Visszalépés a portál Főoldalára

Csak törpe nép felejthet õs nagyságot,
Csak elfajult kor hõs elõdöket,
A lelkes eljár õsei sírlakához,
S gyújt régi sírnál új szövétneket.

(Garay)

 

Ősmagyar nyelvek (Listázva: : 343-294 )
Fordított sorrendben
 Következő 50 >>

dengisz 343. 2009.10.11. 14:14 
Az Isszik-kurgánban talált ezüstcsésze szkíta-hun nyelvű felirata

http://www.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=78907

   
soprroni Vendégként 342. 2009.10.02. 09:05 
A sumer nyelvben a: szu, sza szub szintén szájat jelent, szaku pedig zsákot. Az ősnyelv szavait megtalálhatjuk a finn és a magyar nyelvben is, például az élő, eleven finnül: elävä.

 ➤ 342 hozzászólása  
petoimre Vendégként 341. 2009.10.01. 17:07 

A szkíta-hun nyelvben a szá ill száh szájat jelent. Akkor a szkíta és hun nyelv is finnugor... ➤ 341 hozzászólása  
petoimre Vendégként 340. 2009.09.23. 19:56 

Jó lenne kiterjeszteni a névtörténeti vizsgálatokat, térben és időben.
Biztatással. P. I. ➤ 340 hozzászólása  
Janka László Vendégként 339. 2009.09.23. 11:52 
Ősbuda kutatásánál hívnám fel egy nyelvi emlékre a figyelmet. Amikor megemlítik, hogy a budakalászi kőbánya alatti rész Harapovác néven ismert, akkor a név jelentése is érdekes adatot őriz. Az 1690-ben betelepült szerbek számos korábbi török hely-, és dűlőnevet őriztek meg a környéken. Ilyen az itt említett Harapovác is, mely eredetileg a török harabe = rom, omladék szónak az elszlávosodott változata. Hasonlóan maradt meg Pomázon a Dera patak, dere törökül patakot, patakvölgyet, folyóvölgyet jelent. Ilyen szó a Meselia is, ami a török meše = tölgy, tölgyes szóból származik. A török uralom idején a területet a budai vilajet kiszolgált katonái és tisztségviselői kapták meg, így például Üröm, egykori török birtokosa után kapta török kori nevét, Kuru Kavga = csupa veszekedés jelentésű ragadványnév. A XX. század elején, amikor a csobánkai szerbek a Kevély borosjenői oldalán mentek gyalog a Széna téri piacra a rózsáikkal, akkor egymás közt azt mondták: "Idemo na kurikavge." Ők ez alatt azt értették, hogy kakaskukorékoláskor indulnak, mert már nem ismerték a szó eredeti tartalmát, hogy Üröm (Kuri Kavga) felé, nem pedig Pomáznak. Több, mint 30 török eredetű dűlőnév maradt meg a környéken, ami csak úgy volt lehetséges, hogy az egykori török népesség között szép számmal élhettek délszláv népcsoporthoz tartozók, akik a harcok után visszatelepültek. Dömör kapu = Demir kapija = Vaskapu
Tavan = tető
Tapan = talp
Klisza = kilisze = teplom, templomdomb
Hajmanica = Alimanica = német rét
Ziribar = Ciribar = Čil Bairi = Kopasz hegy
Csajerszke = csaire = kaszáló
Salabasina = šala basina = basa helye
stb.

   
medcare Vendégként 338. 2009.09.19. 11:09 
A "sza" lehet, hogy szájat jelent. Az én olvasatomban, amennyiben igaznak ítéljük, hogy a ma magyarnak mondott nyelvünk egy szakrális, a teremtést tudó csoport nyelve volt és ugyanúgy a teremtés Ígéje, Tana szerkesztette, mint a világunkat és a Világunkat, akár a fraktálokat a gépeink (mert ezek szabályszerűsége is csak ebben gyökerezhet), a teremtés tana alapján inkább a "sza, szá, sze, szé, szi, szí, stb..." a színekkel, a növekvő fénnyel, a kiáradó energiával lehet kapcsolatban. Elég zöldnek tűnhet e pár sorom, de megfontolandó, hogy az Isten az Íge által teremtett, az Íge viszont csak az Isten "Szájából" fakadhatott (forrás - gondolj a fraktálokra).

Jómagam érzem... ennyi... lehet, nem tudom jól átadni, de érzem, hogy működik... remélem ad módot rá, hogy másokkal is megértessem vagy ha nem...

:):

   
dengisz 337. 2009.09.18. 16:04 
Ibér írás, és szkíta-fajú lovas-nomád állattenyésztő népcsoport a franciaországi barlangokban:

http://www.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=77625

   
dengisz 336. 2009.08.20. 17:49 
Egyszer azt írtam, hogy az igazán nagy előrelépés az lesz, ha kiderül végre, milyen írás van a bajóti Jankovich barlangban talált csont pálcavégen. Ennek kora 15-20000 év. Tudom már, IBÉR írás van rajta. Gyerünk hozzáértők, olvassuk el!
A szavak alapján talán következtethetünk a nyelvre.
Viszont azt nem állíthatjuk, hogy hazánk területén ez a népcsoport volt az őslakosság, csak akkor, ha tömegével fel tudunk mutatni ettől a kortól kezdve olyan leleteket, amelyeken ibér írás van, (azonos nyelvűek) egészen a szkíták megjelenéséig! Innen válik igazán érdekessé, mert tudunk-e felmutatni olyan bizonyítékokat, amelyek az ibér írású őslakosság folyamatos jelenlétét támasztják alá?

   
dengisz 335. 2009.08.01. 19:49 
Kedves Kréta!
A rébusz szó titokzatos, talányos jelentésű, azaz számunkra nem ismert elv alapján működő.
Üdv.!

 ➤ 335 hozzászólása  
kreta Vendégként 334. 2009.08.01. 17:02 
koszonom dengisz,
de az utolsot nem ertem: szamodra ismeretlen, vagy ez lenne a neve?

 ➤ 334 hozzászólása  
dengisz 333. 2009.08.01. 07:56 
Kedves kréta!
Erre gondoltál?
ideogram: fogalomjel
logogram: írásos, vagy képi szimbólum
pictogram: képjel
ideograph: fogalomírás
acrophonic principle: szókezdő alapelv (folyamat, amelyben a szójelből betű lesz)
rebus principle: ismeretlen alapelv


 ➤ 333 hozzászólása  
kréta Vendégként 332. 2009.08.01. 00:01 

Segítséget kérek, mi a magyar megfelelôje a következô szavaknak:
ideogram, pictogram, logogram, ideograph (a képjel magát a tárgyat - nevétôl függetlenül - jelöli)
acrophonic principle (a képjel nevének kezdô betûje a jel hangértéke: a macska rajza M vagy MA)
rebus principle (a képjel nevének mhg-zói alkotják a szó gyökvázát: a VáLYú képe a V_L_ váz helyett áll) ➤ 332 hozzászólása  
dengisz 331. 2009.07.30. 04:52 

A felsőszemerédi felirat

Közös munkára kérem az íráskutatóinkat!

Van egy olyan magyar vonatkozású feliratunk, amely a mai napig megfejtetlen, és a jeleit nem tudtuk besorolni egyetlen jelkészletbe sem. Eddig volt néhány bizonytalan próbálkozás, számokat véltek kiolvasni, ez alapján datálták 1482-re. Az a kérésem az íráskutatókhoz, hogy most az egyszer tegyék félre mindazt, amit eddig a tudomány dogmái kőbe véstek. Itt most egy egészen új dolog van születőben, amihez „szűz kézzel” szabad csak nyúlni. Ami most következik, azt úgy tudom, soha senki nem fogalmazta meg. A Kárpát medencében létezik még egy írásfajta, amelyet eddig nem tudtak azonosítani, mert ha azonosítani lehetett volna, akkor el is tudták volna olvasni, és az olvasat nyelvét értelmezni. A dolog csak a bizonytalan találgatások szintjéig jutott, amelyek tudományosan nem megalapozottak. Ez az írásfajta véleményem szerint az indiai írások körébe sorolható. Az igaz, hogy a mai napig sem sikerült az indiai írások közül egyértelműen besorolnom egyetlen csoportba sem, csupán annyi állapítható meg, hogy igen közeli rokonságban van a brámival. Az indiai írások csoportjába tartoznak a teljesség igénye nélkül: karoshti; brami; devanagari; gupta; uigur; tibet; java; batak; sinhala; tokhar; siddhamatrka; modi; maurya; bhatiprolu; sunga; kushana, kshatrapa. Ami minket valószínűleg ezek közül érdekelhet, az főleg a brámi, kusán, maurya abc. A brámit modellezték már az arámiból és a föníciaiból. Írásiránya jobbról-balra, és balról-jobbra is ismert volt. A brámi szótagos írás. Kr. e. V. századtól Kr. u. V. századig használták. Mivel a Kárpát-medence-i leletek közt jó néhány olyan felirat található, amely a brámi eredet felé mutat, meg kell vizsgálnunk ezt is. A kérdésben egyelőre csupán feltételezések merülhetnek fel mindaddig, amíg további kutatások ezeket meg nem erősítik, esetleg cáfolják. A brámi eredet felé mutató legmarkánsabb felirat a felsőszemerédi. Amit még egyértelműen brámi eredetűnek vélek, a nagyszentmiklósi kincs feliratai közül azok, amelyek nem görög feliratok, és egy kicsit hasonlítanak az ótörök, és székely jelekhez. A mai napig nem tudtuk azonosítani, hogy az milyen abc volt, mert olyan abc-ről nincs tudomásunk, amelyikben ezek összes jele szerepelne, viszont lennie kellett egy abc-nek, amely ezeket tartalmazta, és ennek a brámi adhatta az alapját. Ezzel írták a nagyszentmiklósi kincs feliratait, és esetleg a szarvasi tűtartót is. Brámi írásnak gondolom még a Holdvilág-árok kürtős barlangjában található jeleket. A kürtő alatti két jelből álló szó olvasata brámi szerint: SZA.DA. (A hun nyelvben a szaa~száj jelentésű. A „SZA.” Szótaghoz kapcsolódó „DA.” rag a száj szónak szájadék értemet ad.) Ha megnézzük, mit ír a Wikipédia Szada településről, megdöbbenünk:

A Szada név finnugor nyelvből származik és valaminek a száját, bejáratát jelenti. Gödöllő felől nézve a település pont egy völgy bejáratánál van.

Ez bizonyítja a felirat olvasatának helyességét, azzal a kis megjegyzéssel élve, hogy a Szada név NEM! a finnugor nyelvből származik, különben beleesünk abba a hibába, hogy a szekér húzza a lovat. Gondoljunk arra, kik is lehettek az avarok? Eddigi kutatásaim arra a felismerésre vezettek, hogy az avarok, egyik fő nemzetalkotó részünk, kusánok voltak. Mert hol is éltek a kusánok? Így már nem is olyan meredek azt állítani, hogy az avarok India felől jöttek. Kik hagyták hátra a nagyszentmiklósi kincset? Ha az ember a domborművek ábráit jobban megvizsgálja, és összeveti a kusánok leleteivel, arra a következtetésre jut, hogy a nagyszentmiklósi kincs kusán hagyaték, és azért van némelyiken görög felirat, mert vándorlásuk során ott éltek a görögök mellett egy ideig, velük kereskedtek, mielőtt bejöttek a Kárpát-medencébe. Lehetne itt sok dolgot felsorolni, többek között történetíróink fennmaradt történelmi témájú műveiben keresgélve, hogy kik is éltek ez idő tájt a görögök mellett. Még merészebbet gondolok, de ez ismételten további kutatás tárgya lehet, hogy a kusánokat (vagy az ászikat) nevezték királyi szkítáknak. Az avar sírok egyébként is gazdagabbak a hun síroknál. A várhun, uarchun szóban én az úrchun (chun~ember, harcos) kifejezést látom, amely megkülönböztette a többi hunoktól őket. Ahhoz már az én tudásom kevés, hogy felgöngyölítsem az ügyet, hiszen nem vagyok történész. Az avarok nyelve szkíta-hun volt, ezt források is említik. A kevés fordításból, amit a brámi szövegek alapján megjegyeznék, hogy ez a szótagokból álló szkíta-hun avar nyelv azért legjobban mégiscsak a sumérhoz hasonlít. Szerintem Mezopotámiából vándoroltak fel Afganisztán, Baktria, Észak-India felé. Onnan később egy részük elindult visszafelé, amelynek végcélja a Kárpát-medence volt, és hoztak magukkal egy indiai írásfajtát. Az látszik, hogy a felsőszemerédi felirat tipikus brámi, a nagyszentmiklósi feliratok írása már változáson ment keresztül az eredeti brámihoz képest. Úgy tudom, az avarok két hullámban érkeztek a Kárpát-medencébe, ez azt mutatja, hogy a felsőszemerédi felirat régebbi, mint a nagyszentmiklósi. A holdvilág-árok feliratai az első avar betelepülés idejéből származik, éppúgy, mint a felsőszemerédi. Az indiai Maurya-dinasztia királya volt Asoka, (Kr.e. 270 – Kr.e. 232) aki hátrahagyott egy brámi írású törvényoszlopot. Itt említeném meg azt, hogy az Erdélyben fennmaradt Babba-Mária kultusz a maurya-néphez köthető, Bha.bha. maurya, a maurya nép istenanyáját jelentette, és nem Jézus szülőanyját, Máriát. Később „összemosták” vele. Itt éltek az ászik is, akik lehet, hogy azonosak a mauryákkal, már csak az Asoka név miatt is úgy tűnik, továbbá az ászik lehettek a későbbi jászok ősei, és az is könnyen előfordulhat, hogy a nagyszentmiklósi kincs az ászikhoz köthető, ez megmagyarazná az erdélyi Babba-kultusztt, amennyiben az ászik azonosak a mauryákkal, és a későbbi jászokkal. Ez itt csak eszmefuttatás, további kutatást igényel. A felsőszemerédi felirat jeleinek azonosítása nem is olyan egyszerű dolog. Mivel eddig nem ismerték fel a brámi írást magyar leleteken, így a brámi irányába sem folytak kutatások, ez még viszonylag „szűz” terület. Jó-e, vagy sem, de én ott átom a felirat utolsó jeleiben a PA.TE.SZI. szót. Ha ez valóban jól lett azonosítva, akkor újabb kérdéseink lehetnek, vagy helyére kerülhet néhány eddig kérdéses momentum történelmünkben. Az a téves elképzelés, hogy a felsőszemerédi felirat pálos rovásírás, nem állja meg a helyét. A Pilisben is sok olyan feliratos kő van, amely brámi írású. A bráminak külön jelei vannak a számokra is, tehát, ha brámi szöveghez nyúlunk, ajánlatos a számok jeleit is figyelembe venni. Ezekről azt hinni, és terjeszteni, hogy pálos rovásírás, egyszerűen botorság. Azt kérném az íráskutatóinktól, hogy ne támadják egyből, hanem vizsgálják meg, és olvassuk el közösen. Kérem azt is, hogy ez ügyben kutassunk tovább úgy, hogy a dogmákat ne vegyük figyelembe, mivel az írásról eddig kialakult elképzeléseinkben ez az írásfajta eddig nem kapott semmilyen szerepet.   
dengisz 330. 2009.07.24. 05:34 
Ezt kiegészíteném még azzal, hogy a vas neve ferrum, ami a hun verisi (vörös)nevéből eredhet. V=F /verrum~ferrum/

   
dengisz 329. 2009.07.24. 05:23 
Nekem eszembe jutott valami, bár lehet, hogy butaság. A vas kísérőjelensége, hogy vöröses por keletkezik mellette, és az őskorban ezt festéknek használták, de sok helyen találtak olyan sírokat, ahol a halottat ezzel szórták le. Az angolban a vörös neve red, ruddy. Nem származhat-e ebből a ruda?

 ➤ 329 hozzászólása  
soproni 328. 2009.07.23. 15:26 
Egy rövid kiegészítést tennék, miután belenéztem a hun szótárba. Tom jelentése vas, tom igazi jelentése bizonyára „tomb, azaz tömb”, nyilván a vasat is tömbökben szállították, úgy kereskedtek vele. Tom a vas jelzője! Ennél is érdekesebb a gyémánt hun neve: salgaruti. A salga jelentése: villogó, fényes, ragyogó, ruti pedig a hun „rüte, rüti = kemény szóból következtethető. Ruti t/d váltással: rudi, amit keresünk, valószínűleg kemény fémet értettek alatta.

   
soproni Vendégként 327. 2009.07.23. 09:24 
Kedves Dengisz és Guba György!
Hogy Rhodosz jelent-e Rudast, nem tudom, de bizonyára hallottatok Rudabányáról. Nevét a fémbányászatról kapta, a vason kívül régen rezet is bányásztak itt. Szóval „ruda” jelenthet fémet, vasat vagy rezet. Rhodosz neve jelentheti bármelyiket is, de én a rézre tippelnék. A réz és a bronz fontos kereskedelmi termék volt valamikor, talán a rhodoszi kikötőbe szállították messzi földről a réz vagy bronzrudakat. Így lehet még az is, hogy a fémhez (rézrúd, bronzrúd)jelzőként használt „rúd” szóból alakult ki Rhodosz neve. Talán Kréta erről többet tud. Rhodosz az egyik legismertebb görög sziget, de az ókori világ 7 csodája közé tartozott a Rhodoszi kolosszus 36 méteres bronzszobra, melyhez 12 tonnányi fémet használtak fel és Héliosz istent ábrázolta. Később a szobor ledőlt és 900 évig feküdt, míg az arabok, akik elfoglalták, elvitték a rézlapokat.

 ➤ 327 hozzászólása  
dengisz 326. 2009.07.23. 04:22 
Kedves Soproni!
A magyar nyelvészek világelsők kellene, hogy legyenek, mert a nyelvünk kulcs a régi nyelvekhez!
Ez itt most csak egy kis játék, nem tudom, lehet-e valami alapja:
Egyiptomi uralkodók neveiből szemezgetve:
Ameni Keman (Ameni Tuman) ~örökös vezető
Amenhotep (Amenhoteu) ~mindenható
Mutnedzsmet (MTN DZS MT ~ Matun idzs..)
Dzsedher (Idzsed úr) Egyed?
Teósz (hoppá! "Esziszkü ben volaj szava, iszia szava volaj THEOSZ velé iszia Theosz volaj szava"
Irmaatenré (Jiri maa ten ur / jawr maa ten ur) ~Híresföld Istenura / Legelő földjének Istenura
Dzsedkauré (Idzsed Kuri) ~elsőköri
Innen jut eszembe, a mezopotámiai nevek közül Kuri-galzu ~felső hatalmi köri....stb.

   
dengisz 325. 2009.07.23. 03:46 
Kedves Guba György!
Szerintem igazad van a Rhodosz névvel kapcsolatban. Már csak azt kellene kitalálni, mit jelentett a rudas szó? Kapásból még két nevet tudnék mondani: Rudra, ez talán indiai, és van egy egyiptomi libu törzs-beli uralkodó: Rudamon.
A dinasztiák közé nem számolt libuk nomád törzs voltak Líbiában, akik i. e. 805 és i. e 732 közt hatalmuk alatt tartották a deltát.
Rudamon (i.e. 750-745)
Ankhor (i.e.745-736)
Az azért mégiscsak feltűnő, hogy Rudamont Ankhor követi a trónon.

   
Ghuba Vendégként 324. 2009.07.22. 19:48 

Mit gondoltok, a "Rhodosz" név jelenthet Rudas-t?   
soproni Vendégként 323. 2009.07.22. 14:25 
Kedves Dengisz!
Gratulálok, biztos vagyok benne, hogy megfejtésed közel jár az „igazsághoz”. Amit a „hivatal” válaszolt, nem lep meg csak elkeserít. Legszívesebben visszakérném azt a pénzt, amit 42 év alatt adóként befizettem és az állam az Akadémiára és az ilyen kutatókra fordított! „Csak” annyit bizonyítottál, hogy a honlapon közölt hun nyelv valódi, nem kitaláció, segítségével ősi szövegeket lehet elolvasni. De mi ez ahhoz képest, hogy a drága pénzen kiküldött, az állam pénzén kiképzett régészek hoznak haza néhány széttört cserépdarabot!


 ➤ 323 hozzászólása  
dengisz 322. 2009.07.22. 09:50 
A minap olvasgattam a szudáni el-Hassa-i ásatások publikációit. Találtak ott kos-szobrokat, és meroitikus írást. A kutatók azt állítják, hogy az írást el tudják olvasni, de nem tudják értelmezni, nem értik a szöveget, és nem tudják milyen nyelv az. A hír: index.hu/tudomany/blog/2008/12/17
Kus nemzé Nimródot, ki ősapánk volt. Ha Nimród ősapánk volt, a kusok nyelvét nekünk érteni kell. Ebből indultam ki. Kár, nagyon nagy kár, hogy nem áll rendelkezésemre teljes szöveg, csak néhány szó. Ha nem is tökéletes, de érzékelteti, hogy milyen nyelv is volt. A sumér, és a hun nyelv segítségével ki lehet bogozni a szavak értelmét.
.........................................................................................................................

Arkamaniqo ~(ark amaniqo) gyertyavigyázó pap (hun: jerka~gyertya, sumér: umun~főpap)
Arkamani ~(ark amani) gyertyaőr pap
Adikhalamani ~(adi khal amani) szövetségőr, esetleg malomőr pap (hun: khália~malom, khalka~szövetség, kala~hal) adi khal amani esetleg lehet még a hal-adót beszedő felügyelő
Arnekhamani ~(arnekh amani) árnyékfelügyelő pap
Amaniszlo ~(amani szlo) felvigyázó (..?..) esetleg szülés-felügyelő pap
Amenisakheto Ameszemi ~(amen isa kheto ame szemi) őriz mindendenesetre két őrszem (hun: amena~minden isa~mindenesetre)
Amanakhabale ~(amanak habale) északi őrnek, észak őrpapjának (hun: havald~észak)
Amanirenas ~(aman irenas) felügyelőért, (papért) (hun: irente~valakiért, valami iránt)
Amanakhareqerema ~(amanak hare qerema) varázslat körének felügyelő papja (hun: hare~varázslat)
Teritegas ~(teri tegas) gyógyír-tegez, gyógyír-tartó (hun: teri~gyógyír, thegisz~tegez)
Nawidemak ~(nawi demak) forróság ellen (hun: nawaar~forróság /a nyár szavunk eredete/ dima: ellen)
Amanitore ~(amani tore) gyógyító pap (..?..) (hun: teri~gyógyír)
Natakamani ~(na tak amani) nem tagja a papoknak (..?..) (hun: tag: része valaminek, tagja valaminek)
Arensznufisz ~(aren sznu fisz) medence vizének felügyelője (..?..) (hun: jawr~medence, a pisz, fisz pedig a víz szavunk)
Sanakadakheto ~(sana kada kheto) két kapuvédő (hun: sant~védelem, sumér: ka+pa~kapu, esetleg kud~kút)
Peszeto ~vezető, irányító
Slqene ~létező, de fényjelző is lehet (hun: salkin~létezni, salgin~villanni)
Szebiumeker ~szépiahalász (sumér: makar~halász)
Szarapisz ~sárosvíz, sárvíz (hun: sár~sár)
...........................................................................................................................

A papok feladata volt különféle dolgok felügyelete, irányítása. Az aman szó szerintem két értelmet
is magában hordozott, a felügyelő, és pap szó nehezen különválasztható. Elküldtem az elemzést a Szudánban ásatást végző régészeknek. Gondoltam, talán megér nekik annyit, hogy utánanézzenek, de ezt kaptam érte válaszul:

"Nem akarlak megbántani de szakirányú nyelvészeti képzetsség hiányában, semmi kedvem, hogy alternatív "nyelvészeti" fórummá alkítsuk ezt a tudományos ismeretterjesztő oldalt.

Ha nem szó szerint, de véleményem nagyrészt egyezik ezekben a témákban Pálfi Zoltán kollégám itt olvasható írásval: "

szkeptikus.blog.hu/2009/05/25/mi_a_tortenettudomany_es_mi_nem_az


Én nem állítom, hogy az általam beazonosított szavak minden esetben tökéletes olvasatot adnak, sőt! Csupán figyelemfelkeltőnek szántam, hátha ez irányban is elkezdenek kutatni. Ugyanis néhány szó egy az egyben ott található a hun szószedetben. Ez nem lehet véletlen.
Ha a háromnegyed része melléfogás, amely az én tudatlanságomból fakad, akkor is üvölt az a maradék, amely a szószedet szavaival azonos!!!
Én azért megkérdezném a nagyokosokat, miért kapják a nyelvészeink a mi adófizető-forintjainkból a fizetésüket?


   
dengisz 321. 2009.07.13. 13:05 

Kedves Kréta!
Meggyőztél! ➤ 321 hozzászólása  
kréta Vendégként 320. 2009.07.12. 22:51 
Ne éld bele magad, kedves Dengisz, a kutatókkal együtt ki fogsz ábrándulni. A PK Za 12 egyike a Libation Formula (Áldomás képlet) szövegeknek, melyeket főleg kőedényekre, “áldozati” asztalkákra vésve találtak mindig hegytetőn levő szentélyek közelében. Azért beszéltek a kutatók formuláról, mert szépen beosztották a szavakat, persze a mából visszavetítve, az első szó áldozat vagy az isten neve, a második helynév, a harmadik áldozó stb. Szó sincs semilyen képletről, legfeljebb megszokásról, utánzásról. A szövegek az elhunythoz szólnak; istenek, helynév, személynév nélkül, de van amelyik név nélkül is nagyon személyhez szóló, pl: Átélve ódik tetted, szodé bitor okán, ó’szó-szóróm. Önerőként ipanőmnek segéde: innej béke. A szodé bitor akkor mohó bitorlás volt, ma jó üzleti érzéknek mondanánk.
A kérdéses szóból kihagytál egy betűt: A-TA-I-*301-WA-JA = AT_IL_V_L_ = ÁTILVeL = ÁTÉLVe vagyis túléve valakit. A -VaL/-VeL itt a –va/-ve állapot jelző régies formája. Az agyagtáblácskákon a minosziak a teljes kiírás helyett az ½ (FéL) jelét használták társító ragként. Ebben a formában már eszedbe se jutna a FIA szó½ (szóval!) összevetni.


 ➤ 320 hozzászólása  
soproni 319. 2009.07.12. 12:23 
Kedves Dengisz!
Ami a Csiki Székely Krónikát illeti, sokan támadják, hamisítványnak tartják. Még senki sem tette fel a kérdést: igazat írt-e vagy nem? Attól még igazak lehetnek a benne leírtak, ha tényleg Sándor Zsigmond írta 1795-ben és nem1533-ban íródott. Nyilván nem légből kapott történeteket írt le, legfeljebb kiegészítette, kibővítette a leírtakat, de mindenki ezt teszi!! Halon lehetett Alán, a „h” betű sokszor megjelenik vagy eltűnik a szó elején. Eulie lehetett „Hülie”, de lehetett „Ölő” is (az „ö” betű hiányában. Ábrán (máshol Ábrám) neve nekem kakukktojás. Mintha a Bibliából kelt volna ki Ábrahám! Ezt elvetném!
Nem szívesen „előzöm” meg Krétának feltett kérdésedet, az „A-TA-I WA-JA”-val nem is foglalkoznék, mert nem értek hozzá, de annyit hozzá tennék, hogy a héber Ezekiel ben Búzi kr. e. 623- 651 között élt (ha igaz?), a minoszi írások pedig 4000 évesek! Vagyis Ezekiel próféta könyve jóval később íródott, abból a minosziak nem írhattak le semmit! Fordítottja inkább lehetne.

   
dengisz 318. 2009.07.11. 18:47 

Kedves Kréta!
Ha csak halvány remény is van rá, de egy vizsgálatot megérne ez az észrevétel:
Pk Za 12 kőtábla első sora:
A-TA-I _ WA-JA
Ez úgy is hangzódhat: EMBERNEK FIA! (atyámfia)
Ezékiel próféta könyve!!!
Ha ez egy szövegtöredék lenne Ezékiel próféta könyvéből a mi ősnyelvünkön, nos hát, abba bele sem merek gondolni...   
dengisz 317. 2009.07.08. 19:53 

Elgondolkoztató:
Forrás: Dr. Nagy Sándor
A Székely Krónika szerint a székelység hat nemzetségből állt. Ezek a következők:
Halon, Eulie, Jenő, Meggyes, Adorján, Ábrán.
Véleményem szerint a Halon Alán lehetett. Eulie pedig a hun Hülie, azaz Ölyv. (Csigle mezeje nem a Sziklamezei hunokkal lehetett kapcsolatban?)   
dengisz 316. 2009.07.04. 06:14 
Ez bizony érdekes. Nekem meg az jutott eszembe, hogy Budin Khalézi, Budakalász törökök szerinti neve, (ha jól emlékszek) bödön halászokat jelenthetett. A bödönhajókon halászókat. KALA=HAL

 ➤ 316 hozzászólása  
kréta Vendégként 315. 2009.07.03. 22:58 
Ime Ciprus még egy jasszos neve: Nea Iousiniani. Jó lenne tudni mihez képest új (nea).

   
dengisz 314. 2009.07.02. 03:17 
Mit gondoltok, az Ázsia szó jelenthette-e Ásziát, az Ász (esetleg Jász nép élőhelyét? Gondolok arra, hogy esetleg innen kaphatta a nevét.

 ➤ 314 hozzászólása  
dengisz 313. 2009.07.02. 03:13 
Köszönöm, kedves Kréta!
Nem hasonlít a szöveg ahhoz, amit olvasok. Csak megakadtam egy hasonló kifejezésen, és arra gondoltam, hogy ugyanaz a szöveg.

 ➤ 313 hozzászólása  
kréta Vendégként 312. 2009.07.02. 01:28 

Adalék a jászok (ászok) nyelvéhez: Anatólia délnygati részét Asia/Asiya/Ashiya-nak hívták, ALatta Ciprust, vagy egy részét ALasia/Alashiya néven ismerték (Alföld, Al-Duna). Ciprus, vagy egy részének másik neve pedig Makaria volt. A LinB kutatók a ma-ki-ro-ne (M_K_R_N_) szót Magirion/Magirios isten nevének olvassák és MaG gyökű szavak jelzik Apollo és Zeusz isteneket is (magasztos, magasságos, és igen magnus, csakhogy a latinoknak ekkor még nyoma sincs!) 1. Az írásjelek hangértékeit olyanok határozták meg akik nyelvében nincs gy hang/betű. 2. a ciprusi graffiti szövegéből világos, hogy az ie. III. században ott még beszéltek magyarul, 3. ugyanolyan rebelliós hangon mint a császárt lemarházó jász ősünk.   
kréta Vendégként 311. 2009.07.02. 01:22 
Kedves Dengisz!
A SI-RU-TE szó több, főleg kő “áldozati” edényen szerepel. Itt van egy, KO Za 1: ATEL_V_L_ T_R_S_ D_P_L_ IDA UN_K_N_S_ IP_N_M_ S_R_T_. Nem tudom hogyan olvassam visszafelé, kiváncsi vagyok te találsz-e valami értelmes közlést. Ha itt még menne is, mit kezdenénk az agyagtablákkal, melyeken a szavakat záró ragoknak külön jele van?


 ➤ 311 hozzászólása  
soproni 310. 2009.07.01. 17:32 

Kedves Dengisz!
Semmiben sem vagyok biztos, miközben én mondtam, hogy a „v” helyet „u” legyen, azon gondolkodtam, hogy a szláv nyelvek is használják a „var” szócskát. Az orosz tovaris szó „elődjét” megtaláltuk a hun szavak között: touvár =kereskedelem, touvaresi=kereskedő. Ennél többet mondanak a szlovák szavak. Fiatalabb koromból emlékszem a „Pivovar” szóra, a vareny jelentése: főtt, varené vinó= forralt bor, varity=főzni. Engem ebből a „FŐ” ragadott meg. Fő, főnök, vagyis úr! Ennyi tudnék még hozzá tenni. ➤ 310 hozzászólása  
dengisz 309. 2009.07.01. 14:57 
Kedves Soproni!
Neked volt igazad abban, hogy a várhunoknál A v tulajdonképpen u volt Tehát úrhunok. Nem lehet, hogy ők voltak a királyi szkíták?
Tudok is erre egy nagyon régi avar eredetű dalt:

Hej vára, vára,
Nada vára, vára,
Diófa tetejébe,
Annak a levelébe,
Hej vár vedd be,
Hej vár vedd be!

Az első két sor szinte érintetlen: Hej uram, uram, nagy uram, uram

Figyeljétek a dallamot, biztosan ismeritek, és utána ennek a másiknak a dallamát. Teljesen ugyanaz. Ez is régről maradt fenn, csak elváltozott.

Antanténusz, szórakaténusz,
Szóraka-tiki-taka-alabala-bambusz!


   
dengisz 308. 2009.07.01. 14:48 
Kedves Kréta!
Ha nagyon szépen megkérlek, elolvasod azt a táblát, amelyiken a SI-RU-TE-JA szó szerepel alulról-fölfelé, és jobbról-balra? Ne törődj azzal, hogy van-e értelme. Nem is fontos kiegészíteni a mássalhangzókat. Köszönöm előre is.

 ➤ 308 hozzászólása  
SzekeresS 307. 2009.07.01. 14:10 

Valamelyik nap találkoztam a szójegyzék eredetének cáfolatával.
Most keresem, de nem találom.
Nem jász! Tatár..? hagy ne találgassak.
Írják hogy alig több mint száz év alatt elvesztették nyelvüket.
"Marhaság, marhaság" idézhetném a jazig atyafit!
Olyan elkülönüléssel mint amilyen jászoknál megvan, illetve volt, képtelenség. ➤ 307 hozzászólása  
soproni 306. 2009.07.01. 12:01 

Kedves Sanyi!
A jászok (ászok) az alánok leszármazottai, közeli rokonaik az oszétek. Persze a nyelv megváltozása azért előfordult, ha egy nép sokáig élt egy másik uralma alatt. Nem tudom, az alánok hogyan beszéltek, de néhány jász szót leírnék egy XV. századi jász szójegyzékből:
Ban=nap (tükörszó, b/p csere esetén), bah= ló, dan=víz, dicega=tehén, gal=ökör, huvar=ezer, jaica=tojás (szlovákul: vajce !), karak=tyúk, kasa=kása, manuona=búza, sabar=zab, sana=bor
Ami a Csodaszarvas mondát illeti, az alánok fejedelmét Dul(a)nak hívták, ami utalhat a Kovrat-kán családjára, aki a Dulo-klánból származott. Nekem gyanús, hogy Dul(a) neve nem-e a Gyula méltóságnév volt! Történészeink még ma sem tudtak megegyezni azon, hogy Árpád vagy Kurszán volt a Gyula és a melyik a Kende. Amúgy maradnék a magyar nyelv ősisége mellett, mint említettem, az ősiráni nyelvet nem ismerik vagy nem akarják ismerni. I. Dareios háromnyelvű behisztuni felirata állítólag olvasható magyarul (óperzsa nyelven) is! Én nem tudom megítélni. Hogy voltak-e avarok vagy nem, ezt nem bíznám a gesztáinkra, végül is a római egyháznak és a Pápának hűséggel tartoztak, csak azt írták le, ami az egyház érdekeit nem sértette. Nem gondolnám én sem, hogy a magyar „vár” szavunk bármelyik értelme itt elfogadható lenne. Hajlanék arra, amire Te is hivatkoztál, a v/u cserére! Vár helyett Uar, talán „urat, urit” jelenthetett, megkülönböztetve magukat más, „közönséges” hunoktól! Ez meg az én elképzelésem. ➤ 306 hozzászólása  
kréta Vendégként 305. 2009.07.01. 04:15 
Kedves Dengisz!
Amikor szerves írásról van szó akkor kérdésedre a válasz nem egyszerű. A Linearis A írást főleg balról jobbra, a sorokat fentről lefelé, de az egymás fölé írt ragokat lentről felfelé olvassuk. Vannak (kisebb számban) fentről lefelé és jobbról balra olvasandó szövegek is, és olyan is melyben ugyanaz a szó oda-vissza olvasható és olvasandó (az a meglepő, hogy erre olyan kutató jött rá aki nem érti a szöveget). Valamilyen jel, a betűk írányultsága, az anyag amin az írás van, az írás helye, helyzete, valami biztosan elárulja, hogy milyen írányba kell olvasni.
Én nem találtam a krétai korpuszban SIRUTEJA szót, a SI-RU-TE-JA az 4 jel átírása Younger szerint, amit azért használok mert a Lineáris A jelei kevés számítógép jelkészletében (fonts) található meg. Ez a 4 jel Godart és Olivier átiratában *41-*26-*4-*57 lenne, magyar átiratban a S/SZ_R_T_J/L_ váz felel meg a jelekenek, mely a szövegkörnyezettől (mondat, az írás helye, stb.) függően lehet: SaRuTáJa, SéRTőJe, SöRTéJe, SűRíTőJe, SZáRíTóJa, SZuRToL, stb. de egy halott társhoz szóló szövegben csak SiRaTóJa vagy SZeReTőJe lehet.


 ➤ 305 hozzászólása  
SzekeresS 304. 2009.06.30. 20:35 

Kedves Soproni!
Gondolom itt Hunor és Magor népéről van szó, és nem a két vezérről.
Ha ez igaz, de csak tételezzük fel hogy igaz, akkor mi bizony alánul beszélünk, mivel az anyanyelvünket az édesanyánktól tanuljuk.

Azt meghatározni, hogy mely egykori népek olvadtak egybe Kárpát-medencébe magyarként, szerintem képtelenség.


Egyébként az avarról jut eszembe: a középkori krónikáink meg sem említik az avar népnevet. Egyéb források emlegetik még a várkhunok népét is, amiről szintén nem beszélnek saját forrásaink.
Ez nem 'a vár', 'várók' szavunk, amit pl. Csaba vezért visszaváró népek használtak, és félreértve népnévnek írták le Bizáncban?
A varkhunok pedig a Csabát visszaváró hunok népe?
Lehet hogy butaság, de a mai világban mit lehet tudni.....
 ➤ 304 hozzászólása  
dengisz 303. 2009.06.30. 19:55 
Kedves Kréta!
Van egy nagyon-nagyon fontos kérdésem!
A táblák szövegét alulról-fölfelé, és jobbról-balra olvasod? Netán fordítva: fölülről lefelé?
Kérlek válaszolj, mert egy kövön (ami nem mínoszi) megtaláltam az egyik mínoszi szót, amely így hangzik: SIRUETAJA. Ezzel kapcsolatban van egy sejtésem, de tudnom kell az olvasási irányt.
Köszönöm!

   
soproni 302. 2009.06.30. 19:17 

Kedves Sanyi!
Lenne egy kérdésem: hányszor írtál vagy hivatkoztál Hunor és Magor történetére a magyarság eredetével kapcsolatban? Mint tudjuk, mindketten az alán király leányait vették el feleségül. Ha ezt elfogadjuk, utódaik félig alánok voltak, ez genetika! Hogy lehet az, hogy erre senki nem hivatkozik? Persze tudom, ezeket a történeteket nem kell mindig szó szerint venni, de biztosan nem véletlenül szerepelnek benne az alánok! A magyar nép eredettörténetébe bele kell venni az alánokat, vagy az egészre kár hivatkozni. ➤ 302 hozzászólása  
dengisz 301. 2009.06.30. 15:49 
A jazig azt jelenthette: jászok, ászik, csak úgy egyszerűen többesszámban. Egy nép.

   
dengisz 300. 2009.06.30. 15:47 

Szövegtöredék, hun és örmény betűkkel leírva (SzKhB/490)Asari Isechunkhkh (…) ontutta Asaret Asaraszúnihesz (…) Asarinekh vikh amendachunkh voltukh. Chunkh ai anikh igebul vadoltuk. Isechunekh thaga Éjalana. Amenda azdigh chun ai ani. Asaront ai szertis okinta amenut.//M A szövegemlék értelmezése és elemzéseAsari Isechunkh(!)1 nemzette a világot Asaraszuninek2. Asarinak3 a fia(i) volt(ak) minden (hun4) ember. A férfiak5 és a nők az égből származtak. Isechunk fátyola6 a Tejút8. Minden csillag (egy-egy) férfi5 és nő. A világnemzés és a szerelem hozott 7 a létre mindenkit.

Ez mintha az egyiptomi halottaskönyvből származna.   
SzekeresS 299. 2009.06.30. 15:39 

Kedves Soproni!

Ezt írják a ma történészei.

Szerintem ugyanaz a nép.

Én úgy tudom, ha mégsem így van javítsatok ki, a kunok jöttek be a XI. században, a jászok egyidejű bejövetelét csak feltételezik.
(Másképpen: az alánokat, de azt nem tudom, hogy lesz alánból jász).


Én természetesen az iráni származású lovasnomád népre gondolok (jazig), és inkább a pártus birodalom lovasnomád (turániakhoz) népeihez kötném. ➤ 299 hozzászólása  
soproni 298. 2009.06.30. 14:00 

Kedves Sanyi!
Ha jól értem, azt írod, hogy mindkét nép, a jazig és a jász is iráni eredetű. Nyugat-Európa nyelvészei, akik magukat az indoeurópai nyelvcsaládba sorolták, hivatkoznak is az iráni árja rokonságra. Nekem az „iráni” ilyen kiterjesztése hasonlít ahhoz, mint amikor 1990 előtt szovjet népekről, szovjet emberekről beszéltek, de olyan egy sem volt. Baj van ezzel az Iránnal is, az igazság az, hogy az ősiráni nyelvet ma már nem is értik! Irán és Turán két szomszédos testvérnép volt valamikor, később az iráni őstörténet elbeszéléseiben Irán ősellenségeként jelenik meg Turán. Erről szól Firdauszi: Sahname (Királyok könyve) című műve, sajnos nem az eredeti nevekkel, hisz Firdauszi jóval később élt (940-1020), úgy gyűjtötte össze a történeteket. De Irán csak egy volt a sok nép közül, mely azon a területen lakott. Ne feledkezzünk meg a médekről, parthusokról, stb. sem. De megemlíteném Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus című kitűnő könyvét, melyben idéz a pahlavi Aryadgarból: „Arjaspa, a hunok (turánok) királya nagy csudálkozással vette tudomásul, ami történt, hogy t. i. Vistaspa király fiával, testvéreivel és egész családjával, elöljáróival és népével egyetemben elfogadta az Ahuramazdától kapott tiszta vallást.....Arjaspa, Turán királya azt izené Vistaspának. Arjaspa rossznéven vette Vistaspa elpártolását a közös ősi örökölt vallástól.” Majd a két nép hosszas háborúskodásba kezdett, melyet Irán nyert meg, Turán népe elmenekült. Zajti szerint innen ered a turáni átok, és a turáni nép kálváriája. De amire felhívnám a figyelmet, és még sehol sem olvastam, azaz, hogy ARJASPA és VISTASPA nevének van „magyar” olvasata!! Mivel ősi nevekről van szó, mindig fennáll néhány betű megváltozása vagy eltűnése. Itt az utóbbiról van szó! Eszerint ARJASPA turáni(!)neve hordozza az ARJAőSaPA (árjaősapa) nevet(!), és VISTASPA iráni neve az aVISTAőSaPA (Avestaősapa) nevet! A régi írások nem hazudnak! A turániak voltak az ÁRJÁK, nem az Irániak!! Az is igaz, az irániak áttértek Zarathustra vallására! Csak ennyit tennék hozzá ahhoz, hogy ki volt íráni, ki volt árja, és milyen nyelven beszélhettek azok, akik valami miatt elmenekültek a mai Irán területéről. Ha a nyugati nyelvészekre hallgatunk, mindenki, aki számít, árja volt és a „rokonuk”, kivéve a gyevi bírót és minket magyarokat. Ami a huszitákat illeti igazad van, nekem is eszembe juthatott volna, szégyellem is magamat, de ilyen, ha írás közben jut valami az eszembe és egyből leírom. ➤ 298 hozzászólása  
SzekeresS 297. 2009.06.30. 06:21 

Kedves Soproni!
Tegezés OK!
Szerintem a nagy testvér figyel. Lehet, hogy a FU-k most képzik át magukat HU-nra.
Egy gond van, hogy a farkas farkas marad.

Kicsit visszatérve a jász atyafi nyelvéhez:
Nem olyan egyszerű elveszíteni egy nyelvet, beolvadani, asszimilálódani.
Különösen úgy nem, hogy az egynyelvű népesség zárt közösségben él.
Az elvesztéshez különleges feltételeknek kell teljesülni: nyelvi háttér elsatnyulása gyermekkorban, a nyelv gyakorlásának leszűkülése stb. stb.

Azt állítják hogy az elkülönült csoportban élő jászok elvesztették nyelvüket? A szlovákok (tótok) akkor miért nem olvadtak be? A jászok önnállóságukkal addig elmentek, hogy kiváltották magukat Mária Terézia idejében. A szabadság egyik jelképét, a saját nyelvet pedig hagyták volna elveszni? Ugyan. Ha XII. században jöttek volna be, akkor mit keres náluk a kalandozások korában élt Lehel vezér kürtje? Ezek agyrém-szerű logikai bukfencek.
Ha emellé odateszem, hogy mindkét nép, jazig és a jász is iráni eredetű, ráadásul ma ugyanott élnek.....

Maga a nyelvtanulás sem egyszerű dolog, ha azt a valakit (valakiket) nem készteti(k) egy másik nyelv felvételére. A jó nyelvérzékkel rendelkezőket itt figyelmen kívül lehet hagyni.

A husziták Husz Jánosról, nem? Viszont itt a HUSZ mit jelent, hááát:
Én maradnék a logikai fonalak/vonalak bontogatása, elemzése mellett.
Ott vagyok otthon. Az etimológia nem az én területem.

  ➤ 297 hozzászólása  
kréta Vendégként 296. 2009.06.29. 23:52 
Kedves Dengisz es Soproni, valójában mindegy, hogy miből indulsz ki, a TeR, TéR, TúR, stb. gyökökre épülő szócsalád egy egész tudományos TáRházat alkot, mely nyelvészeinknek “hála” ZáRva marad a diákok előtt, noha mindegyik buksijában ott szunnyad évezredek összegyüjtött tapasztalata.
Az indo-európai nyelvészek, példának okáért, megállapítják, hogy a TúRó görög szó. Pont. Miért éppen ezzel a szóval illették a görögök ezt a TeJ-TeRméket? Ez a kérdés fel sem merül. Csak úgy felbüffent Kosztának egy szó tejivás közben, oszt aszonygya, hy (bocs, Soproni, de Koszta görögül hűgetett!) ez jó hangzik, csinálok hozzá egy tejterméket! És lőn túró. De nem lőn világosság, ugyanis:
A TúRó úgy készül, hogy a SaJ-TáRban < TeJ-TáRban (*34-TI-RI = ZS/S_T_R_) megaludt TeJből (TI-*301 = T_L/J_), TaRhóból a TúRó-nyű > TáRos-nyű (fésű tárolóval) = TaRisznya (TA-RI-NA = T_R_N/NY_) kinyűvi a tejnél TaRtósabb túrót és TáRolja. Ha nincs tarisznya egy TöRt és TiLózott kenderből szőtt TeRítő (TE-RO-TE = T_R_T_) vagy TöRölköző is megteszi, a lényeg, hogy ezeken a TüLLhöz hasonló, ritkára szőtt anyagokon fennakadjon a túró, mint a nyúl a TűR/TőRön (TA-I- *123 = TŰR). Az anyagot keretre erősítve SZűRőt (SE-RO = SZ_R_) kapunk, segítségével készül a SZéRdék (szüredék), SZiR (így hívják a szlávok a túrót). Őseink a TúRót TöRlítették, SZeRítették, TeRemtették TeJelő (TE-JA-RE = T_J_L_) állatok TaRhójából. A túró az első technológiai TeRmékek egyike.
Valójában itt két teljesen különböző alapanyagú termelési folyamatot „írtunk” le: a túró készítését tejből és a csatlakozó, a folyamatot léíró műszavak gyártását gyökszavakból. A szóképzés tükrözi a természeti, technológiai folyamatot: hasonlót hasonlóval. Ez a csodálatos emlékezeterősítő (mnemonic) módszer nélkül, légből kapott szavakkal, nagyon nehéz, ha nem lehetetlen, lett volna útjára indítani egy összetett termelési folyamatot. Sőt, van itt egy harmadik azonos alakú (izomorf) folyamat: a gondolkodás jelképei nagyjából a gyököknek felelnek meg, tehát a megértés folyamata is megközelíteleg jól leírható ezekkel a gyökökkel. A túró készítése, a termelés leírása és végiggondolása azonos alakú (izomorf) folyamatok, ez az izomorfia nélkül nem értenénk meg a folyamatokat: a megértés az azonos alakúság felismerése.
Ha nagytudású akadémikusaink valamelyike beleolvasna a fentiekbe, elképedve állapítaná meg, hogy mennyire nélkülözöm az alapvető nyelvi és néprajzi ismereteket: egy barbár nép szedett-vett nyelvében ilyen tudást feltételezni csak egy summer-magyarológus, félművelt, félnótás stb. tud, a magas Akadémiától az ilyen gondolatokat állandó tömjénezéssel távol tartják.
Csak egy páran küzdünk, ezért én inkább Thermopylere mint jelképre kérdeznék rá: a szoros melyik oldalán van a veszélyesebb ellenség?
Csatlakozva SzekeresShez: ha ez a két szó tótul esett volna, ma a címerükben a dupla kereszt helyett dupla marha lenne.
kréta


 ➤ 296 hozzászólása  
soproni 295. 2009.06.29. 16:14 

Kedves Sanyi!
Remélem nem haragszol a tegezésért, de így könnyebb egymással beszélgetni bármilyen témáról. Ami a marha szót illeti, már én is olvastam a római történetet, de a kérdés megint csak az, miért nem mozdul rá az Akadémiától senki? Nem elég marha a marha? Végig olvastam azt is, amit a „Napfiak”-nál írnak, bőven olvashatunk a „marha” eredetéről, etimológiájáról. Levezetik mindenhonnan, Sumertól Iránig, bajortól németig, mintha a finnugristákat hallanám. Szóval bármi lehet, csak eredeti magyar nem. Az Enki és Ninhurság című sumer eposz az elveszett őshaza után kesereg, amely itt volt a Kárpát-medencében! Ki tudja azt bebizonyítani, hogy nem a magyar ősnyelvből lett a sumer, hanem fordítva! Valamikor, mikor a nyelv kialakulóban volt, a munka és minden egyéb tevékenység a kézhez, a MARokhoz kötődött! Markos legény kellett mindenhová, munkához, harchoz egyaránt. Rengeteg szavunk kötődik ehhez: mar, maró, marás, Maros, marok, markos, markolat, martalóc, markotányos, marabu, marasztal, marha, stb. Kíváncsi lennék, Marokkónak mi az eredeti jelentése? A marok az, mely erőt fejt, megragad, lehúz, felemel, vagyis a nyers erőt képviseli, ahogy a marha is. A sumer mar szó jelentése: megfogni, megszelídíteni, kézben tartani. Igen, nagyjából ezt fejezi ki a mar szó, melyben benne van a nagyságot kifejező „MA” és az erőt kifejező „R” betű!! Az őserő a magban van, a mag, a mágus, a mágnes, a maharadzsa, maharáni, mahatma, magna, magnum, magnifique, stb. mind a „MA” erejéről, nagyságáról szól. Szóval nem kellett nekünk elmenni a bajor piacra szókincset gyarapítani, mikor mérőeszköz hiányában marokkal mérték a terményt! A marok súlymérték volt több országban is, mark volt a neve. Ebből lett a piac, az árú, a Markt, a márka, a márkás, stb.
A „Napfiak”-nál olvashatjuk, hogy a római császár látogatásakor jazigok, a szarmaták egyik törzse élt azon a vidéken, ahová a római császár érkezett, és akit lemarháztak. Azt hiszem, csak mi magyarok hívjuk a marhát marhának. Persze, volt a marhának régen egy másik jelentése is, vagyont, kincset is jelentett, de itt nem erről volt szó. Olvashatjuk, hogy a szarmata elnevezés: királyi országot jelent sumer nyelven. Úgy gondolom, nem biztos, hogy pont ezt jelentette. Ha a sumer szavak továbbra is éltek különböző népeknél, de jelentésük változhatott. A „sar, szar” elnevezés az egész mezopotámiai térségben ismer és használatos volt, a bibliai Sára héber neve uralkodónőt, fejedelemasszonyt jelent, vagyis a név a származásra utal! Csak az uralkodók, fejedelmek, törzsfőnökök származása volt fontos, azt kellett megjelölni. A „sar” megvan a magyar nyelvben is, az utód, az örökös a „SARJ”. Igen, ahogy a növény is kisarjad, az újszülött is sarj, vagyis a „sar” az előkelő származásra utal, csak átvitt értelemben „királyi”. Érdekes a „sár” szavunk is, a sár, amiben megmarad az ember (lába)nyoma, ahogy a sarj is egy ember „lenyomata”! Beszélhetnénk még a bibliai Salamonról is, akit a régészet nem tud bizonyítani, de ismertek egyiptomi „kapcsolatai”, ezért én a nevében az „l/r” cserét megcsinálva: Sar-Amon, vagyis Amon sarja, Amon utóda olvasatot találtam, de ez már nem ide tartozik.
A Vlah/Ulah, azaz oláh szerintem telitalálat. Azért örülök ennek, mert én is gyakran hivatkozom arra, hogy a régi írások gyakran felcserélték a „V”-t és az „U”-t. Az „ulahusz” meg azért érdekelne, mert nemrég Dengisszel beszélgetve felmerült Huszrau neve, aki egy perzsa király volt. Vajon mit jelenthet még a „husz”. A husziták miről kapták nevüket? ➤ 295 hozzászólása  
soproni 294. 2009.06.29. 06:25 

Kedves Dengisz!
Nagyon szerény vagy, mikor szinte eldugva „mindenpéle” szó közé tetted azt a szót ,amivel kezdeni kellett volna! Igen, látni kell mindenkinek, hogy szlávnak tartott szavaink eredetiben megtalálhatók a hun nyelvben. A Szokolya, szokol szavak sólymot jelentenek a szláv nyelvekben, de a hun: suchü hülie, a szent ölyv az a hun szó, ami átment a szláv nyelvekbe! Gratulálok a megfejtéshez! Ami a kérdésedet illeti, a sólyom is nagyon régi szavunk, Josephus Flavius írta és erre Zajti Ferenc is hivatkozott (akit méltatlanul háttérbe szorítottak), hogy Jeruzsálemet a hykszoszok alapították, miután elhagyták Egyiptomot. A neve Solima vagy Solyma formában maradt fenn, ez lett kiegészítve és lett Hierosolyma! Vita van arról, hogy kik voltak a hykszoszok, biztos, hogy LOVAS nomád nép volt, a japánok szerint a Kárpát-medencéből indultak! Jeruzsálem neve nem az eredeti név! A salam, salem sémi szó, úgy tudom, hogy békét jelent, a szalámihoz semmi köze. Turul eredetét nem tudom, sok variáció ismeretes. Badinyi is ír róla, ha jól emlékszem, a sumer nyelvből eredezteti, ahol: tur=kicsi, kisebbik, ul pedig ölyv. A turul szót együtt kéne vizsgálni a turán szóval, mindkettőben szerepel a „tur”. A tyr szóval az a bajom, hogy nem szeretem az „y”-os szavakat, milyen betűt takar? A magyar nyelvben nem is tartozik a magánhangzók közé. Idegen nyelvekben lehet „ü” vagy „i”, az angolok meg úgy mondják, ahogy akarják. Szóval tegyünk oda egy „tisztességes” magánhangzót, és nézzük meg! Lehet: Tir, Ter, Tér, esetleg Tör vagy Tür, de melyik az igazi? Nekem a ter, tér a legszimpatikusabb, ez egy ősgyök lehet, nagyon sok szó lett belőle. A ter, terület és a tér fogalma nagyon sok mindent jelenthetett akkor, mikor még jóval kevesebb szót használtak a beszédhez. A terület jelentette az élettért épp úgy, mint a terjeszkedést, valaminek a területe a törzse is volt! (Gondolj egy fára). A „termin” a területen „termett”, aztán csináltak egy termet (raktárat), és ott tárolták, amit termeltek! A törzs is „termék”, szaporulat! Mivel a T/D váltás gyakori, nem lepődnék meg, ha a DERék szavunk is innen eredne. Szerintem Thermopülét hagyjuk meg a görögöknek, de szívesen olvasnám erről Kréta véleményét is! ➤ 294 hozzászólása  

 (Listázva: : 343-294 )
Fordított sorrendben
 Következő 50 >>


 
FÓRUMOK
ELÉRÉSEK
POLGÁRI KÖR (FB)
FOTÓALBUMOK
REGISZTRÁCIÓ

5044/250 | 18


Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó: 
 Átértékelő nyilatkozat

 ŐSMAGYAR NYELVEK
   A szkíta nyelv
   A hun nyelv
   Etruszk titkok
   Anyanyelvünk
   Napkelet vándoraitól
   Édes Erdély
   Ararát népe
   Perelő
   Szent erdeinkben
   Ősbuda
   hodu utu rea
   Ősbuda Várvédői
   Gyöngyösbokréta
   Perkupa
   Kisbíró
   Kaleidoszkóp
 FORUM HUNGARORUM

 GYÖNGYÖSI POLGÁRI KÖR (FB)
 
 
Tovább a megrendelő oldalára

 

Unsoft.hu


@ webmester

@ szerkesztő
 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTIONS

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY

 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.