Visszalépés a portál Főoldalára

Főmenü
 Főoldalra
 Átértékelő nyilatkozat

 ŐSMAGYAR NYELVEK
   A szkíta nyelv
   A hun nyelv
   Etruszk titkok
   Anyanyelvünk
   Napkelet vándoraitól
   Édes Erdély
   Ararát népe
   Perelő
   Szent erdeinkben
   Ősbuda
   hodu utu rea
   Ősbuda Várvédői
   Gyöngyösbokréta
   Perkupa
   Kisbíró
   Kaleidoszkóp
 FORUM HUNGARORUM

  Keresés a honlapon
  Fotóalbumok
  Linkek, társoldalak
  TOP 10-es oldalak
  Napi olvasottság
  Honlap statisztika

Belépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Keresés a honlapon


Könyvajánló
 
Tovább a megrendelő oldalára

Statisztika
Te vagy itt a(z)
3627811
látogató!
Ma  347,
ebben a hónapban
12835 látogató volt.
Jelenleg
3 regisztrált tag
és 17 vendég olvas minket.


Könyvajánló
 
Ugrás a cikk oldalára

Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Szerkesztő:
Perkupai Pető Imre


Webmester:
Szekeres Sándor  
 
Új hozzászólás
Neved/nicked*: (Minden mezőt tölts ki, máskülönben a portál nem fogadja el a beírásodat.)
E-mail címed*: (Ezt pontosan írd be légy szíves, különben törlődik az üzenet.)
Válasz:a (3) számú beírásra
Üzeneted:*
Humán ellenőrző kód:
Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
Ez a programok által bevitt veszélyes tartalmak beírásának megelőzésére szolgál.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)


 
    

  
 
hun bod (3) számú hozzászólásának szövege:

Küsztiduum latta termidaath Ishumed aighedet ai feldet.
Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.

2.Feld nu kijitlan ai sivati vulta, aisi oizum vulta odunek veleihen, ai Ishumed leelü latta lebbegh vedekhedvela.
A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.

3. Aikor aszda Ishumed: linou helum, ai latta helum.
És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.

4. Ai laata Ishum kwod bar helumed, aikor entvaalata helumed oizumedic.
És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.

5. Aikor inevi Ishum helumedet gimün ai oizumet inevi ihelün: ai latta klünihel ai lanta ria; elüsi bi.
És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.

6. Ai aszda Ishum: linou daad oorved-koetün meil entvaalati vedekhedet vedekhedic.
És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől.

7. Latta termidaath tuut Ishum daadedet ai entvaalata daadalutei vedekhet daadvelai vedekhedic. Ai udün latta.
Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn.

8. Aikor inevi Ishum daadedet aighün. Ai latta klünihel ai latta ria: keltüsi bi.
És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap.

9. Ai aszda Ishum: oetveikh aighalutei vedekh id theghbeeh, kwod venthooenai landa. Ai udün latta.
És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.

10. Ai inevi Ishum landat feldün, id thegbeeh oetvaath vedekhet nu tengirün inevi. Ai udün latta. Ai laata Ishum, kwod bar.
És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó.

11. Mid aszda Ishum: da feld dengi foevit, gamtrogagh foevit, jimildfat, ameil da jimildet üü nomü szerün, ameiluum linou gamü, ejsz felduum. Ai udün latta.
Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn.

12. Dut tuut feld dengi foevit, gamtrogagh foevit, üü nomü szerün, ai jimild-termagh fovat meilnek jimildüeiben gam laaj, üü nomü szerün. Ai laata Ishum, kwod bar.
Hajta tehát a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, a melynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.

13. Ai latta klünihel ai latta ria, khormusi bi.
És lőn este és lőn reggel, harmadik nap.

14. Ai aszda ishum: leikh helatagh toonekh aigh daadjhen, entvaalatinai gimet hosszunic ai leikh hielekh ai üdünapekh, bir, kerenumekh hatarantüei.
És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.

15. Ai leikh helataghün aigh daadjhen, helatinai feldwraj. Ai udün latta.
És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lőn.

16. Ai latta termidaath tuut Ishum ktü madü helatagh toonet: madürb helatagh toonet urratinai bijuum, ai kücselb helatagh toonet urratinai ihelt, aisün azidighekhedet.
Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.

17. Ai laaj thegaagh Ishum ojszekhet aigh daadüwraj kwod helatinaj feldwraj.,
És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre;

18. Ai kwod urratinaj bijuum ai ihelt aishkwod entvaalatinai helumedet oizumedic. Ai laata Ishum kwod bar.
És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválaszszák a világosságot a setétségtől. És látá Isten, hogy jó.

19. Ai latta klünihel ai latta ria, nidzsisi bi.
És lőn este és lőn reggel, negyedik nap.

20. Ai aszda Ishum: Pindakh vedekh eeligh memaszumekh drigüeic ai martikh feld-vela aigh daadünek waulhen.
És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.

21. Aish Ishum latta termidaath madü vedi baakhet, ai amenojsz tujagh – maaszagh memaszumekhet, ameilekh drigekh vedeghuum üükh nomükh szerün, ai amenlei zerini szaalogaghet üü momü szerün. Ai laata Ishum kwod bar.
És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.

22. Ai barata ojszekhet Ishum, aszdanta: Zavoratüte ai sahatüte ai uumlaküte tengered vedüeit. Ai martid esh sahatei felduum.
És megáldá azokat Isten, mondván: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a madár is sokasodjék a földön.

23. Ai latta klünihel ai latta ria, hütüsi bi.
És lőn este és lőn reggel, ötödik nap.

24. Tuum aszda Ishum: Terumei feld eeligh memaszumekhet üü momükh szerün: Barumekhet, tujogh – maaszagh memaszumekhet ai landaji vildekhet üü momükh szerün. Ai udün latta.
Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn.

25. Ai latta termidaath Ishum landaji vildekhet üü momükh szerün, barumekhet momükh szerün, ai feldeduum tujogh – maaszagh amenlei memaszumekhet momükh szerün. Ai laata Ishum kwod bar.
Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokat nemök szerint. És látá Isten, hogy jó.

26. Ai asda Ishum: Hadü termidinai maret ortildinkhwraj ai werumenkhwraj: ai urratei tengered khalaüeihen aighed martüeihen, barumekhedhen, egid feldhen, ai felduum amenlei tujogh – maaszagh memaszumekhhen.
És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

27. Ai latta termidaath Ishum maredet ortildejwraj, Ishumed ortildejwraj termidüza üüjt, fearhaaw ai aszunihaaw termidüza üüjkhet.
Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.

28. Aikor barata Ishum üüjkhet ai aszda Ishum üüjkhnek: Zavoratüte ai shachatüte ai uumlaküte feldet ai aluvatüte birumetekhhet, ai urratüte tengired khalüein, aighed martüein, ai felduum tujogh-maaszagh amenlei memaszumekhhen.
És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

29. Ai aszda Ishum: Laam nikhtek adim amen gamtrogagh foevit egid feld velühen ai amen fovat meilhen gamtrogagh jimild laaj, aiszt linou nikhtek etün.
És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.

30. Feld amen vildüeinek bit ai aighed amen martüeinek ai felduum tujogh – maaszagh amenlei memeaszumekhnek ameilekhben eeligh leel laaj, zezild foevet adim etün. Ai udün latta.
A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn.

31. Ai laata Ishum, kwod amen ojszwit latta termidaath laamejszt sa bar. Ai latta klünihel ai latta ria, hotusi bi.
És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.
 
    

 
Generálás ideje: 0.03 mp 
Naptár

Fontosabb linkek
 Eltévedt időszámítás
 Európai Idő
 Varga Csaba honlapja
 Baranta harcművészet
 Index.hu-Fórum
 Ózdi Arvisura Társaság
 hun.lap.hu
 szkita.lap.hu
 etruszk.lap.hu

Szavazás
Hogy tetszik a honlap?

Hunos!

Elmegy
Nem tetszik


Szavazás állása
26 hozzászólás

Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 3627811 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:174
Látogatók összesen 1511 alkalommal szóltak a fórum 17 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
moroc
mocor
Judit1970
nemethlea
bezen