Visszalépés a portál Főoldalára

Csak törpe nép felejthet õs nagyságot,
Csak elfajult kor hõs elõdöket,
A lelkes eljár õsei sírlakához,
S gyújt régi sírnál új szövétneket.

(Garay)

 

magyar szellemiség (Listázva: : 29-1 )
Fordított sorrendben
 

mendemonda 29. 2017.04.01. 14:19 

szkita sapka   
mendemonda 28. 2017.01.10. 16:33 

szkíta sapka   
mendemonda 27. 2016.10.28. 15:57    
mendemonda 26. 2016.10.27. 17:54    
humbarandog 25. 2016.04.02. 20:29 

magyar   
mendemonda 24. 2016.03.25. 11:23    
mendemonda 23. 2016.03.25. 11:21    
mendemonda 22. 2016.03.25. 11:19    
mendemonda 21. 2016.03.25. 11:14    
hun bod 20. 2015.04.23. 22:21 

Nem öröm az, ha a szomszéd háza ég.   
hun bod 19. 2014.12.31. 19:55 

Székélységből nőtt a csontom,
amikën a fejem hordom.
Amig élëk, székely vagyok,
méghalva ës az maradok.
Ki népéért mit sem tëszën,
abból pedig csak por lëszën.

Királyok hatalma
székelyt ës mozgatta.
Erdély küzdött létért
székely meg jobb éltért.
Koronátlan volt,
mégis király volt.
Fény jött immár a hazára
s székelyeknek szabadsága.
írással kezdettek,
kardlappal verdestek.
Idegen tisztek parancsa
sok szegény székely bánata.
Nagyravágyás, rövidlátás,
jobb életnek ez sírásás.
A nagyravágyás elveszthet,
előrelátás megmenthet.

Ki tudja mërre, mërre visz a végzet,
göröngyös úton, sötét éjjelën!
Vezesd még ëgyszër győzelëmre népëd
Csaba királyfi csillagösvényën!
Maroknyi székëly porlik, mint a szikla
népëk harcában, zajló tëngëren.
Fejünk az ár, baj százszor elborítja,
ne hagyd elveszni Erdélyt, székelyt TEN!

 


(Módosította hun bod 2015.04.23. 22:18-kor)

   
hun bod 18. 2014.12.14. 00:20    
hun bod 17. 2014.12.12. 01:26 


(Módosította hun bod 2014.12.12. 01:27-kor)

   
hun bod 16. 2014.05.26. 18:46 
...székelyek a rovásíráson kívül még megőriztek egy egész sor
pogány hagyományt is mint a tetemrehívás, a sírbalövés, lobogós
kopja állítása a sírhalom fölé, a napra és holdra esküvés.
Amikor valakinek a gyilkosát nem találták, a közösség tagjainak
a halott fölé tartott kézzel kellett megesküdniük, hogy ártatlanok
a gyilkolásban. Amennyiben az esküt tevő keze remegett, vagy a
halott sebe vérezni kezdett, az így leleplezett és bizonyított tettest
lekaszabolták.
A sírbalövés szokása is sokáig fennmaradt a székelyeknél: így
óvták magukat a túlvilági szellemektől az elhunyt hozzátartozói.
Az elhunyt fejéhez leszúrt lobogós kopja állításának a szokása
fej fa-állítássá alakult át...

   
hun bod 15. 2014.05.06. 15:46 
szerencse
mindenhez szerencse kell, még a lólopáshoz is.
milyen az ember olyan a szerencséje.
levegőt is játszik a szerencse.

törvény
nem jókért van a törvény.
jó lelkiismeret nem fél száz prókátortól.
rossz tanácsos a haragos.
sok mentsége van a gonosznak.
verekedő pásztorok közt búcsút ül a farkas.
zugprókátor mindenütt lyukat keres.
halál után megszűnik a gyűlölség.
lelkiismeret ezer tanu.

   
hun bod 14. 2014.04.19. 15:18 


(Módosította hun bod 2014.12.14. 00:21-kor)

   
hun bod 13. 2014.04.17. 15:53 


virágéknál ég a világ...

   
hun bod 12. 2014.04.10. 13:09 
Te vagy mindennek ős élet fája.
Te izzó tűz örök forrata,
Kiből erőd mendet alkota.
— — — —, kibűl menden terem.
Kitűl ármány éj ele retten
Kihez tér a világon menden“

Táltos imádság istenrűl
Kádár táltos istent imágya (Karacsai-kódex)

menden = minden
forrat = forrás


   
hun bod 11. 2014.04.10. 12:53 
mikor, az Isten az embert teremtette, az Ördög is elkészítette az alakot, de lelket nem bírt neki adni, mit Istentől kért, Isten azonban nem adott neki, mondván: Lelket az Ördögnek nem adok! Honnét a közmondás is: „Szögény az Ördög, mert nincs neki lelke" (Szeged.)

„Hóbúl embert csinál, gyúr, elindítja, darabokra szakad.“

„Az Ördög, Kálmány-nak torontálmegyei adata szerint, embört, lovat kibirt furmálni, de mikó mögindult, porrá vált. (Jazova)

nógrádi palócz rege:
„Ahol az endrefalvi tógát van, ott az Ördög el akarta rekesztenyi a világot. El is rekesztёtte valamegygyig, hanem a gombot nem érkёzёtt feltёnynyi; a kakas mёszszólát, (a tógát) ésülyett. Kёrёsztő van (az endrefalvi tógát) a világon.” lsten azt mondta az ördögnek: „Ha ёlbírja rekesztёnyi é’félig, nap felkő’tő’ nap nyugatig (a kért birodalmat), oda nem süt a nap." Csakhogy erre nem bírt rámenni az Ördög, mivel nem bírta feltenni a gombot kakas-szólásig „akkó bёsülylyett (a tógát) a fődbe, mindenütt mёllátnyi a (besülyedt) tógátot." (Ság-Ujfalu.)


Mikó az Ur-Isten méhet teremtött, az Ördög is hozzáfogott, hogy majd ű ’s teremt, de az üvé légy lőtt. Az Ur-Isten émönt hozzá nézni, hogy mijen a méhe? oszt’ kérdözte, hun van a mit takarétanak, gyűtenek ? Mögmutatta neki (a méheket), kaptárba vótak, de nem vót nekik takarétásuk sёmmi se’ csak a hogy bebocsá’totta, ёcs csomóba’, ott vót mind. No gyere, néz’ mög az enyimet! Emönt, hát a méhek gyű’töttek akkó is: sok szép sejt vót, méz mög viaszk. Akkó az ördög mögharagudott, főrukta a kaptárt, hogy mé’ nem
takarétanak űk is. Akkó az ű méhecskéje szétszál’ott, légy lőtt belüle, ögyütt ide is, azúta van légy. (Temesköz-Lőrinczfalva Torontálban.)

   
hun bod 10. 2014.03.21. 22:25 


   
hun bod 9. 2014.03.08. 19:41 


   
hun bod 8. 2014.02.18. 16:22    
hun bod 7. 2014.02.15. 12:56 
terem, ki mire terem - mindenre születni kell.

teremtő volna, csak megváltó legyen! - tervezgetni könnyű, de annál nehezebb terveinket megvalósítani.

akit a természet megbélyegzett, nem kell annak hinni - torz arccal született embernek gyakran a lelki élete sem ép.

természet nagyobb a szokásnál - fontosabbak az ember alkati vonásai, mint a szokásai.

természetté válik a szokás.

   
hun bod 6. 2014.02.01. 18:03 
háborúidőben akármi lator nagyra mehet.

háború a pokolban, békesség az égben.

jobb a tisztességes háború, mint a színes barátság.

hadat, pört sose kívánj!

ad az Isten, ad akinek nincsen.

semmi ítéletben nem jó a hamarság.

bűn ha sokan is követik el nem lesz kisebb.
bűn ha sokan követik is el nem lesz kisebb.

vén mint a bűn.

ahol nincs büntetés, szarvat vesznek a gonoszra.
ahol nincs büntetés, szarvat vesz a feslettség.

görbe mint a bűn útja.

ki egyet büntet, százat téríthet meg. - téríthet el a bűn útjáról.

   
hun bod 5. 2014.02.01. 17:48 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_n%C3%A9vnapok_bet%C5%B1rendben

   
hun bod 4. 2014.01.30. 21:11    
hun bod 3. 2014.01.30. 20:14 

aald állapotok

a Kiskakas Gyémánt Félkrajcárja   
hun bod 2. 2014.01.30. 18:56 

meshakw martikh nüvatekh csöörekhet!   
hun bod 1. 2014.01.30. 18:53 

Lehel kürtje   

 (Listázva: : 29-1 )
Fordított sorrendben
 


 
FÓRUMOK
ELÉRÉSEK
POLGÁRI KÖR (FB)
FOTÓALBUMOK
REGISZTRÁCIÓ

10651/150 | 15


Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó: 
 Átértékelő nyilatkozat

 ŐSMAGYAR NYELVEK
   A szkíta nyelv
   A hun nyelv
   Etruszk titkok
   Anyanyelvünk
   Napkelet vándoraitól
   Édes Erdély
   Ararát népe
   Perelő
   Szent erdeinkben
   Ősbuda
   hodu utu rea
   Ősbuda Várvédői
   Gyöngyösbokréta
   Perkupa
   Kisbíró
   Kaleidoszkóp
 FORUM HUNGARORUM

 GYÖNGYÖSI POLGÁRI KÖR (FB)
 
 
Tovább a megrendelő oldalára

 

Unsoft.hu


@ webmester

@ szerkesztő
 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Ősmagyar nyelvek
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTIONS

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY

 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.