, SE

wylin, wylyn   ölni, megölni

TT, ZT, SG, SE, ST

wyr   őr

ZA, SG, SE

wyren   őrizni vmit

ZA, SG, SE

Wyren (azdighkert)   Orion (csillagkép)

ZA  

wyreni   fényjelző őr

wyriden   őrködni

SG, SE

y   ő (személyes névmás)

SG

ydy   üdv , ydy!   légy üdvözölve! 

SG

yj   ő (személyes névmás)

SG

yjkh   ők (személyes névmás, lovak esetében is!)

SG

yymain   vmilyen anyagból lévő, vmilyen anyagból készült (szóvégi „ragige”)

ZA, ZK, SG, SE

yny  

SG, SE

yshan   szintén, úgyszintén

SG, SE

yy…ő (személyes névmás, lovak esetében is!)

ZA, SG

Zarugh   Rigel (csillag)

ZK,  SG

 zedau   tanú

ZK

zedauwajild   tanúbizonyság, tanúvallomás  (v.ö. Tizesava)

TT, ZT, ST,

zezi   falevél

SG, SE

zezild   zöld (szín)

TF, ZA, SG, SE

zhiger   zsiger

SG

zhigerekh   zsigerek, zsigeri szervek 

SG

zin  hadsereg

TF, SG, SE  

zize  falevél

TF, ZA, SG  

<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>
 
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.

Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat
 
FÓRUMOK
ELÉRÉSEK
POLGÁRI KÖR (FB)
FOTÓALBUMOK
REGISZTRÁCIÓ

5088/294 | 14


Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó: 
 Átértékelő nyilatkozat

 ŐSMAGYAR NYELVEK
   A szkíta nyelv
   A hun nyelv
   Etruszk titkok
   Anyanyelvünk
   Napkelet vándoraitól
   Édes Erdély
   Ararát népe
   Perelő
   Szent erdeinkben
   Ősbuda
   hodu utu rea
   Ősbuda Várvédői
   Gyöngyösbokréta
   Perkupa
   Kisbíró
   Kaleidoszkóp
 FORUM HUNGARORUM

 GYÖNGYÖSI POLGÁRI KÖR (FB)
 
 
Tovább a megrendelő oldalára

 

Unsoft.hu


@ webmester

@ szerkesztő
 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTIONS

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY

 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.