Visszalépés a portál Főoldalára

Csak törpe nép felejthet õs nagyságot,
Csak elfajult kor hõs elõdöket,
A lelkes eljár õsei sírlakához,
S gyújt régi sírnál új szövétneket.

(Garay)

 

Új hozzászólásVálasz hun bod beírására
Üzeneted:*

Humán ellenőrző kód:
Másik_kód_kérése
Írd be ide a fenti képen látható kódot. A kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat 

hun bod hozzászólásának szövege:


Lovon töltik életöket,
részint lovagosan részint oldalt ülve mint az asszonyok
; lóháton tartják gyűléseiket, lóháton adnak
vesznek, lóháton esznek isznak, sőt lovaik nyakára
hajolva alusznak is. Csatában rend és terv nélkül rohannak
külön külön főnökeik buzdítására s rettentő
ordítással ülnek az ellenségre. Ha ellentállásra találnak
elszélednek, de csak hogy szintolly sebességgel
térjenek vissza ujokban mindent összedöntve és tiporva.

Közelről egyik kezökben
karddal, másikban pányvával harczolnak, mellyet
ellenségökre burkolnak, míg az csapásaik elhárításával
foglalkozik. A húnok állhatatlanok, hitetlenek,
minden széllel változók s egy pillanatra feldühödők.
Mi illendő, mi nem, épen ugy nem tudják mint az
állatok. Nyelvök homályos, csűrt csavart, képes ki-
fejezésekben gazdag. A mi a vallást illeti, vallásuk
nincs, vagy legalább mi szertartást sem követnek


A nyilvános isteni tisztelet ezen hiánya, mellyröl
Ammianus Marcellinus beszél, nem gátolta azonban
a húnokat, hogy a varázslás nagyszerű babonáinak
ne hódoljanak. Csakugyan ismerték és gyakorolták
is a jövendölés bizonyos nemét, mellyet a
XIII. századi európai utazók a tatár fejedelmek,
Dsinghiz-Khán utódai, udvarában még tiszteletben
találtak.
Ezen bűvölési gyakorlata, ocsmánysága és vadsága
e népet vagy is inkább népszövetséget a többiek
előtt rémületessé tette. A góthok soha titkos borzalom
nélkül nem értesültek a hún törzsek mozgalmáról s
borzalmuk sok babonás eszmével volt keverve.


 
FÓRUMOK
ELÉRÉSEK
POLGÁRI KÖR (FB)
FOTÓALBUMOK
REGISZTRÁCIÓ

10724/223 | 21


Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó: 
 Átértékelő nyilatkozat

 ŐSMAGYAR NYELVEK
   A szkíta nyelv
   A hun nyelv
   Etruszk titkok
   Anyanyelvünk
   Napkelet vándoraitól
   Édes Erdély
   Ararát népe
   Perelő
   Szent erdeinkben
   Ősbuda
   hodu utu rea
   Ősbuda Várvédői
   Gyöngyösbokréta
   Perkupa
   Kisbíró
   Kaleidoszkóp
 FORUM HUNGARORUM

 GYÖNGYÖSI POLGÁRI KÖR (FB)
 
 
Tovább a megrendelő oldalára

 

Unsoft.hu


@ webmester

@ szerkesztő
 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTIONS

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY

 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.