Visszalépés a portál Főoldalára

Csak törpe nép felejthet õs nagyságot,
Csak elfajult kor hõs elõdöket,
A lelkes eljár õsei sírlakához,
S gyújt régi sírnál új szövétneket.

(Garay)

 

A nyelvről (Listázva: : 59-10 )
Fordított sorrendben
 Következő 9 >>

hun bod 59. 2013.08.28. 19:38 
és ha úgy írom h magh-ar-ana

   
soproni 58. 2013.08.28. 11:24 
magarana? Annak semmi értelme sincs!
Magor anyja, azt akarta írni.

   
hun bod 57. 2013.07.10. 17:01 
a szó amit keresel, az a

magarana

   
hun bod 56. 2013.07.10. 16:59 
már semmire. teljesen mindegy. a túlvilágon Atillának megmagyarázza.

nem rokon.

   
soproni 55. 2011.03.08. 18:04 
Mire gondoltál jani?

 ➤ 55 hozzászólása  
soproni 54. 2011.03.08. 18:03 
Mire gondoltál jani?

 ➤ 54 hozzászólása  
soproni 53. 2011.03.08. 18:01 
Mire gondoltál jani?

 ➤ 53 hozzászólása  
jani Vendégként 52. 2010.11.16. 06:23 
magorannya

 ➤ 52 hozzászólása  
dengisz 51. 2009.10.23. 09:08 

Úgy gondolom, ehhez a szöveghez azoknak lehet közük, akik ezt a térképet készítették: (ennyire régi lehet)
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=11650


 ➤ 51 hozzászólása  
dengisz 50. 2009.10.23. 08:59 
Kedves Soma!
Bár időm nincs levelezgetni, de van itt egy kis érdekesség, ha már a szkíta-hun nyelv érdekel. Ez a szöveg véleményem szerint eredetileg a szkíta-hun nyelv egyik változatán szólalt meg. Az első versszakot próbálom azonosítani, ha van kedved, segíthetnél. Meg kell találni a szavakban az eredeti szót, ugyanis eléggé elferdítették. Számomra döbbenetes volt a felismerés.

Celanoi Tamás (1190-1250) himnusza – Sík Sándor fordítása

Dies irae, dies illa (Ama végső harag napja)
Solvet saeclum in favilla (A világot tűznek adja)
Teste David cum Sybilla (Dávid így s Szibilla hagyja)
Quantus tremor est futurus (Reszket akkor holt meg élő)
Quando iudex est venturus (Ha megjön a nagy ítélő)
Cuncta stricte discussurus (Mindeneket lattal mérő)
Tuba mirum spargens sonum (Csodakürtök zengenek meg)
Per sepulchra regionum (Sírok éjén átremegnek)
Coget omnes ante thronum (Ítéletre, mindeneknek)
Mors stupebit et natura (Csodájára a halálnak)
Cum resurget creatura (Aki rég por, talpra támad)
Judicanti responsura (Számot adni bírájának)
Liber scriptus proferetur, (Kézzel írt könyv nyílik ottan)
In quo totum continetur (Világ terhe, minden ott van)
Unde mundus iudicetur (Ítéletre felrovottan)
Iudex ergo cum sedebit (Bíró majd ha széket ül ott)
Quidquid latet, apparebit (Minden rejtek felderül ott)
Nil inultum remanebit (Zsoldot bűn el nem kerül ott)
Quid sum miser tunc dicturus (Én szegény ott mit beszéljek)
Quem patronus rogaturus (Pártfogómul kit reméljek)
Cum vix iustus sit securus (Hol a szent is alig él meg?)
Rex tremendae majestatis (Rettenetes Fejedelem)
Qui salvandos salvas gratis (Kinél ingyen a kegyelem)
Salva me, fons pietatis (Örök Jóság, légy jó velem!)
Recordare, Jesu pie (Kegyes Jézus, kérlek téged)
Quod sum causa tuae viae (Értem álltál emberséget)
Ne me perdas illa die (Ne adj érnem gonosz véget)
Quaerens me, sedisti lassus (Munkád, könnyed értem vesztek)
Redemisti crusem passus (Ennyi kínod, szent kereszted)
Tantus labor non sit cassus (Ne maradjon céljavesztett)
Iuste iudex ultionis (Bírája a bosszulásnak)
Donum fac remissionis (Add kegyelmét tisztulásnak)
Ante diem rationis (Míg itt nincs a számadásnap)
Ingemisco tamquam reus (Reszket szívem, sóhajtozván)
Culpa rubet vultus meus (Vétkemtől vet lángot orcám)
Supplicanti parce, Deus (Légy kegyelmes, Uram, hozzám)
Qui Mariam absolvisti (Magdolnához lehajoltál)
Et latronem exaudisti (a latorhoz kegyes voltál)
Mihi quoque spem dedisti (Énbelém is reményt oltál)
Preces meae non sunt dignae (Méltó imát nem tud ajkam)
Sed tu bonus fac benigne (Te könyörülj, Jóság, rajtam)
Ne perenni cremer igne (Ne veszíts el örök jajban)
Inter oves locum praesta, (Báránykáid közé végy föl)
Et ab hoedis me sequestra (Válassz el a gödölyéktől)
Statuens in parte dextra. (Jobbra állass ama széktől)
Confutatis maledictis (Ha a rosszak zavarodnak)
Flammis acribus addictis, (Fojtó lángok kavarognak)
Voca me cum benedictis (Akkor engem hívj áldottnak)
Oro supplex et acclinis (Térden kérlek, ernyedetten)
Cor contritum, quasi cinis (Sír a lelkem megtörötten)
Gere curam mei finis (Ott, a végnél, állj mellettem!)
Lacrimosa dies illa (Könnyel árad ama nagy nap)
Qua resurget ex favilla (Hamvukból ha föltámadnak)
Judicandus homo reus (A bűnösök s számot adnak.)
Huic ergo parce Deus (Uram, nekik adj jó véget)
Pie Jesu Domine (Kegyes Jézus, kérünk téged)
Dona eis requiem (Add meg nekik békességed)

Története [szerkesztés]
Szerzője valószínűleg Celano városában (Abruzzok) született Tamás nevű ferences rendi szerzetes (Thomas Celanus, meghalt 1255 körül). Az egész költemény 19 háromsoros rímelő versből áll; az első 8 az utolsó ítéletet festi fenséges egyszerűséggel, megrázóan; a 8-17. vers a bűntudattal teli lélek visszhangja a megelőző hatásokra; a 18-19. vers az egésznek befejezője, de eredete kétes. A költeménynek egész irodalma van; lefordítását a legkülönbözőbb nyelvekre igen sokan megkisérelték, anélkül, hogy annak egyszerűségét, mélységét, kenetteljességét, erejét visszaadni bárkinek is sikerült volna. A misekönyvben, az ún. halottas misében mint sequentia már itt-ott a 14. században előfordul, 1570-ben pedig felvették annak hivatalos a kiadásába és ezáltal az egész katolikus egyházban általános lett. A költemény maga is zengzetes; annál megragadóbb az egyházi hivatalos korál-melódiája.


Véleményem szerint ez a szöveg az egyik illír törzstől származik, valahol megtalálták, és később elolvasták, csak már nem értették, mit jelent. Így kissé átalakult.

 ➤ 50 hozzászólása  
Soma Vendégként 49. 2009.10.11. 15:10 
Üdvözletem mindenkinek!

Nyár elején bukkantam a honlapra, de persze régebb óta foglalkozom ezzel a témával. Van egy kis hagyományőrző közösségem, és egyéb hagyományőrző programokat is szervezek/vezetek.

Nyár kezdete óta, mióta megtaláltam a honlapot, szorgalmasan tanulom az ashkatan b nyelvet. Szerintem nagyon hasznos ezt ismernünk és szeretném beszédszinten elsajátítani. De a környezetemben nincsenek olyanok, akik bevállalták a nyelvtanulást velem.
Ezért keresek most olyan embereket, akikkel levelezhetek szkíta nyelven, hogy mindkettőnknek könnyebb és aktívabb legyen a tanulási folyamat.
Köszönöm!
Áldás!

Soma

   
dengisz 48. 2009.09.23. 03:42 
A Múlt-Kor cikkében a cserépdarabra írt nevek, és a tartesszoszi nyelv szavait vizsgálva szerintem ugyanarról a nyelvről, népről van szó.

   
dengisz 47. 2009.09.23. 03:38 
Ezt nézzétek, micsoda hasonlóság van a két nyelvben!

A tartesszoszi vagy turdetán nyelv megfejtetlen ókori kihalt nyelv (vagy nyelvek), amelyet az Ibériai-félsziget legdélebbi részén beszéltek, és az ún. Tartesszoszi civilizációval hozzák összefüggésbe. Emlékét 70 kőbe vésett felirat őrzi főként Dél-Portugáliában, valamint elszórtan a spanyolországi Andalúzia és Extremadura területein. A feliratok keletkezésének ideje vitatott, valószínűleg a Kr. e. 7. század környékére tehetőek.
Sztrabón, a görög földrajztudós szerint a „turdetánok” – a tartesszosziak feltételezett leszármazottjai, a rómaiak ugyanis a területet Turdetaniának nevezték; valószínű, hogy mindkét név ugyanabból a tőből származik – nyelve a félsziget összes többi népének nyelvétől különbözött, és „ők voltak az ibérek közül a legműveltebbek”. Ebből feltételezhető, hogy a nyelvük, bár eltérő volt az ibértől, talán vele állhatott rokonságban.
A ránk maradt feliratok rendeltetése és a szövegek jelentése még ismeretlen. Az ibér írás egyik változatát használták, míg a másik kettőt az ibér, illetve a keltibér nyelvű feliratokon alkalmazták, amelyek a tartesszoszitól eltérő nyelvek voltak.
A leghosszabb szöveg 74, a legrövidebb pedig 13 írásjelből áll (néhány példa: NARKENTI, UARBAN, BARE, OOROIR, SOLOIR, UURSAR, ARKUIOR, TIRTOS, AKOLIOS, ROKOLION stb.). Vannak bizonyos, hasonló szóalakok (pl. NARKENTI, NARKENII, NARKENAI, NARKEN), amelyben némely kutató indoeurópai nyelvű ragozott alakokat vélt felfedezni, azonban további – mondattani jellegű – bizonyítékok hiányában érdemi következtetések nem vonhatóak le. Az indoeurópai jellegű személynevek (pl. AKOLIOS, TIRTOS) kisebbségben vannak a teljesen más típusú személynévszerű alakokhoz képest; a nyelvterületre vonatkozó későbbi, latin forrásokból származó adatok pedig cselély számúak és ellentmondásosak. A hely- és személynevekben megkülönböztethető egy indoeurópai, valamint egy attól eltérő, ismeretlen réteg is.
..........................................

www.mult-kor.hu/cikk.php?id=11650


   
dengisz 46. 2009.07.23. 06:56 
Kísérletet teszek a falum, Szokolya néveredetének meghatározására.

A források szerint Szokolya Sólyomfalvát jelent, a szláv szokol (sólyom) elnevezés alapján.
Ismereteink szerint itt laktak Kurszán vezér sólymászai. Meddig kell időben visszamenni, hogy a falu keletkezési idejét megtaláljuk? Ha régészetileg közelítjük meg, azt mondhatjuk, hogy ez a terület már az őskortól folyamatosan lakott volt. A régészek évekkel ezelőtt terepbejárás során a Vörös-oldal nevű területen kvarcit darabokat, kovaszilánkokat, és moustieri-jellegű hegyet gyűjtöttek. Ez a moustierinek nevezett műveltség a neandervölgyi ősember korára vonatkozik. A megtelepedés folyamatosságát gyönyörűen követni lehet a leletek alapján. A faluban a lelkészlak udvarán középső rézkori cserepek kerültek elő, korongolt kelta oldaltöredék, kvád táltöredék, és egy 4500 éves fél orsógomb. A késő bronzkor is képviselteti magát a Kyjatice-kultúra cserepeivel, ebbe a korba sorolható a királyréti Várhegyen található árok, és sánc is. A II.-III. századi kvád leletek után késő-avar-kori, népvándorlás-kori, VIII., IX-X. századi, és innen napjainkig tulajdonképpen minden korból maradt fenn valami. A kvád germán törzs volt, a kelták nyomát pedig mindenütt megtaláljuk a Börzsönyben.
A falu nevének írása már az 1400-as években sem volt egységes, rövid idő alatt háromféleképpen is lejegyezték.
1405. máj.18. „Konya bán fia Simon Zakola-n szed vámot…”
1418. ápr. 9. után „A budai káptalan bizonyítja, hogy abban a perben, amelyet Konya bán fia Simon leánya Dorottya indított testvére Miklós ellen az apja után a leányágot illető birtokok, köztük Zakolya, és Perechen átengedéséért…”
1437. dec. 7. „Zsigmond király meghagyja a váci káptalannak, hogy Lévai Cseh Péternek zálogjogon Zokolya és Jenew birtokát…”
Nevezték még Zokoli, Szokola, Szokoli-ként.
A szlávos hangzású Szokolya név hasonló formában megtalálható, és végigvezethető egészen az Ural-hegységtől, de találunk más földrészen is hasonlót, Sokolo néven Afrikában, Maliban. A Maliban élő dogon törzs mondavilágát, eredettörténetét érdemes lenne mindenkinek megismerni. A szkíta-hun nyelvben a dogon szó hajtóerőt jelent. A Szokolya szóhoz hasonló település, és földrajzi nevek előfordulásai: Oroszország; Ukrajna; Lengyelország; Csehország; Szlovákia; Magyarország; Románia; Horvátország; Szerbia; Bosznia. Szorgos keresgéléssel még több helyen is rá lehetne bukkanni. (Szokoliv; Szokobanja; Szokol; Szokolivka; Sokolov; Szokolovicja; Szokol-fennsík; Sokol; Sokolce; Sokolnice; Visoko, Sokolovce; Sokolka; Szokolya-tető; Szokolya…)
Létezik a falu melletti Társa-hegyen egy ősi település, amelynek mára alig maradt valami nyoma. A közelében található egy kiemelkedés, amelynek neve: Istenlajt-hegy. Itt válik érdekessé, mert ez az elnevezés szinte ősi formájában maradt fenn, a hun-szkíta nyelvben (amely a magyar archaikus változata) az ISZTEN üzenetet jelentett, a lajt, lajtorja jelentése ma is létra. „Üzenő-létráról” van tehát szó, amely ott állt hajdan azon a csúcson, ahonnan az egész környéket belátni. Talán egy kis fa őrtorony lehetett ott, ma is éppen egy magasles áll a helyén, innen üzenhettek fényjelekkel a régi település lakói a többieknek, ha ellenség közeledett. Egy másik érdekes név a Magyarma. A hun-szkíta nyelvben a maa szó föld jelentésű. Erre az elnevezésre más logikus magyarázat nincs.
Amikor a források szláv eredetű helyneveket említenek, nem számolnak az évezredek óta itt lakó őslakossággal, amely helyben maradt, rendelkezett nyelvvel, és írással.
Valami nincs rendben a szláv nyelvekkel. A szláv nyelvekben előforduló mássalhangzó-torlódás teljesen természetellenes. Kell legyen annak oka, hogy sokszor teljesen hiányoznak a magánhangzók, ugyanakkor például a szlovák nyelvben rengeteg magyar szó van. Kezd kialakulni egy olyan elképzelés, hogy a szláv nyelv nem egy különálló, miénktől eltérő nyelv, hanem éppen hogy kapcsolódik valahol az ősi múltban a két nyelv, amelyek valamikor még közös gyökerűek voltak, csak valami számunkra eddig ismeretlen ok miatt kettéváltak, és a „szláv-ág” sok magánhangzót elhagyott.
Ami a szótár szerint is tény: a szokol szó a szláv nyelvekben sólymot jelent.
Ma már nehéz rekonstruálni azt, hogyan ejtették ki őseink a szavakat. Véleményem szerint a Szokolya név két hun szóból álló szóösszetétel. Az egyik a SUCHÜ, ami azt jelenti: szent, örök, a másik a HÜLIE, ami ölyvet jelent. ( Az ölyv szó ~üli, ölü?~ az ölő jelentést takarja, miként az ölyv ölő, abban az értelemben, hogy lecsap a levegőből az áldozatára.) Ha egymás után kimondjuk: Suchü hülie, az egyik „hü” szótag kiesik: Suchülie (ejtsd: Szuküli) lesz belőle. Az ülie előtti „h”-betű lehetséges, hogy csak fordítási melléktermék, talán eredetileg nem is létezett, mivel a hun szavak többségét az örmény (ó-grabar) nyelvről fordították magyarra. Tehát Suchülie = Szent ölyv. Bizony, mi más lehetne a szent ölyv, mint sólyom? Az ölyv-félék nemzetségéből a szent madár, azaz valóban a sólyom. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy nincs szláv eredet! A szlávok ősei a szkíta-hun nyelvcsalád egyik változatát beszélték. Hogyan is nevezték a szlovákokat régen? Tótok. A tótok az avarokkal együtt jöttek, mint szövetséges népcsoport. Véleményem szerint az avarok nyelve is hun volt. Az avarok Kus leszármazottai, és Kus nemzé Nimródot, aki ősapánk volt. Tehát nincs szláv eredet, van viszont tót eredet. A tótok régen örömmel tartoztak a Magyar Királyság, és a Szent Korona fennhatósága alá. A Benes-dekrétumok után erősödött fel a „szláv” nacionalizmus.
Az idők folyamán „Szuküli”-ből Szokoli, Zokoli lett, miként a korabeli oklevelekben szerepel. Addigra nálunk már elfelejtődött az eredeti jelentése, amit a szláv nyelv a mai napig megőrzött.
   
soproni 45. 2009.07.12. 12:48 

Csángók!
Napok óta rádiós hír, hogy magyar tanárokat keresnek, akik csángóföldön tanítanák a gyerekeket. Jó, hogy foglalkozunk a csángókkal, jó hogy törődünk velük, jó hogy az anyaországból oda mennek, vállalva a körülményeket. DE!! Ne az legyen, mint eddig minden jó szándékkal! Valamikor szabályozták a Tiszát, ma már tudjuk, hogy ezzel rengeteg kárt is okoztak. Magam is részt vettem diák koromban a hansági építőtáborban (kötelező volt), nem tudom, mennyi kárt okoztunk. Azért írom ezt, mert beleborzongok abba, hogy az irodalmi magyar nyelvet fogják megtanulni a nyelvüket vesztett csángó gyerekek, ahelyett, hogy visszakapnák elveszett ősi archaikus nyelvüket! Belegondolt ebbe valaki?? Ha ott keveredik a „két” magyar nyelv, kiveszik az ősi nyelv és mi segítjük hozzá őket csupa jó szándékból! Nem tudom, meddig ér el a szavam, de nyugtasson meg valaki, hogy nem így lesz.   
dengisz 44. 2009.07.04. 06:20 
Ismerek egy Bagdi Lajost. Az is lehetett Bakti régebben.

 ➤ 44 hozzászólása  
Pető Imre Vendégként 43. 2009.07.03. 18:37 

Kedves Vali!
Úgy vagyunk ezzel, hogy aki fogja, vigye. Szívesen várunk további közléseket. Nem vsz., hogy a Baktatórántkáza (Egerbakta, Baktakék nevét is ide sorolom)helységnév ilyen eredetű. Bakhtiar családnév Afganisztánban. Tehát várjuk a Bakti (nem Bakta!) magyarországi neveket.
Üdvözlettel. pi. ➤ 43 hozzászólása  
bakti vali Vendégként 42. 2009.07.03. 17:27 
bakti név eredete érdekel! Volt egy Baktiári birodalom a mai afganisztán területén, ma Balh. Iránban is van Bahtijári törzs a Zagrosz hg.vonulat közepe táján Lud és Fársz törzsekkel együtt. Török nyelvben láttam ezt a szót és Indonéziában, Malájziában még szóként használják, kitüntetések alkalmával.
Pl. Légy boldog, szerencsés? Jézus a Kereszten arámul azt mondta Éli,Éli lamma szabaktáni, vagy azbaktáni. /ez talán rossz fordítás szerint lett, miért hagytál el engem/ miért lettem szerencsétlen? talán?
cigány-zenében a bahtaló kifejezést találtam. Nem találtam viszont utalást sehol sem, hogy mikor jöttek Nyírbaktára, azaz ma Baktalórántházára őseim ebből a régi birodalomból,akik az ősi Selyemút legnehezebben járható részén kereskedtek a Sogd néppel együtt. Nagy Sándor hódította meg ezt a Népet,
találkozhattunk a Hunokkal a Heftalita Hun betöréskor,mivel itt telepedtek le mielőtt india felé vették volna útjukat. Több száz bakti nevü él ma magyarországon. Tisztelettel és köszönettel, ha van válasz a tarsolyukban. Bakti Vali

(Módosította webmester 2009.07.03. 21:58-kor)

   
soproni Vendégként 41. 2009.06.18. 16:20 

Kedves Guba György!
Úgy látom, szereted az Omega zenekart! A vers címe: Ébredés és az első versszakot írtad le. Az utolsó versszak így hangzik:
Hív, vár a fény
És új remény
Hajt az, hogy győzhetek
Hát jó reggelt, emberek. ➤ 41 hozzászólása  
Guba György Vendégként 40. 2009.06.17. 20:27 

Vajon honnan származik a következő idézet:
" Én a fény vagyok és az út
És a végtelen mélyű kút
És a hangok tengere
És az ébredés kezdete "   
soproni Vendégként 39. 2009.06.14. 08:47 
Kedves Guba György!
Valóban csodálatos az anyanyelvünk, nagy kár, hogy fiatal korban nem tudatosodott bennem, a nyugati zene miatt másodrendűnek érezték sokan. A kopott gyöngyök kifejezést már én is hallottam, azt hiszem, a pillanatnyi hangulattól is függ, hogy mit érzünk bele. Számomra a kopott gyöngy azt jelenti, amit már nem használnak, amit már nem vesznek fel, ami már nem kell senkinek, amit bevágnak egy fiókba és ott felejtenek.
Ha nem haragszol, másfelé járnak a gondolataim, idéznék Ady Endre: A magyar jakobinus dala című verséből, ami most is időszerű, pedig nem ma írta. A legjobb lenne az egész verset leírni, de csak kétszer két sort fogok idézni.
„Te álmos, szegény Magyarország,
Vajon vagy-e és mink vagyunk?”
És a másik részlet:
„Árpád hazájában jaj annak,
Aki nem úr és nem bitang.”
Mindkét idézet ma is időszerű, én mégis a másodikra tenném a hangsúlyt!


 ➤ 39 hozzászólása  
Guba György Vendégként 38. 2009.06.11. 18:50 
" Ültünk ott, mint a kopott gyöngyök" hallottam a minap egy társaságban egy hölgytől.
Milyen kifejező szókép! Mennyi melankólia, mélabú, fáradtság érződik ki belőle.Csodálatos a nyelvünk!

   
soproni Vendégként 37. 2009.05.29. 13:19 

Kedves Guba György!
A házsártos szó közismert (nős férfiak előnyben), szerintem az állandóan minden apróságért veszekedő, zsörtölődő, pereskedő nőkre, feleségekre mondják, a férfiak inkább zsémbesek, morgolódók. Nehezebb kérdés a „házsárt” jelentése, ezt nem tudom, majd Te megírod, várom válaszodat. Az interneten olvasható „hazárd” szóhoz szerintem semmi köze, ami egy francia kifejezés, szerencsejátékoknál használják, ahol a szerencse dönt, nem a tudás. De várnám Dengisz véleményét is, a virtuális sörivásból úgy is kimaradt. A há-zsártos szó emlékeztet a „zsörtös”, zsörtölődös szóra, talán annak tájszólásos változata (sok tájszavunk merült sajnos feledésbe s méltatlanul gúnyolják a tájszóval beszélő embereket), ami viszont a „zsörtös-dörzsös”, súrlódós szavakig vezethet el. De segítsen egy nyelvész! Mindig vannak külön ötleteim is, az jutott eszembe, hogy a HÁZSÁR-tos talán nem is a „házsártból” származik, hanem a HÁZiSÁR-kányból lett, de ez csak találgatás a részemről.
Nem reagáltál a török félholdra adott válaszomra, így nem tudom, hogy elfogadod vagy nem? ➤ 37 hozzászólása  
Guba György Vendégként 36. 2009.05.28. 17:49 

A bakafántos kb annyit tesz,mint kötekedő, akadékoskodó.
Következő kérdés: ha van, aki házsártos, mi a házsárt?   
soproni Vendégként 35. 2009.05.26. 18:13 

Elefánt, kacifánt-os, bakafánt-os, három olyan szó, amiben benne van a „fánt”. Vajon mit jelent? Az elefánt biztosan nem magyar szó, már a rómaiak is ismerték, főleg Hannibál idejében. A kacifántos jelentését inkább érezzük, valami bonyolult, túlbonyolított, nyakatekert, gubancos a jelentése vagy ehhez hasonló.
A török félhold szerintem nem matematika. Ha az egész, az „egy” kettéválik, nem kettő, hanem két fél lesz belőle, függetlenül a részek nagyságától. A félnótás, a félkegyelmű, a félvér, a felebarát, a feleség sem matematikai felet jelent. De erről talán olvassuk el Varga Csabát!
Viszont, kedves Guba György, meghagyom neked a bakafántos jelentésének megfejtését. ➤ 35 hozzászólása  
Guba György Vendégként 34. 2009.05.26. 04:40 

Két kérdésem volna:
1. Sokszor mondjuk, hogy " kacifántos ". De mi a kacifánt?
2. Azt mondjuk, " török félhold ". Miért, amikor az negyed?   
soproni 33. 2009.05.16. 19:04 

Kedves Guba György!
Nem egyszerű a „gyarmat” szó, magam is sokat gondolkodtam rajta. Lássuk, mit tudunk. Ma 6 olyan település van Magyarországon, és 13 határainkon kívül, amelyikben szerepel a gyarmat szó! Ez viszonylag nagy szám, vajon mi lehetett a „gyarmat” szó eredeti jelentése? Van még egy honfoglaló magyar törzs is, amit Kürt-Gyarmatként ismerünk, bizánci görög krónikákban írtak róla Kurtugermatosz és Kotzageroi néven. Ez került be a latin nyelvű krónikába Kurtugermat alakban, ebből lett a Kürt-Gyarmat. Valaki kitalálta, mindenki elfogadja! Ilyen az egész történetírás, ha valami befészkelte magát, kirobbantani sem lehet. Van olyan nézet is, hogy a magyar „törzsnevek” elhelyezkedésüket jelenti, harc esetén ez logikusnak tűnik, „gyarmat” jelentése : hát mögötti.
Jól indultál, mikor a „gya” gyökre gondoltál, ha megnézed a Czuczor- Fogarasi szótárt, ott a „gyar” elvont gyök szerepel, jelentése: nehézkes, göröngyös, vonszolós, stb, átvitt értelemben: gyarapodás apránként. Ha van egy gyarmatod, Te is gyarapodhatsz, de attól félek , jelenleg mi vagyunk a bennszülöttek, üveggyöngyökért dolgozik az ország nagy része. A gyarmat egy állam fennhatósága alá tartozó, attól függő terület, gyakran igen messze attól, másik kontinensen. A sok gyarmat nevű település elgondolkoztató, nyilván más volt a jelentése régen, mint ma. Talán települést jelentett? De akkor a többiben miért nincs benne?
Ha szétbontjuk: gyar+mat, talán sokaknak beugrik, hogy sumer nyelven: mat, mada =föld, vidék jelentésű, elterjedt volt egész Mezopotámiában. Győr jelentését „gyűrű”-nek olvastam; győr, gyűr, gyar talán ugyanaz, gyűrmat, vagyis gyarmat. A gyűrű mindig körbefog valamit, a gyűrű van kívül, belül van a mag. Vagyis gyűrűvidék, külső vidék, határterület, talán a gyepűhöz hasonló külső terület neve volt a gyarmat, de elvesztette eredeti jelentését. Ha arra gondolok, hogy a „kurtu”-hoz hasonló kert, mint szkíta szó jelentése: cserjés terület, domb, kert volt, hát hasonló fogalmat jelöl! Így a gyarmat valamely terület külső részét jelenthette. Persze az igazságot csak akkor tudjuk meg, ha kitalálják az időutazást vissza a múltba. Addig is, ha már elrohantál sörért, nyugodtan idd meg! Egészségedre!   
Guba György Vendégként 32. 2009.05.15. 19:47 
Hoppá, melléütöttem egy billentyűt : gyökszavunk!

   
Guba György Vendégként 31. 2009.05.15. 19:46 

Jó nehéz kérdés, eddig arra jutottam, hogy GYA gyökszevunk lehet az alapja, ami r-rel kiegészitve valami alá rendelését jelent. De lehet, hogy tévúton járok, úgyhogy megyek megint sörért.   
soproni 30. 2009.05.14. 16:15 

Kedves Guba György! Szerencsém volt a kérdésekkel,jókat kérdeztél. Szerencsére egyre többen vagyunk, akiket érdekel a magyar őstörténet és a magyar nyelv, nálam ez sajnos csak későn jött, azt hiszem a sors akaratából. Feltennék én is egy kérdést, honnan ered a "gyarmat" szavunk?   
Guba György Vendégként 29. 2009.05.14. 07:21 

Kedves Soproni!

Azt hiszem, legjobb lesz, ha egy egész hordó sört veszek, mert fogok még találós kérdéseket feltenni, és Te nagyon tájékozott vagy nyelvi kérdésekben. Kérnék valamit: az iwiw - en fent vagyok, jó lenne egy közelebbi kontaktust teremteni, ha van kedved oda üzenhetsz. Van egy kis baráti körünk, a magyar múlttal, magyar nyelvvel foglalkozunk, bár csak amatőr szinten.
Üdvözlettel. Guba György   
soproni 28. 2009.05.13. 11:18 
A magyar szöveget elfelejtettem az előbb leírni: "Megrakták a tűzet, száll a füstje hozzád.

   
soproni Vendégként 27. 2009.05.13. 11:09 

Szerintem ezt a kérdést Orbán Viktornak kellett volna feltenni, Ő ismeri a dakota mondásokat s talán a dakota népdalokat is. Azt hiszem elmehetsz megint sörért! ➤ 27 hozzászólása  
Guba György Vendégként 26. 2009.05.13. 09:06 

Itt a következő találós kérdés, milyen nyelven íródott ez a részlet egy népdalból:
" Rakattu ja dizet, ill je füsti hezod " ?
A jutalom ugyanaz, mint az előzőnél   
Guba György Vendégként 25. 2009.05.13. 08:58 

Gratulálok a helyes megfejtőnek, a szöveg óangol, Michael A. Babcock:
Attila utolsó éjszakája című könyvében figyeltem fel rá.
A sört behűtöttem!   
dengisz 24. 2009.05.12. 20:17 

Soproni:   
soproni Vendégként 23. 2009.05.12. 19:38 

Kedves Guba György!
Sajnos kevés amit írtál, a három szóból igazán csak a „weold” érdekes. Ezért kiegészíteném néhány sorral:
Aetla weold Hunum, Eormanric Gotum
Becca Baningum , Burgendum Gifica
Caesere weold Creacum ond Cealic Finnum
Hagena Holmrygum ond Heoden Glommun
Witta weold Swaefum, Wada Haelsingum
Meaca Myrgingum, Mearchealf Hundingum
Ebben már sajnos kevés a magyarul érthető vagy a magyarra hasonlító szó, az óangol vers 114 sorát nem írom le, ha jól tudom egy Widsith nevű vándorköltő jegyezte le valamikor a IX. században, és az ógermán népek történelméről és uralkodóikról szól, de feltűnik benne Nagy Sándor is.
A nyereményt sörben kérem! ➤ 23 hozzászólása  
dengisz 22. 2009.05.12. 18:52 

Honnan származik ez a hun, avagy ómagyar szöveg? ➤ 22 hozzászólása  
Guba György Vendégként 21. 2009.05.11. 06:24 

Találós kérdés:
Milyen nyelven írták ezt a mondatot: Aetla weold Hunum ?
/ Attila volt hun, egy kis
szórend változtatással/
Szembetűnő egybecsengés, nem?
A helyes megfejtők jutalma:   
soproni Vendégként 20. 2009.05.01. 16:46 

Kedves Pető Imre!
Gebre nem gondoltam, pedig gyakran érzem magam földhöz ragadtnak. Ha már Geb neve felmerült,ejtsünk néhány szót az egyiptomi istenekről, akik nagy része ekülönböző egyiptomi városokhoz tartozott. A héliopoliszi hagyomány szerint az őskáosz először a víz volt(Nun). Atum, a Napisten, a késöbbi Ré bukkant elő a vízből földhalomként s létrehozta Sut (levegő) és Tefnutot (pára), akik életet adtak Gebnek (föld) és Nutnak (ég).Gebtől és Nuttol született Ozirisz és felesége, Izisz és gonosz testvérük, Széth. Érdekes, hogy a görög "geo" elnevezés szerepel minden földel kapcsolatos elnevezésben, de ez már messze visz a gebétől.
Üdvözlettel ➤ 20 hozzászólása  
petoimre Vendégként 19. 2009.04.30. 09:51 

Elnézést kérek az előbbi bejegyzésem szóvégi hibáiért! Ellenőrzés nélkül kiröppent a kezemből... ➤ 19 hozzászólása  
petoimre Vendégként 18. 2009.04.30. 09:44 

Töprengtem magam is a GEBED szó jelentését. A gebe majdnem eljutott ebbe az állapotba. A földdel kíván azonosulni hamarosak. Milyen véletlen, hogy az egyiptimi GEB istenségnek éppen ez a világa. Valahogy nem tudunk a véletlenektől szabadulni.
Üdvözlettel! ➤ 18 hozzászólása  
soproni 17. 2009.04.04. 07:18 
„Állati” gépek.
Mindnyájan ismerjük a különböző eszközök, gépek állatvilágból vett neveit. A daru és a csiga az építőiparban ismert, régen használták a faltörő kost, van rókafarkú fűrész, raklapok emelésénél használják a békát, a budai várba megy fel a sikló, de ismerünk hernyótalpas járműveket, gémeskutat, fűrészbakot és a betörők jó ismerőse a mackó.
Nemrég bukkantam egy érdekességre az interneten, ez pedig a „gebe” szavunk. Gebének nevezzük a lestrapált, sovány , erőtlen lovat, ez a szó megvan a német nyelvben is. Das Gebein jelentése németül csontváz, maradvány, der Göpel pedig „zsargonban” az öreg, ócska autók neve, mint nálunk a járgány, csotrogány. A ló már rég „bevonult” a gépek világába, a motorok teljesítményét lóerőben mérik. Lehetséges, hogy nálunk a „gép” elnevezése a gebéből lett? Geb-e b/p váltással gep-e, gép! Ha arra gondolok, hogy az első „gépek”, motorok vagy indultak, vagy nem, leálltak, kifulladtak, nem elképzelhetetlen. Jó lenne tudni, a gép kifejezés mióta ismert, mikor használták először?


   
soproni 16. 2009.04.01. 07:36 

Kedves Guba György!
Köszönöm amit írtál, ez nagyon kedves Tőled. A Guba, Ghuba névről nem tudok semmit, Hubáról annyit, hogy Anonymusnál szerepel a 7 vezér között, de a Képes Krónikában már nem. Anonymus szerint Huba vezér Szemerének az őse, meghódította Nyitrát és földeket kapott a Zsitva mentén, Hoba és Hobaj helységnevek őrizték meg nevét. ➤ 16 hozzászólása  
Guba György Vendégként 15. 2009.03.31. 18:06 

" Egy test, egy lélek"
" Egy vérből vagyunk te meg én"   
soproni 14. 2009.03.31. 14:04 

Sajnos, hiába írtam szépen széthúzva, tagoltan az idegen szavakat, minden össze lett tömörítve, miután elküldtem.   
soproni 13. 2009.03.31. 13:59 
A legszebb magyar szó!
A legszebb magyar szó számomra a TESTVÉR. Nagyon szépen fejezi ki az összetartozást, az egységet, a közös eredetet, test és vér azonosságát. Beszédes képi nyelv a magyar, más nyelvek kifejezései a testvér megnevezésére szegényesebbek. Az angol és a német nyelvben is benne van a vér azonosságára utalás, de a test nincs említve.
Angol Német Latin
Test Body r Körper Corpus Vér Blood s Blut Sanguis
Fivér Brother r Bruder Frater
Nővér Sister e Schwester Soror
A „testvér” szó tulajdonképpen hiányzik az angol és német nyelvből, nem beszélve a latin nyelvről, ott „tök” káosz van. Az angol és német nyelv „csak” a fivért és a nővért tudja kifejezni, a „testvér” szót nem ismerik! A vérségi meghatározás csak a fivér szavakban található meg. A német der Bruder szóban az r/l és d/t váltással megkapjuk a német „Bluter”, vagyis a vérre utaló szót, az angol brother szónál ugyanaz a helyzet. A magyar testvér, fivér, nővér szavak egyértelműen utalnak a vérségi összetartozásra, ezt a sister ill. e Schwester szavakban nem találom. Ez utalhat arra, hogy hagyományaik szerint a női leszármazottak, nőtestvérek nem igazán számítottak, valójában csak a fiú testvérek, utódok voltak számon tartva.
Testvérnek érezhetjük az igazi jó barátot is, a testvérem megszólítás régen gyakori volt. Nekünk magyaroknak azért különösen fontos a testvér szó, mert a magyar őseredet visszavezethető a két testvér, Hunor és Magor történetére. Békében, összefogásban éltek egymással, miközben ismerjük, Kain megölte Ábelt, Seth megölte Osirist, Romulus Rémust és folytathatnánk a testvérgyilkosságok sorát. Hunor és Magor testvérisége jó példa arra, hogy a széthúzás, veszekedés helyett az összefogásban van az erő, a fennmaradás esélye.


   
Guba György Vendégként 12. 2009.03.30. 18:33 
Semmi baj, kedves Soproni!
Viszont volna egy kérdésem, talán tud hozzá szólni.
A nevemről van szó, a Guba névről.
Boldogult nagybátyám, Guba Lajos amatőr kutatásai szerint régen Ghuba formában írták, és Huba vezér nevéből eredeztethető.

   
soproni 11. 2009.03.29. 07:11 

Kedves Guba György!
Elnézést kérek, hogy eltévesztettem nevedet, mentségem, hogy Biró Csabával kevertem össze keresztnevedet, akivel szintén "beszélgettünk". ➤ 11 hozzászólása  
soproni Vendégként 10. 2009.03.25. 11:48 
Kedves Guba György!
Az "isten" szót már a sumirok is ismerték, ugyanígy ejtették, jelentése: egy, egyedüli, egyetlen volt isteni értelemben, vagyis csak istennel kapcsolatban használták, a számnévre volt más szavuk. Törökül isten neve :Tanri, a kérdés csak az, hogy mielőtt a muzulmán hitet felvették, milyen istenük volt, és hogy hívták ótörök nyelven. ➤ 10 hozzászólása  

 (Listázva: : 59-10 )
Fordított sorrendben
 Következő 9 >>


 
FÓRUMOK
ELÉRÉSEK
POLGÁRI KÖR (FB)
FOTÓALBUMOK
REGISZTRÁCIÓ

15185/1381 | 14


Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó: 
 Átértékelő nyilatkozat

 ŐSMAGYAR NYELVEK
   A szkíta nyelv
   A hun nyelv
   Etruszk titkok
   Anyanyelvünk
   Napkelet vándoraitól
   Édes Erdély
   Ararát népe
   Perelő
   Szent erdeinkben
   Ősbuda
   hodu utu rea
   Ősbuda Várvédői
   Gyöngyösbokréta
   Perkupa
   Kisbíró
   Kaleidoszkóp
 FORUM HUNGARORUM

 GYÖNGYÖSI POLGÁRI KÖR (FB)
 
 
Tovább a megrendelő oldalára

 

Unsoft.hu


@ webmester

@ szerkesztő
 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTIONS

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY

 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.