Visszalépés a portál Főoldalára

Főmenü
 Főoldalra
 Átértékelő nyilatkozat

 ŐSMAGYAR NYELVEK
   A szkíta nyelv
   A hun nyelv
   Etruszk titkok
   Anyanyelvünk
   Napkelet vándoraitól
   Édes Erdély
   Ararát népe
   Perelő
   Szent erdeinkben
   Ősbuda
   hodu utu rea
   Ősbuda Várvédői
   Gyöngyösbokréta
   Perkupa
   Kisbíró
   Kaleidoszkóp
 FORUM HUNGARORUM

  Keresés a honlapon
  Fotóalbumok
  Linkek, társoldalak
  TOP 10-es oldalak
  Napi olvasottság
  Honlap statisztika

Belépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Keresés a honlapon


Könyvajánló
 
Tovább a megrendelő oldalára

Statisztika
Te vagy itt a(z)
3633598
látogató!
Ma  2275,
ebben a hónapban
18622 látogató volt.
Jelenleg
2 regisztrált tag
és 10 vendég olvas minket.


Könyvajánló
 
Ugrás a cikk oldalára

Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Szerkesztő:
Perkupai Pető Imre


Webmester:
Szekeres Sándor  
 
Új hozzászólás
Neved/nicked*: (Minden mezőt tölts ki, máskülönben a portál nem fogadja el a beírásodat.)
E-mail címed*: (Ezt pontosan írd be légy szíves, különben törlődik az üzenet.)
Válasz:a (1) számú beírásra
Üzeneted:*
Humán ellenőrző kód:
Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
Ez a programok által bevitt veszélyes tartalmak beírásának megelőzésére szolgál.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)


 
    

  
 
hun bod (1) számú hozzászólásának szövege:

ad : hellen ed-w latin ed-it, német ess-en, szláv jesz-t, magyar esz-ik; ét, ét-el;
ag v. ads, : hell. agw, lat. ag-o, m. haj! haj-t, haj-ít, haj-igál;
agh : hell. acew, acov, ném. ach, ächzen, magy. agg, aggódik;
av : hell. voiw, lat. aveo, m. óh, oh-ajt, ah, ah-ajt;
arv : hell. arow, lat. aro, magy. arat, ort, irt;
szvan : lat. sonus, orosz zweniu, magy. szó, szól, zen-g;
szvad : hell. hdns, m. éd, édes; vesd öszve: ad, eszik, ét;
szvid : lat. sudo, hell. idiw, ném. schwitzen, schweiss, m. izz-ad;
szagh : lat. seco, secula, szl. szekat, m. szeg, szak, szakad, szakaszt, szakócza, szekercze;
szvap : lat. sopor, sopio, sommus, m. szuny, szunydikál, szendereg;
szi, sziv : lat. suo, sepio, sepes, szl. schijem, m. sző, szövet, söv, sövény, szőnyeg, fordítva: ösz, öszve;
szri v. szar : magy. szar-ándok, szar-ahora;
ní, naj : hell. new, lat. nuo, ném. neigen, nicken, magy. fordítva: int, intéz, inog, ingat, indul, indít;
nis (: hell. nizw ném. nass, netzen, lat. madeo, magy. ned, nedv; hell. notiov, magy. nedves;
nam : hell. onoma, lat. nomen, ném. Nahme, m. név, nevez;
dáv : lat. do, szl. dám, m. adv;
dú v. dús : hell. dnaw, m. dúl, dúló, dú-s;
dar v. dár : hell. teirw, lat. tero, m. tör, törés, tördel, dörgöl;
dal : lat. dolo, ném. Dolch, m. gyalu, gyalk, gyilk;
dhá : hell. Jew, Jesiv, ném. thun, That, m. tesz, tét;
dhúp : h. Juow, nujw, ném. duft, m. duvad (a füst, midőn a kéményen kinyomul), doh;
dhar : hell. terew, Jraw, lat. duro, n. dauern, szl. trwá, m. tart;
dhars (wagen, trotzen): ném. trotz, m. durcz, durczás, durmonyás, derczés, dérdúr;
tasz , szl. szteszkati, m. tasz, taszít, toszít, tuszkol;
tusz : lat. tussio, hell. Jwnssw, m. tüszög, tüszköl, tücsök;
tan : hell. teinw, lat. tendo, ném. dehnen, m. teny, tenyész, tenger;
tan : hell. teinw, tonow, lat. tono, tinnio, m. dong, cseng, zeng;
tud : lat. tudo, tundo, szl. uderiti, m. üt;
tvacs : hell. tagw, l. tego, ném. decken, m. tak, takar, tok, tokmány, tek, tekenő, teg, tegez (nyíltok);
tap : lat. tepeo, tepor, szl. teplo, m. tapló, mint gyulékony, tűzfogó anyag;
tup : hell. tnptv, m. tap, top, tapod, toppant, dob, dobál;
tar : lásd fölebb: dar, m. tör;
tal : hell. telew, szanszkrit talat, telitasz, m. teli, teljes, tölt, talap;
sztri v. sztar : hell. storev, lat. sterno, stratum, m. tér, terít, terül, terjed, tereget;
íd : hell. aeidw, wdh, m. idv, idvezel, idnep, innep, (feiertag);
it : hell. iJiw, lat. ito, szl. idem, m. idő, út, jut;
ikh : hell. ixw, eixw, m. üg-et, űz;
ír : lat. erro, m. ir, iram, iramlik, iront, er, ered;
írs, irsi : hell. eriv, lat. ira, magy. irigy, harag;
40. il : hell. elaw, iallw, ném. eilen, m. ill, illan, illeg, előtéttel: bill, billeg, vill, villog, villám, pill, pillog;
já : hell. iemai, m. jő, já-r;
há : lat. hio, hiatus, m. hi, hiu, hiány;
çus : lat. sicco, szl. susím, m. süt, szikk-ad;
çár : lat. sarrio, sarculum, ném. scharren, scharf, m. sar, sarol, sarabol, sarló, sarj;
gár : lat. garrio, ném. girren, m. garatyol, karatyol;
gardh : lat. quaero, ném. (be-)gehren, m. kér, kérd, kérelem;
garh : lat. gyro, ném. Garten, Gürte, m. kar, kor, ker, kert, kör, karing, kerít, köröz, korong, garád;
ghar : orosz gori, cseh. hori, lat. cremo, m., gör, görjed, görhön, ford. rög, rögvel, rögtön, rökkenő;
kasz : tótul kosza, koszit, m. kasza, kaszab, kaszabol, kés;
kan : lat. cano, cantus, magy. kon, kong, kondul, hang;
kut, kud , honnan kúta : lat. casa, ném. Hütte, m. kutyolló, kunyhó;
kaç : V. ö. kasz, és magy. has, hasáb, hasít, hasogat, kasul (keresztűl);
kakh : lat. cachínnor, ném. kíchern, m. kacz, kaczag;
kamp, honnan kampitasz : hell. kamptov, lat. camus, camurus, m. kamp, kampó, kampós;
kup : lat. cupio, m. kiv, kiván; szanszkrit kaupasz m. kivánás, szenvedély;
kup v. kub : lat. cupula, francz. - cupe, m. kup, kupak, kop, koporsó;
kur : hell. krouw, fr. crier, szl. kricsiv, m. kur-jant kurjogat, hur borít, hurogat;
kars v. kart v. karç : lat. curtus, hell. keirw, m. karcz, karczol, kárt kártol;
kal : lat. calo, clamo, m. kacaj, kajált, kiált;
kul : lat. collis, magy. hal-om;
csár, csiri : hell. keirw, lat. sarrio, sarculum, ném. scheren, m. sar sarol, sarabol, sarló, csitri = rövidre vágott haju;
cshad : ném. Schatten, m. setét;
szkad : lat. scando, szl. szkokan, szkákám, szkocsím, m. szök, szökdös, szökcső;
u : hell. auw, lat. ovo, m. uh-og, ujj-u, ujj-ong;
ud, und : lat. undo, unda, m. ont, omlik, ondó, öt-vös, önt;
ur : lat. orior, ortus, magy. er-ed, eredet;
vá : lat. ventus, ném. wehen, szl. weter, m. vi, vihar, viheder, fú;
vasz : lat, vestio, vestis, fr. vętir, m. mez, meztelen, mező, ved, vedlik, (mint hám hámlik);
vut : szl. uderim, m. üt, ütés;
vai : lat. vieo, vimen, vinculum, vincio, szl. venyem, venyecz, finn wö, m. ford. öv, övez;
vah : lat. veho, szl. vezem, m. visz, vitel;
váç és vacs : lat: vagio, vox m. vak-og, vahákol, vacsog, fecseg;
viç , vaiçasz , vaiçman : h. oikos, m. viskó, hiskó, vityilló;
vap, vip: lat. opus, operor, ném. üben, m. ip-, ipar, iparkodik;
vart: lat. verto, versus, szl. wratim, m. for, ford, fordít, forog, far, fartat, farol, ferde;
vark , varkasz, : lat. voro, n. würgen, Würger, m. mar, farkas (?);
val ; lat. velo, velum, m. bul, bula, bulál, pól, póla, pólál;
val hell. elw, lat. volo, m. vál, válik, választ, ném. wählen, wollen;
vil: lat. vello, m. val, valag, valaska, vel veleszta, fél felez;
má, masz : lat. metior, ném. messen, m. mér, mérték;
mas : lat. meto, mutilo, hell. ford. temnw, ném. metzeln, Metzger, m. met, metsz, metél, meddő;
man v. mán hell. mhuuw, lat. moneo, mando, ném. mahnen, m. mond, mondat;
mid: hell. madaw, lat. madeo, m. med, medv, medves, meder, ned, nedves, vid, vider, veder (= viz, vizer);
mid, mad: ném. mittel, m. id, idom, idomít, idomtalan;
math : hell. maw, lat, moveo, motus, m. moz, mozog, mozdúl;
maj : lat. meo, moveo, m. megy, men;
mah: hell. megas, lat. magnus, m. mag, magas, máglya, nagy;
maç : hell. mixw, lat. musso, m. musz, muszog;
mar: lat. mordeo, ném. morden, m. mar, marczangol, mariskál, mér-eg;
mur : lat. moror, mora, m. marad, maraszt;
mard : l. mar;
mards : lat. murmur, ném. murmelsz, m. mor, morog, mord, morcz;
maszds : ném. waschen, szl. mocsím, m. mos, mosd-ik;
ban : hell. boaw, lat. boo, m. bőg, búg, bég, bon-g;
badh: lat. batuo, fr. battre, hell. patew, m. bot, botol, botlik, botoz, pat-él;
bandh : lat. pedio, ném. binde, band, m. bongy, bongyol, bengy bengyele;
barh, brú lat. barrio, fr. bruis, m. bar, barbora, ber, berreg, brúg, brúgatyu;
bah: hell. pacus, szanszkrit bahusz = magy. pohos, szl. bachor, bachrati, ném. Bauch;
bhas : hell. jaxw, szl. beszeda, m. beszél, beszéd;
bhid : lat. findo, fissus, m. fejt, feslik;
bhí : lat. paveo, szl. bojim, fé-l, szanszkrit bhílusz, = magy. félős, megijedt.
bhud : m. bujik, bujdoklik;
bhards: hell. purow, lat. ferveo, ném. bräuen, brennen, magy. par, parázs, pör, pörköl, pörzsöl, pörnye, pír, pirít;
bharv : lat. foro, ném. bohren, m. fúr, fúró;
pasz : szl. pasz (öv), m. pászma;
pad : hell. patew, lat. spatior, m. pat, pata;
pat, pataga, patat: hell. petomai, m. mad, madár;
pi: hell. pinw, lat. bibo, szl. pijem, m. piti, pitizál, pityók
pids, picscs: lat. pungo, fr. piquer, szl. pichnem, m. bök, bökdös;
púj : lat. puteo, pedo, foeteo, m. büd, büz, piha! pőcz, pőcze;
prus : hell. purow, m. parázs, porgol, pörzsöl;
plu: lat. pluo, fluo, ném. fliessen, m. foly, folyó;
phval (athmen): lat. flo, ném. blähen, szl. fúkám, m. fúj, fúl (dúlfúl);
ar, ár (gehen, erreichen): magy. ara (=? meny, férjhez menő), ér, elér;
ris: lat. rodo, rado, ném. reissen, ritz, m. rés, riszál, reszel;
rad: lat. rodo, m. rág;
rud : lat. rudo, rugio, m. átvetve: ordít, virdít;
ri: hell. rew, lat. rivus, ném. rinnen, m. ér, ered, ir (ungventum);
riç, l. ris;
ráds: m. ragy, ragya, ragyog, ragyiva;
ruds : lat. ruo, ruino, rumpo, m. rom, ront, rongál, rongy, roncs, rosz;
raph, riph: lat. rapio, ném. rauben, m. rab, rabol, rif, rifol, rib, ribál, ribancz, rap, rapancz;
lí: hell. luw, lat. luo, szl. lejem, m. lé, leves, licslocs, ford. ol, olv, olvad;
lábh: lat. libro, m. lób, lóbál, lob, lobog, lód, lódit, lobda, labda;
laip: m. láb, lép, lább, lábbad, ném. Lauf.
szu v. szú : honnan szúsz, szúnasz, szúnusz: hell. seuw, seiw, m. su, suh, suhan, suhít, sugár, suhancz;
szam v. szám, szamasz: hell. omoV, omoioV, m. öszv;
dau, dvis: hell. daixw, m. has-ít, has-ad;
div: m. dív-ik;
pat: lat. potior, possum; m. hat;
till: hell. tellw, telew, m. száll;
tul: hell. talaw, tollo, m. tol;
çákh, çáchá: lat. cacumen, m. csák;
dsi: m. győz;
kri v. kar, kartar: lat. creo, creator, m. gyár-t;
csap: hell.koptw, m. csap;
karv v. karp: lat. carpo, m. csorba;
khjá: hell. koaw, kajá-lt v. kiá-lt, kia-bál?
ubh v. umbh: m. bő, buja;
aun v. ún: hell. anew, inew, aneu, m. in-cs (régies), in-ség;
vaç v vacsh: hell. eucomki, euch, (wünschen) m. vágy;
var, vars, vár, vári: hell. oroV, m. ár;
vail, vaill: hell. elaw, eilew, m. ill-an, vill-an, bill-eg, ball-ag;
bukk, bukkasz, bukká (Bock, Ziege): hell. buxw, bauxw, lat. buccino, magy. bőg, bak-og, vak-og;
bhár (brennen): hell. purow, lat. ferveo, m. pír, pir-ít, per-g-el, par-ázs;
blász: hell. flegw, flogew, lat, fulgeo, m. világ;
ap: lat. aqua, m. hab;
pab, pamb: m. bábó (= láb, gyermek nyelven);
agnisz: lat. ignis, m. ég;
jam: m. gyám, gyámol;
szmi: m. mosoly, mosolyog, mosolyodik stb. stb.


http://www.magyarvagyok.com/kultura/magyar-nyelv/czuczor-fogarasi-szotar/elvek-igazolasa/2469-Ezen-osztalyozat-erteke-a-magyar-szohasonlitasra-nezve.html
 
    

 
Generálás ideje: 0.01 mp 
Naptár

Fontosabb linkek
 Eltévedt időszámítás
 Európai Idő
 Varga Csaba honlapja
 Baranta harcművészet
 Index.hu-Fórum
 Ózdi Arvisura Társaság
 hun.lap.hu
 szkita.lap.hu
 etruszk.lap.hu

Szavazás
Hogy tetszik a honlap?

Hunos!

Elmegy
Nem tetszik


Szavazás állása
26 hozzászólás

Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 3633598 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:174
Látogatók összesen 1511 alkalommal szóltak a fórum 17 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
moroc
mocor
Judit1970
nemethlea
bezen