Visszalépés a portál Főoldalára

Csak törpe nép felejthet õs nagyságot,
Csak elfajult kor hõs elõdöket,
A lelkes eljár õsei sírlakához,
S gyújt régi sírnál új szövétneket.

(Garay)

 

Új hozzászólásVálasz hun bod beírására
Üzeneted:*

Humán ellenőrző kód:
Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat 

hun bod hozzászólásának szövege:


Atilla lovasai pótlást és kiegészítést kaptak ABARS nagybátyjától, aki szövetségét rögtön úgy bizonyította be, hogy sereggel segítette unokaöccsét. Hogyan fogadták az akazirok Atillát?
Két részre szakadtak, amikor hírt vettek Atilla közeledésérõl. Egyik részük a Bizánci elkötelezettek fegyvert fogtak és a csatára készülõdtek. De ez volt a kisebbik rész. A jelentõsebbek Kuridakhoz csatlakoztak aki félve azok bosszújától, akiket Atilla elõtt leleplezett a hegyek közé menekült a hozzá csatlakozó Hun harcosokkal együtt.
Atilla könnyûszerrel legyõzte az ellene lázadó akazirokat. Kivégeztette a vezéreket, de megbocsátott az alattvalóknak és utána Kuridakot hívatta, hogy legyen szövetségese.
Kuridak így felelt: (a Hun legenda szerint) az én öreg szemeim már nem bírnak a napba nézni és a gyõzedelmes nagy Hun király szemébe sem. Atilla válasza az volt: maradj békében ott, ahol vagy és meggyõzte okos beszéddel Hun testvéreit. Azok is csatlakoztak hozzá és hazatérve királyukká tette legidõsebb fiát ELLÁK-ot, aki akkor kb. 18 éves lehetett.

.......................

Volt azonban a hún nemzetnek egy osztálya, az akaczirok, később kazarok, kik az alánok után a Tana lapályát elfoglalván, itt egy kis köztársaságot képeztek törzseik és nemzetségi főnökeiknek kormánya alatt, kik ismét a köztök legöregebbet ismerték felsőbbjökül; – e nemzetet igyekezett Theodozius maga részére megnyerni, s küldönczei a főnököket gazdag ajándékokkal el is látták; de elmulasztván ezt Kordánál a legöregebbnél kezdeni; ez e miatti bosszújában Etelét a dologról tudósította. Erre 440-ben Etele egy nagy sereg élén az akaczirok közt terem, megverte s elölte a pártos főnököket, s Kordát hivatta magához, ki törzsével egy hozzáférhetlen vidékre vonult; az öreg akaczir ezt válaszolá Etele követének: „én csak ember vagyok, s ha gyenge szemeim nem nézhetnek merően a nap fényébe, hogyan állhatnák ki az istenek legnagyobbikának ragyogását.” Igy Etele Kordát a vezérségben továbbra is meghagy, de a kozár nemzet kormányzójává legöregebb fiát Ellákot nevezvén ki, őt Onegesius által e hivatalába beigtattatta[15]; e királyságból folytatta háborúit az ázsiai hún törzsek ellen;

[15] Priscus Exc. leg. 44. 47 l. és 448-ik év. Stritter I. 489 l. Jornand. de reb. get. 50 f.

Deguignes irja, hogy a geugenek fejedelme Gschulokhan 448-ban nagy aggodalomban volt azon követség miatt, melyet a baschkirok földjén lakó húnok küldtek a goeiek császárjához, hogy ezzel szövetségre lépve kötelezik magokat, miszerint őt a geugeneket nyugotról megtámadják, s a császár ugyanezt a másik oldalról tegye. Ugy látszik, e követség Etelétől jött, ki nem rég hódítá meg északi Európa népeit s kinek országai a geugenek szomszédságáig terjedtek.[16]

Ily kedvező szerencse Etelének számos ellenségeket szerzett, különösen magának a királyi törzsnek ellenszegülésre kész tagjai közt. Voltak, kik Theodoziushoz folyamodtak segélyért, de Theodozius segélyt adni nem mert, sőt elég gyáva volt e szerencsétleneket Etele kezéhez a vérpadra kiadni.

Ezután 435-ben Etele boszuló fegyverét a burgundok ellen fordította, kik a húnokon ezelőtt 5 évvel nagy öldöklést követtek el; most azonban egy hatalmas hún sereg a burgundokat megtámadván, csaknem az egész nemzetet semmivé tette.[17]

[16] Geschichte der Hunnen I. p. 464.
[17] Prosper chron. Herman. Contract. Idacius Jászaynál 75 l. Calani Attila. 98 l. hasonlót lásd Svetoniusnál Augustus c. 79.
(Módosította hun bod 2014.03.24. 19:03-kor)

 
FÓRUMOK
ELÉRÉSEK
POLGÁRI KÖR (FB)
FOTÓALBUMOK
REGISZTRÁCIÓ

15223/1419 | 14


Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó: 
 Átértékelő nyilatkozat

 ŐSMAGYAR NYELVEK
   A szkíta nyelv
   A hun nyelv
   Etruszk titkok
   Anyanyelvünk
   Napkelet vándoraitól
   Édes Erdély
   Ararát népe
   Perelő
   Szent erdeinkben
   Ősbuda
   hodu utu rea
   Ősbuda Várvédői
   Gyöngyösbokréta
   Perkupa
   Kisbíró
   Kaleidoszkóp
 FORUM HUNGARORUM

 GYÖNGYÖSI POLGÁRI KÖR (FB)
 
 
Tovább a megrendelő oldalára

 

Unsoft.hu


@ webmester

@ szerkesztő
 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTIONS

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY

 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.