Visszalépés a portál Főoldalára

Főmenü
 Főoldalra
 Átértékelő nyilatkozat

 ŐSMAGYAR NYELVEK
   A szkíta nyelv
   A hun nyelv
   Etruszk titkok
   Anyanyelvünk
   Napkelet vándoraitól
   Édes Erdély
   Ararát népe
   Perelő
   Szent erdeinkben
   Ősbuda
   hodu utu rea
   Ősbuda Várvédői
   Gyöngyösbokréta
   Perkupa
   Kisbíró
   Kaleidoszkóp
 FORUM HUNGARORUM

  Keresés a honlapon
  Fotóalbumok
  Linkek, társoldalak
  TOP 10-es oldalak
  Napi olvasottság
  Honlap statisztika

Belépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Keresés a honlapon


Könyvajánló
 
Tovább a megrendelő oldalára

Statisztika
Te vagy itt a(z)
3633652
látogató!
Ma  35,
ebben a hónapban
18676 látogató volt.
Jelenleg
2 regisztrált tag
és 16 vendég olvas minket.


Könyvajánló
 
Ugrás a cikk oldalára

Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Szerkesztő:
Perkupai Pető Imre


Webmester:
Szekeres Sándor  
 
Új hozzászólás
Neved/nicked*: (Minden mezőt tölts ki, máskülönben a portál nem fogadja el a beírásodat.)
E-mail címed*: (Ezt pontosan írd be légy szíves, különben törlődik az üzenet.)
Válasz:a (55) számú beírásra
Üzeneted:*
Humán ellenőrző kód:
Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
Ez a programok által bevitt veszélyes tartalmak beírásának megelőzésére szolgál.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)


 
    

  
 
hun bod (55) számú hozzászólásának szövege:

1) A 9.század utolsó négy évtizedében katonai erőikkel, szövetségi kötelékben négyszer áthatoltak a Kárpátok hegyvonulatán,
a Duna völgyében, a bécsi és a morva-medencében vívott küzdelmekben sikeresen közreműködtek felderítő, 892-től
kifejezetten területszerző szándékkal.
2) Bizánccal szövetségben, a német-római császársággal jó viszonyban a 895-től 900-ig tartó tervszerű katonai hadműveletekkel,
a bolgár főerőket távoltartva, birtokba vették a Kárpát-medence egész területét.
3) Közben 898 és 900 között Arnulf német-római császár szövetségi megbízásából ötezernyi lovas erővel Itáliába vonultak,
a hűbéri viszályban Berengár itáliai király háromszoros túlerejű seregét legyőzték és másfél évig ott, távol tartózkodtak.
4) A 10. század első éveiben büntető hadjáratot indítottak a szövetséget felbontó, követeikkel jogtalanul elbánó keletifrank
királysággal szemben.
5) 902 és 906 között az ellenük irányuló morva-frank szövetségkötés miatt megtámadták és elfoglalták Morvaországot.
6) 907-ben a nagykárolyi méretű német (keleti-frank) támadó erőket Pozsonynál szétverték, Ennsburgig üldözték, ott
újból győztek és a gyepű nyugati határát a Felső- (Ober-) Ennsig kiterjesztették. Ez a helyzet 955-ig fennállott.
Lényegében a honfoglalás katonai része 907-ben ért véget.


A Kárpád-medence megszerzését Árpád nagyfejedelem határozta el a Haditanács tagjainak hozzájárulásával, ez volt
hadművészetének első és legfontosabb megnyilatkozása. Az előzőleg bevezetett, határozottan megállapítható felderítő
hadjáratok tapasztalatai erősítették meg elhatározásában. Reá hárult a hadműveletek megindítására legkedvezőbb
diplomáciai-katonai helyzet kiválasztása....Ez az időpont a bolgárok megtámadására irányuló bizánci katonai
szövetségi ajánlat megtételekor következett be. Árpád már régen várt erre a pillanatra és tervét azonnal megalkotta.
Két arcvonalas háborút kezdett. Kisebb erőkkel megtámadta a bolgárokat, az Alduna mentén kettévágta országukat,
lekötötte és távoltartotta a főerejüket az északra eső főhadszíntértől. Ezzel egyidőben saját főerőivel bevonult a Kárpátokon
át és elfoglalta a Dunától keletre eső területeket.
Az egyidőben megindított kettős támadás, összekötve az egész népesség átköltöztetésével, döntő sikerrel járt. Váratlan
nehézséget okozott, midőn Bizánc megszegve a szövetségi hűséget, titkon különbékét kötött a bolgárokkal. A lekötő csoport
azonban, Árpád utasításai szerint, nagy áldozatok árán, de távoltartotta az ellenséget Erdélytől.

A honfoglalás harcai közben (898.) jött egy másik, váratlan császári ajánlat, amely az itáliai hűbéri viszályba való katonai
beavatkozást kért, Árpád ennek jelentőségét azonnal felismerve, rögtön elfogadta.

Árpád döntése alapján került sor az itáliai hadjáratra. Ezt is szokásos tervszerűséggel készítette elő.Még a tél beállta előtt,
898 őszén, felderítő osztagokat küldött a távoli területre. Liudprand cremonai püspök Antapodosis-ában így számolt be
erről: "kikémlelték az ország természeti viszonyait, a lakosság számát, fontolóra vették a várható ellenállás nagyságát, majd
hazatértek"10. Ugyanő részletesen leírta a további előkészületeket is: "A kijelölt támadó erő egész télen azzal foglalkozott,
hogy az újoncokat kiképezte, a fegyvereket élesítette, rendbe hozta és előkészítette a felszerelést, gyűjtötte a tartalékélelmet…"

10. Liudprand: Antapodosis. In: A magyar honfoglalás kútfõi.

Tudjuk, hogy egy fél tömény
(ötezer lovas kb. tízezer lóval) hajtotta végre a harcfeladatot és a hadjárat előtt a szervezeti, kiképzési, anyagi, fegyverzeti,
élelmezési előkészületekre is intézkedett. Tehát mindez azt igazolja, hogy se az itáliai hadjárat, se a honfoglalás hadműveletei
nem "kalandozások", szervezetlen rablótámadások voltak, hanem jól szervezett, előkészített, tervszerű katonai
hadműveletek, hadjáratok.

Árpád következő merész és kockázatos hadvezéri elhatározása volt, amikor a 900. évben a Dunántúl elfoglalását kitűzte
célul. Bizánccal már rossz viszony állt fönn és most a másik, szomszédos nagyhatalommal fordult szembe. Jövőbe látó terve
azonban helyes, megvalósítható és reális volt. Számolt a való helyzettel, a fennálló viszonyokkal és körülményekkel.
Felismerte, hogy a császár halála után a hűbéri viszálykodás meggyengíti az ellenséges ellenállást, saját megerősödött
helyzetében pedig érintetlen, sőt a helyi, csatlakozott, rokonszármazású harcos elemekkel létszámban is megemelkedett
fegyveres erejével fölényben volt a gyalogos népek gyenge harcértékű tömegeivel szemben. Ehhez járult csapatainak
fölényes lovas hadművészete. De fölismerte azt is, hogy gyakori támadásokkal meggyengítheti, ellenállásra, sőt támadásra
képtelenné teheti ellenfeleit, midőn beavatkozik az egyes hatalmak belviszályaiba és így az anyagi haszon mellett
távoltarthatja az ország határaitól ellenfeleit.

Voltak az ő általa indított támadásoknak büntető, elrettentő vonásai is.A900. év elején a béke meghosszabbítására küldött
követeinek bebörtönzése és 904-ben Kurszán orvul történt meggyilkolása elégtételt kívánt a büszke magyar népnek, ennek
is eleget tettek a nyugatra indított támadások.
Árpád és a magyar hadvezetés becsületes szótartására és a szövetségi hűség megtartására jellemző volt, hogy a Dunántúl
900 őszi megtámadására és elfoglalására csak akkor került sor, amikor Regensburgban felrúgták a szövetséget, ezután hazarendelte
Itáliából csapatait és 900. év őszén bevetette őket dél felől a Dráván át, a kétoldali támadásba.
Árpád tervszerű hatalmi politikát folytatott az ország védelmének kiterjesztésével, midőn 902-906. között elfoglalta
Morvaországot.

Árpád személyes hadvezetése, hadművészete a 907. évi, túlerejű, nagy német támadás elhárításában csillant föl utoljára.
A magyar könnyűlovas hadművészet elveinek alkalmazásával részenként történt meglepő rajtaütésekkel, nyíltámadással
megbontották a német erőket előbb az egyik parton, majd megsemmisítésük után az éjjeli órákban a Dunán teljes erejükkel
átúsztatva a túlsó, déli parton felvonult hatalmas erőt meglepték és szétzúzták, valamint a Dunán felvonult német hajókat
elfoglalták vagy a tűz martalékává tették. Utána a menekülőket üldözték gyors lovaikkal, állandó rajtaütésekkel.Az Ennsnél
felvonult német tartalékerőket is az ősi lovas harcmóddal visszavonulást színlelve maguk után vonták és a lesállásban
szétverték. Ezután sorkerült a gyepűnek az Enns folyóig való terjesztésére. Árpád itteni személyes részvételéről pontos adatok
nincsenek, de ő vezette, irányította a fő harcokat. Ez volt azonban az utolsó hadvezéri cselekedete, a 907. évben meghalt.
Lehet, hogy a csatamezőn, de erről pontos értesülésekkel nem rendelkezünk.


A Magyar Nagyfejedelemség hadművészete a honfoglalás idején
 
    

 
Generálás ideje: 0.01 mp 
Naptár

Fontosabb linkek
 Eltévedt időszámítás
 Európai Idő
 Varga Csaba honlapja
 Baranta harcművészet
 Index.hu-Fórum
 Ózdi Arvisura Társaság
 hun.lap.hu
 szkita.lap.hu
 etruszk.lap.hu

Szavazás
Hogy tetszik a honlap?

Hunos!

Elmegy
Nem tetszik


Szavazás állása
26 hozzászólás

Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 3633652 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:174
Látogatók összesen 1511 alkalommal szóltak a fórum 17 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
moroc
mocor
Judit1970
nemethlea
bezen