Visszalépés a portál Főoldalára

Főmenü
 Főoldalra
 Átértékelő nyilatkozat

 ŐSMAGYAR NYELVEK
   A szkíta nyelv
   A hun nyelv
   Etruszk titkok
   Anyanyelvünk
   Napkelet vándoraitól
   Édes Erdély
   Ararát népe
   Perelő
   Szent erdeinkben
   Ősbuda
   hodu utu rea
   Ősbuda Várvédői
   Gyöngyösbokréta
   Perkupa
   Kisbíró
   Kaleidoszkóp
 FORUM HUNGARORUM

  Keresés a honlapon
  Fotóalbumok
  Linkek, társoldalak
  TOP 10-es oldalak
  Napi olvasottság
  Honlap statisztika

Belépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Keresés a honlapon


Könyvajánló
 
Tovább a megrendelő oldalára

Statisztika
Te vagy itt a(z)
3928156
látogató!
Ma  239,
ebben a hónapban
15823 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 9 vendég olvas minket.


Könyvajánló
 
Ugrás a cikk oldalára

Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Szerkesztő:
Perkupai Pető Imre


Webmester:
Szekeres Sándor  
 

ómagyar


 
    

  
 


mendemonda2015.08.21. 01:46(77.)

alazatusok vagyunk ma minden földön mi bűninkért
és nincs a mai időben fedelm s vezér sem áldozat sem áldomás sem ajánlat
sem gerjesztet sem seregeknek hele te előtted
hogy meg lelhetnék te irgalmasságodat

vezelegből
mielkedetit
ű lelkek az gonozba lankadoz vala
meg haborolanak: es meg indolanak: mikent reezeg
es be nyeleteek minden ű eSzek
veztegség
zomehsag
folyó vizeket pusztává tőn és vizeknek ki folyását: zomehsággá
gyömölcs termő földet sovánnyá: benne lakozóknak gonossagokért
pusztát vete álló vizekké: és vizetlen földet kut fejekké
és ot éhezőket helyhete: és lakozó várost zerzenek.
és parlagokot be vetenek: és zölöt ütetenek: és zülő gyömölcsöt tönek
és meg alda űket: és igen meg sokasolának: és ű barmokot nem kevesbeite
és meg kevesölenek és gonozoknak nyomoreitasatot meg keserölenek és bántástól
az fejedelmekre vetelkedés öltlek: és tévelygeté űket: az utatlamban: és nem az útban
és zegénységből segent ki segelle: és tarsasagokot tön miként iohokban
az egyenesek láttyák ezt és örölnek: és minden hamosság be dugia ű zaiat
ki az ezes: és őrizi ezeket: és meg érti Úrnak ű irgalmassagit.

 Válasz a beírásra

mendemonda2015.07.21. 20:43(76.)

bükk
1228/305/361: silva vocatur Buk:
1246/559: Byk:
1270/272: bykeredeu:
bánya-bükk 1297: Banabyk:
bükkelő 1291: Bykelew:
.
tölgy
1230: Tulgy: silvam Tulgy et Holmod”
1251 Twl:
1193: Toloy
1228: Tulherdew:
.
haraszt
1315: Harazt:
1227: horost: és 1265 Harast:
1309: Haraztherdew:
haraszti
1093: --razty:
1324: Harazty:
veresharaszt
1245: Vereshorozt ~ Veresharazth:
.
zölderdő
1331: silva Zelderdeu)
erdőhát (1327: Erdeuhat:
.
nyír
1341: Nyr: ad silvam Nyr vocatam”
nyíres
1335: Nyres:
nyíres-liget
1258: Nyreslygeth:
.
gyertyán
1251: Gyerthyan:
gyertyános
1328: Gerthanus:
.
hárs
(1086: Hasag:
.
nyáras
1334: Naras:
1113: Narias:
.
meggyes-kerek
(1327: Medyeskerek:
.
kőris
1326: Keureserdeu:
1430: silva Kewreserdew:

mogyorós
1275: munyures:
.
somos
1295: Sumus:
som-kerek
1236: Sumkerek:
.
szilvás
1225: Scylwas:
.
fűz
füzes
1296: Fyzes:
fűzfark
1224: Fyzuforku:
.
fenyős
1353: silvam Feneus:
süket-fenyőerdő
1332: silve Syketfeneuerdeu:

Az Árpád-kori erdőnevek névrendszertani leírása, 2009

 Válasz a beírásra

hun bod2015.04.16. 23:06(75.)

 Válasz a beírásra

hun bod2015.02.20. 21:29(74.)

ragazkodik csalárdkodol gondolkodnia csodálkodnék mukalkodik munkalkodonk kapazkodék nyalakodnia viaskodjunk bankodik zakadoznak fohazkodik bujalkodoknak bozzonkodas alamisnalkodjal fajtalankodnak teszi őtet kevelkednie ellenkedések menekedel mivelkedekkel mivelkedetid leselkedik kedvelkedik kereskednek kevelkedel vetekednem véteködött vitézkedés hizelkedeseert zegyenkedik gyenerkedel incselkedjel dicsekedem
cselekedni

 Válasz a beírásra

hun bod2014.07.10. 22:43(73.) Válasz a beírásra

hun bod2014.07.01. 19:34(72.)
TAT
TASZK TRACK
TOSZOK TOSZOG
TASZIT

TASAK táska TARSOLY
TÁRS
TARLÓ TARUL tarzik
TARTVÁNY TARTOZVÁNY TARTOZMÁNY
TARTOMÁNY TARTÉKONY TARTÁLY TARTALOM
tárol tarol tárul
 Válasz a beírásra

hun bod2014.07.01. 19:23(71.)
tájbász tabértos tácsó tandi tatri mamlasz bámész banga
tulg tulok tulkó tolog tolong
toj dolog doog
tash tacs
tocs teccs
tesh
tata
 Válasz a beírásra

hun bod2014.06.17. 21:46(70.)

TÁCSOG
TÁCSOGÁS
TÁDÉ
TÁCSÓ
TACSKOLÓDIK
TACSKÓ

TAGLÓ
föltagolni TAGLAL

TAJKOS
TAJOK
TAJKUL
TAJDOK TAJDOKSÁG TAJDOKOL TAJK TAJAK TABAJDOK
TAJTÉK

TÁCA TÁLCA
TALAJ TÁL TALAP TALP

TÁMOK ↔ INDOK
TÁMASZ TÁMOLOG TÁMLA
TÁMBÁLÓDÁS TÁMASZKODÁS
TÁMBÁSZKODIK TÁMBÁLÓDIK TÁMBÁSKODIK
himbálódik, kászmálódik, csimbelödik

TOMAJKÓ TOMOLYKÓ, fn. tt. tomolykó-t. A pisztránghoz
hasonló folyóvízi hal, melynek oldalai hamuszinüek.
(Thymallus.)

TOMB, (tom-b) fn. tt. tomb-ot, harm. szr. —ja.
1) Mint hangutánzó jelent zajos, lármás, dobogó,
topogó ugrálással járó mulatságot, vigságot, lakomát.
TOMBOL TOMBOLA
2)Am. duc gyanánt alaptámasztékúl szolgáló tönk,
tőke, tuskó vastag gerenda.
'Tombot tenni a foltozás végett partra kivont hajó alá.'

TOMP TOMPOR TOMPORA
TOMPA
(tompa-orru)
Tertyedt, széles orrú, tülökorru, vagy lapos orrú,
máskép : tonkaorru.

TONGYÓ TOPPANCS TONYHÓ
TOHONYA TUNYA
TONKA csonka tompa
ténk tönk

TOMPAK vörössárga szinü érckeverék.

TOP TOPOG TOPPANT TOPORCOL TOPORZÉKOL
TOPOCOL TAPOS
TOPA boka TOPÁN TIPELLŐ
BOKANCS BOCSKOR
sark saru

TOPÁZ citromsárga, vagy sötétsárga drágakőfaj.

TAPAD TOPÓTYOS TOPÓCSOS TOPPANCS
tapint tappancs
TOPPAD TOPROGYA TOPRONG TOPRONGY TORONGY TÖP TORHANYÓ TURHA
topis

TOR TOROL TORLADÉK TORLASZ TOROK TORKOLAT TORKOLLIK TORLÓDIK
TORZ TORZAD TORZONBORZ TORZS TORZSA TORHAD ROTHAD KORHAD
torzs: morzs, porzs, pörzs, horzs, dörzs
TORZSALOG TORZSALKODIK TORZSONKODIK
TORZSOL TORZSUL
TORPAD TORZONKODÁS berzenkedik, borzaszkodik.
TORTY tirtyeg-tortyog TORTYAN

TOROM TORONY TOROMBA torlik, orom

TORONKÁZIK tántorog, botorkázik

TURBOKLÁS,TURBOKOLÁS
TURBOKLÓ
Halászok póznája, melylyel a vizet fölzavarják, hogy a lappangó halakat

mozgásba hozza

TURBOKOL,
(tur-b-ok-ol)áth.m.
turbokoltam,—tál,—t,
turbokl-ottam,—ottál,—ott;
htn. turbokol-ni v.turbokl-ani.
Szabó Dávid a halászokról mondja:
„Gübülni,turbokolni a padmalyt halászatkor;
gübülni, vizet zurbolni,turbokolni
(Butykázni alatt).L.TURBIKAL.

TURBIKÁLÁS, TURBIKOLÁS
vizet vagy sarat turkálja, zurbolja, kavarja-
TURBÉKOL,
Mondjuk galambokról

TOSZ TOSZÍT TASZÍT
TOSZONKOS TESZETOSZA

TOTYA TOTYKA TOTYAKOS TOTYALAGOS TOTYMA TOTYOGÓ TOTYOMPOTTY TUTYMA
TOTTY TOTTYAN TOTTYAD

 Válasz a beírásra

hun bod2014.04.10. 15:15(69.)

3 / Harum
Aposhtatum
Initum
[Birk-kódex 1474]

eum
paum
ecem (?)
ivicum
domorum
Akadémiai Kiadó Budapest, 1960

 Válasz a beírásra

hun bod2014.04.04. 21:11(68.)

15. és 16.század

http://mek.oszk.hu/04700/04758/html/index.htm

 Válasz a beírásra

hun bod2014.03.22. 12:46(67.)
wendün - andün mennél inkább - annál inkább

amennere leheth annera le´gh
amennyiwra lehet annyiwra lei-gyü

gievi kegyes

ghevin győzni
ghevishi győztes

kii kiesség
kijishi kies
kijitlan kietlen

khed kegy
khedishi kegyes

Hungarian: kegy, kedv, kéj, kény
Sumerian: gandu, wr. ga-an-du8 “friendship”
 Válasz a beírásra

hun bod2014.03.19. 22:43(66.) Válasz a beírásra

hun bod2014.02.18. 16:04(65.)

(Módosította hun bod 2014.02.18. 17:06-kor)
 Válasz a beírásra

hun bod2014.01.06. 22:26(64.)
Példák könyve 1470-es évek

Vala egy király, kinek vala neve Asmodeus. Ez király, mikoron országlana, ilyen törvént szerze, hogy akármely igen gonoszol tevő ember, mikoron megfogattatik és a bírónak elejben vitettetik, ha ez ilyen gonoszul tevő ember az bírónak előtte három igaz szót beszédet mondand, tahát az ő életit megnyerje mind ő teljes örökségével öszve. Történék ilyen eset, hogy némönemő vitéz az törvénnek ellene vétkezék, és elfuta és ellappana egy barlangba, mely barlangba nagy sok gonoszokat tőn, mert valakik bemennek vala és kijűnek vala az várasból, megfosztja vala és megöli vala őket. Az várasnak ő bírója mikoron ezeket hallotta volna, leselőket hagya az barlangnak környüle. Mikoron az vitézt megfogták volna, kezei megkötözvén, hagyá az bíró őtet az ítíletre behozni.
Monda az bíró az vitéznek: „Szeretőm, tudod-e az törvént?”
Felele az vitéz: „Jól tudom, uram, az törvént, hogy ha három igazat mondandok, megszabadíhtom az én életemet.”

Monda az bíró: „Teljesíhed be az törvént, azaz mondj három igazat, avagy ma meghalsz!"
Monda az vitéz: „Hagyjad meg, uram bíró, hogy minden ember veszteg hallgasson."
Ki meglévén monda az vitéz: „Uram bíró, íme ez az első igazmondás. Nektök mindnyájan én meghirdetöm ezt, hogy én mind én teljes életömnek idejében gonosz ember voltam.”
Az bíró ezeket hallván monda az környülállóknak : „Igaz-e ez, amit mond ez vitéz?”
Mondanak ők: „Ha gonoszul tevő nem volt volna, erre nem jutott volna.”
Monda azért az bíró: „Mondjad az másod igazat!”
Monda az vitéz: „Másod igazmondás ez: Énnekem igen kellemetlen, hogy én ez ábrázba, ez módon jüttem ide.”
Monda az bíró: „Bizonyában hiszönk neköd. Mondjad azért az harmadik igazat es, és megszabadéhtod magadat az haláltúl.”
Monda az vitéz: „Ez az harmadik igazmondás, hogy ha én egyszer innét elszaladhatnék, soha én ez ábrázban, ez módon akaratom szerént ide, ez helyre nem jutnék.”
Felele az bíró: „Bizon, mondom neköd, hogy elég bölcsen szabadéhtottad meg magadat. Menjél békességgel!”
Ezenképpen idvezüle, megszabadula ez vitéz.

http://iraskepkepiras.blogspot.com/2013/02/peldak-konyve.html
(Módosította hun bod 2014.01.06. 23:26-kor)
 Válasz a beírásra

hun bod2014.01.06. 22:13(63.)
Hábróságben valáknok kegyüssége
Éléknek ürüksége
Kórságbon valáknok egészsége
Szűkségben valáknok bősége
Éhezőknek elégsége

Csudálatos mívinek jelënetiben
Ünün szájával mondott igének tanóságában
Szent oltáron künyér képében
Az kërësztfán figgő képében
 Válasz a beírásra

hun bod2013.12.28. 14:48(62.)
Ës mënd paradisumben valou gyimilcsëktül mondá neki élnië.
aish amend eedenuum volaj jimildikhtül mondutta nüki eelei.

Hëon tilutoá űt igy fá gyimilcsétül.
shakw tilututta üüt idzsi fa jimildjetül.

(í)Gye mondoá neki, mérët nüm ënëik: isa,
Idün mondutta nüki wirt emeine : ishia

ki napon ëmdöl oz gyimilcstül, halálnek haláláal holsz.
khi bijhen eminet ojsz jimildic, jalalnek jalaljüweng jaleszil.

Hadlaua holtát terümtevé Istentül, gye feledevé.
jaldutta jalujet termidagh Ishtahaintül, de entlarutta.


Engedé ürdüng intetvinek, ës ëvék az tilutt gyimilcstül.
engidüza jalalur szavajenek, ai etüza ojsz tilutaath jimildic.

Ës az gyimilcsben halálut evék.
aish ojsz jimildben jalalhet etüzakh.

Ës az gyimilcsnek uly keserü vola vizë, hugy turkukat migé szakasztja vola.
aish ojsz jimildnek ow kesherw volaj eisze kwod *turkukhet umm zikadati volaj.

Nüm hëon mogánek, gye mënd ű fajánek halálut ëvék
memshakw maganek de amend üüj vaaljenek jalujet etüza.

_________________________________
volaj: Ijsz szavakum szoena maric mahajic, Ojszkorwikor volgild volaj üden mahawing.

etin emin enni felszólító mód : eteim etü etei etünkh etüte(kh) etükh
feltételes mód jelen idő : etinem etinesz etine(t) etinenkh etinetekh etinekh

bima ma (időhatározó szó)
bijuum nappal
bini naponta ktü bini két naponta khormu bini három naponta

intetvi : intés intelem (incselk, unszol)

kisérteties khaaji, khaajishi
khaajin : kísérteni
(Módosította hun bod 2013.12.30. 23:57-kor)
 Válasz a beírásra

hun bod2013.12.26. 12:47(61.)
Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk
Laatitekh klübarekim szümitekhweng, mikh vajgimunkh

isa pur es hamu vogymuk.
ishia powr aish homu vajgimunkh.

mennyi milosztben teremtüvé elevé miü isëmüküt Ádámot
*min aulatumben termidutta eeleghhaaw nüei ishabinkhet Adamet

és adutta vola neki paradisumot házoá.
aish adutta vola nüki eedenet lakjehaaw.

_________________________________

laatin látni laatild látás laatum látvány

isha minden esetre
ishia bizony (az), azpedig

adin adni kijelentő mód
közelmúlt A : adovam adovasz adova, adovat adovankh adovatekh adovakh
közelmúlt B : adatim adatisz adati(t) adatinkh adatitekh adatikh
régmúlt A : aduttam aduttasz adutta aduttankh aduttatekh aduttakh
régmúlt B : adullam adullasz adulla adullankh adullatekh adullakh
elbeszélő múlt : adullüzam adullüzai adullüza adullüzankh adullüzatekh adullüzakh

mind mennyiség
tümmind azonos mennyiség
tümminidi azonos mennyiségű
idmind egyazon mennyiség
idmindi egyazon mennyiségű
müd néhány
(Módosította hun bod 2013.12.26. 13:51-kor)
 Válasz a beírásra

hun bod2013.11.10. 18:42(60.)
Vitk. 04 fog garádics: fok, lépcső

Ns2.78. gyaponjál v. gerjedj
Érd. 640. heit kába
Corn. 315. eliszamtál eltántonjdtál
788. öv vagy „maycz
Érs. 371. viaskodás késálkodás
gyanósok, éretlenek, mordok, szemérmetlenek, szemtelenek (így) tettetesek, kívánatosok, negédesek, heábavalók, rend nélkül valók, habahurják.

gyaponik
himlik homlojt iklani ildomos ireskedik irrengés
keg
kelencsöz késa
orozkodik palol porit pirhonyodik ravó, reííl és rűtet,
roshad és loshad loskad salyog sokorú
vellejt
folnagy fonalojt vanal

sólya szandál
sérben helhöztetik sírban elhelyezik
tonka csonka
küs kis
honnég honnan
alkóbb jobb, alkalmassabb
környűlő körülötte

töttek tettek
tőnék tennék
tennőjök tegyük

hogy a
„gyönyörűséges élet barominak hivattatik"

azt hogy egy úrnak kell lenni s egy királynak
 Válasz a beírásra

hun bod2013.09.11. 16:25(59.)
1 felelven kedeg temani Elifas monda
2 ha neked zolni kezdönk ne talantan zomorovan fogadod. de meg zant bezedet ki tarthat meg
3 ime sokat taneitottal. es tagolt kezeket batoreitottal.
4 tapogokat te bezeded meg erösseitet. es rezketö terdet erösseitettel.
5 mostan kedeg csapas iött te rad. es meg fogytal. ütöt teged. es meg haboroltal.
6 hul vagyon te felelmed. te erösseged. bekeseg tartasod. es te utaidnak tökeletessege
7 kerlek emlekeziel. mely artatlan vezet el valaha avagy igazak ha vakartattak el:
8 isot ionkab azokat lattam. kik ektelenseget teznek es banatokot hintenek. es azokot arattyak
9 Istennek fuallasa mia el veznenek: es ü haragianak lelke mia emeztettek meg
10 orozlannak revasa. es nyösteny orozlannak zava. es orozlan kölykeknek fogai. meg törettek
11 tigris el veze. mert nem vala ragadozasa es orozlannak kölki el puztolanak
12 de maga en hoziam egy titok zo iöve. es hogy ha urozna. fogatta volna en fulem
13 ü sugasanak erjt ejlatasnak zörnyösegeben. mikoron alom zokot embereket foglalnia
14 meg jedek es meg rettenek. es mind en tetemim meg rettenenek
15 es mikoron lelek. en elöttem mulneiek. en testemnek zöri meg zörnyödenek:
16 alla en zemeim elöt nemel kep. kinek zinet nem esmerem vala es hallek zot. mikent vekony zelnek zavat
17 mi nem igazol ember Istenhez hasonlattaban avagy teremtöivel tiztab lezen e ember
18 ime kik ü neki zolgalnak alhatatlanok. es ü angyaliban es gonossagot lelt:
19 mitöl ionkab azok. kik sar hazban lakoznak. kiknek föld fondamentomok vagyon. meg fogynak. mikent molhtol.
20 regieltöl fogvan estig le vagatnak es miert senki nem erti.. öröke el veznek.
21 kik kedeg meg maradandonak ü közülök el vetetnek meg halnak es nem bölcsesegben:

Döbrentei kódex
Jób könyve 4.

1 Válaszolt, s így szólt a temáni Elifáz:
2 Terhedre van tán, ha beszélünk hozzád? Ki tudná magába fojtani itt a szót?
3 Sokat bátorítottál, hanyatló karoknak újra erőt adtál.
4 Buzdító szavad a támolygó támasza volt, az ingadozók térdét megszilárdítottad.
5 Most meg, hogy magad vagy bajban, ijedezel? Megütődsz, hogy terád is rád került a sor?
6 Nincsen bizalmad istenfélelmedben, jámbor életedre nem mersz hagyatkozni?
7 Gondold meg, ment-e már valaki is tönkre ártatlanul? Becsületes embert mikor ért pusztulás?
8 Hányszor láttam: akik bajt szántottak, gyötrelmet vetettek, hát azt is arattak.
9 Isten lehelete tönkretette őket, haragjának szele elsodorta őket.
10 Ordít az oroszlán, bömböl a nősténye, mint mikor a kölyköknek kiverik a fogát.
11 Pusztul az oroszlán, ha nincsen prédája, s a nőstény kölykei szétszélednek.
12 Titokzatos szózat lopakodott hozzám, és a fülem felfogja suttogását.
13 Égi álomlátás tarka játékában, amikor mély álom száll az emberekre,
14 félelem fogott el s rettegés, reszketett minden egyes tagom.
15 Valami lehelet suhant át arcomon, és az égnek állt minden hajamszála.
16 Ott állt valaki, arcát nem vettem ki, ott állt egy alak a szemem előtt, és hallottam suttogó beszédét:
17 Lehet-e az ember Isten előtt igaz? Állhat férfi tisztán alkotója előtt?
18 Azokban sem bízik, kik szolgálnak neki, angyalaiban is lel kivetnivalót.
19 Hát akkor azokban, kik viskókban laknak, kiknek alapjául a föld pora szolgál, kiket összenyomhat, akár egy molylepkét?
20 Reggeltől estéig tönkreveri őket, eltűnnek örökre, és ki gondol rájuk?
21 Kitépik azután sátraik cövekét, így szállnak a sírba, bölcsesség híjával.
(Módosította hun bod 2013.09.11. 18:30-kor)
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.30. 15:35(58.)

 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.30. 15:31(57.)


turulok


 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.30. 09:31(56.)
Rokoni viszonyt kifejező
és tiszteleti nevek:
Aba, Aga, Apa, Appa, Arua, Ele, Fele, Leguen, Nemus, Usu, Usun, Zagor.

Állatnevek:
Agar, Becha, Bogar, Bugar, Cuca, Dege, Euze, Euzen, Gebe, Chiga, Hala, Keseleu, Rece.

Növénynevek:
Arpa, Bors, Borso, Buza, Moc, Mocu, Mog, Mogu, Som, Sil, Somu, Zaba.

Testrész- és testen lévő fogyatékosságot jelölő nevek:
Bal, Bala, Balug, Bele, Beli, Belug, Boko, Bol, Bolu, Boluch, Bul, Chemu, Chuma, Coma, File, Forcu, Hor, Keze, Scem, Sceme, Sebe, Sebu, Sem, Thuka, Tuka, Vacha, Zem, Zuer, Pete, Pethe.

Igéből és igenévből alakult nevek:
Ban, Buchu, Bulsou, Chen, Chena, Chentu, Chol, El, Keseu, Leve, Niun, Quereu, Sidou,
Solu, Uz, Van, Vara, Varo, Varou, Vi.

Melléknévből alakult nevek:
Bekes, Cos, Hiua, Hiue, Hozug, Ideg, Kemen, Kese, Kesei, Pagan, Seu, Sima, Tarsa, Vada, Ven, Zepe.

Használati tárgyak és anyagok nevei:
Bothon, Boton, Bur, Gula, Pecu, Reze, Rese, San, Sana, Sata, Sorlou, Sou, Subu, Suran, Vasu.

Életsorra utaló nevek:
Beu, Ina, Moncha, Monchu, Monka, Munca, Munka, Ura, Uron, Vaasar, Vasar, Zulga.

Etnikumra vonatkozó nevek:
Cozar, Cun, Cuna, German, Mur(mór), Roma, Uruz, Kan.

Számokkal kapcsolatos nevek:
Ege, Egeben, Etu, Ono.

http://mnytud.arts.unideb.hu/szakdolgozat/1616/mozga_e_1616.pdf
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.19. 18:43(55.)
kagán (haqan) a tényleges hatalom nélküli szakrális fejedelem címe. A beiktatási szertartás során selyemzsinórral fojtogattak, s az ekkor feltett kérdésekre adott válaszból következtettek arra, meddig fog uralkodni.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.19. 18:42(54.)
kendét rituális halálra ítélték, ha elöregedett, illetve ha terméketlenséget, vagy katonai kudarcot idézett elő. (Anonymus ír Álmos megöléséről Erdélyben a besenyő támadás után.)
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.19. 12:25(53.)
Outa: Thutun, Tuhtun, a 794-es , Álmos vezette vezérsor utolsó személye, ő veszi át a hatalmat 795-ben; 803-ban békét köt Nagy Károllyal Aachenben, Tudun néven, tehát 794 táján még élő fogalom, és –uralkodói cím a Thuta.

OEBARIAI : Igy adja meg a főnik tábla.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.12. 17:58(52.)

gonoszság és büntetlenség


a magyarok
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.12. 14:18(51.)

 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.12. 14:02(50.)


 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.12. 13:56(49.)


 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.12. 13:48(48.) Válasz a beírásra

hun bod2013.08.10. 21:39(47.)
hiedelem : hit és hűvösítés
raldum walm ji

vetett folyókat kietlenbe
gyümölcs földe lett sósolatba

állaptatta fergetegeket szellőbe

apróság, avagy csúfság
babel az az röhögő
üreskedö vagy hévolkodó
számtalan és számláihatatlan szent emberek Érs. 288. ruhája avagy öltözete Érs. 430.
sanctuarum az az egyház Jord. 62.
zeng a kürt
megvégeztetött és tökélletött Érs. 53.
szűnek ájtatlansága, szának csacsogása, testnek hertelensége, ételnek és italnak mohsága, munkának tunyasága, hitságos öltözet, önnen magoknak megútálása Ers. 322.
nézők jiatvaros elrejtezik : elragadtatik, seres számkivet tántorodás
áldomás áros ázalék baml bojt boza
döllye deli délczcg
fonalodik gyaponik himlik homlojt iklani ildomos ireskedik irrengés
kelencsöz késa kőláb kőlik kulcsolódik létet levél míves, moha a földnek,
odva.
roshad loshad loskad roskad
szemügyöt vesz
szerbeszéd szorgat tetetés

az átkozott ördögi nyelv, ki az szép igyenös szittyón („scittan" ; káka) csomót lel, és a jó illatba bűzt lel és az szeplőtelenbe fertelmességöt lel, az kerekded állatba szegeletöt
az világosságba setétségöt
az ellyetén átkozott gonosz nemzet képrautatásoknak döge, sidóknak marása, phariseusoknak kegyötlensége, bűnök öregejtője, dicsőségnek kisebbejtöje

Luterre ki „Machumettel, az ördöggel telt kalomárral" „egyformán átkot érdemel mert „sok országokat megdögletett" Érd. 30.

Irsalyom : Jérusálem Dehr. 331.

„Urunk Jézus b. asszony havá-
ban méltán külde rózsákat a paradicsomból sz. D.-ának, miképen tisz-
taságos kegyösnek'* Dehr. 183. némelyek „rózsái boldogságtól (gazdag-
ság) fénylenek" Corn. 259. sz. Dorottya „tisztasággal virágozván olyan
vala mint a fehér rózsa, a martiromságért olyan mint a jó illatú nömös
piros rózsa" Döbr. 184. ugyanaz asz. asszony Úr Kr. kertjében rózsákat
szed almákkal egyetömbe k. o. 186

kinek élő
gyökere szívbeli töredelmesség, ága-boga jó mívelkedetök, levelei
tiszta gyónás, gyümölcse kedeg elégtétel l'Jrd. 578.

az én szívem elmém erős kősziklán helyheztetött.
az ti beszedtek szél, az ti igérettek essek, az ti fenyegetésitek ugyugyok
kik jóllehet háborgatnak, de maga az én házam fundamentomát el nem
ejthetik Érd. 215
az mennyei áldott tanító ember király

eha joha
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.10. 20:58(46.)
eltévebedték eltév ebed
teljed : töltsed

ha a liléknek miatta a test nem birtatik, legottan megboloudúltatik Xád. 324. miként a várnak ajtaja erősen betétettetik és meglakatoztatik és az ajtóra nagyobb őrizet vettetik : mert hamar megvétethetik a vár
Ér.-^. 532.

nem leszen egy ige es lehetetlen úrIstennél
Jord. 519.

lőnek valának
lettek lőnk megvigasztaltattak, lettek lőnk vigadók
Fest. 83.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.10. 20:50(45.)
2 Kiteszik ilyekben : tudván és vakmerőséggel való tett bűn Érd.
208. megfeketűlt nap levő színed. . . hó levő tested BMKI. 20. 21 jó
levő ifjú Jord. 35>u néhai való jó Mátyás király RMKI. bálványoknak
való imádás (-nak -a) Érd. 428. pénznek való örültökben keresték
Nád, 545. szertelen való Ígéret, sz. való poritás „porithas" : pirítás
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.10. 20:38(44.)
semmit sem alajtom én magam vallatomat. miglenM-tülette
látom a királyi kapu közt : nihil nie habere puto V. Be. 60. halálra
mondják vala menteket Érs. 33. te vagy kiben ő szünetlen szokta lakoz-
tát Guary. 68. ö ettekben, ittokban nagy szél támada : edentibus illis
Döbr. 513. sirtában mondja vala Winld. 84. e világ teremtetett mikor a
gyümölcsök értőkben vannak TiJi. 223. az isteni jószágnak ismeretére
kívánod juttodat Nsz. 3. mikor látandjátok az ködnek nyugot felöl köl-
tet ]Ic. Í42. időnek elesztébb voltában születtetett : mikor az idő elébb
volt Ehr. 2. hallak ö voltát : hogy volt ^]c 83. senkinek sem akarja
megtudtát Mc. 85. látta egybe futtát a gyülekezetnek il/c. 80 bementét
szégyenli vala Érs. 314. nem kívánván vésztödet és halál miá rekkentö-
det : elrejtetés Érs. 507. jobban kívánja létét : hogy jobban
legyen Guary 23.

te magadat ismereti (igy) : magad ismerése Vesz]}r. 127.
vétkeztem hét írgalmasságokban nem lelettemben, hitemnek ágazatit
nem tartatomban, ellene vétetemben Viry. 11. 13. úrnak jovit hiszem
láttomat Döhr. 72. még az szóltában jőve : azt szólva Döbr. 513. mit
tétellel vallok örök életet Döbr, 368 kakas nem szól mígnem három-
szor tagadacz (igy) meg engemet ismertedet
(Módosította hun bod 2013.08.10. 22:40-kor)
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.06. 16:46(43.)

Első haszon ez következik belöle, hogy az kik azt
ejendik: kinek étele nem egyéb, ha nem az úr Istennek
színröl szinre valo látása: hogy igön hathatók
leznek. így írta zenth Anselmus. hogy oly nagy
eröje lezen az zenthnek hogy ha akarnája ez földeth
mind meg indethatnája
Más ez hogy az ő testök fényös lezön mint az nap.
mint az hold mint az csillagok által látható is lezön:
mint öveg, avagy mint az víz: zenth Gergel írta
Az bódogoknak testök egymásnak fényösségvel fénylnek
és tisztán által nézéssel világosulnak: oh édes Isten
Harmad ez hogy mind kény szenvedhetetlenök leznek:
ha képös volna annak lenni hogy az ő testök
pokol tüzében vettetnéjek: még az sem árthatna nekik:
Negyed ez hogy igön gyorsak leznek. merth az ő testök
az lélöknek akaratjának semmiben ellene nem áll:
mely igön gyors az lélök az test néköl. igaz olyan
gyors lezön az testtel, ha azt akarod hogy mind ezök
az te testödben legyenek: tudode hogy tégy: ne kéméld
mást az béka zalannath.
Ötöd ez hogy mind tekélletös kor béliek leznek: mert
mind az állapatot bírják melyet Kristus bír vala mikor
meg hala: Még az kik igön nagy vénségökben holtak meg,
még az kik igön kicsin korokban: mind egy állapatban
minemöben Kristus hala meg: támadnak fel
Hatod ez, hogy minden érzékönségök nekik tekélletös
lezön: az látás imelyen lezön hogy mind ön bennök mind
ön kívölök mindönöket jól látnak, fel ugyan mint alá:
mezze ugyan közel: kicsinöket ugyan mint nagyokat:
hátra ugyan mint előve: külömb külömb színöket mint
csak egy színt: és azokat mind kilön kölön, zöm be
hunyván igaz meg nyitván: mindön munka néköl és fáradság
néköl, hallássok is tekélletös lezön, mert mindön szókat
egyszörs mind meg hallnak: és mind azokat egymástul
válogatván. Távol ugyan mind közel. az egyéb érzékönséggök
is ezönképpen léznek Illatozzások: nyeldöklésök és illetösök
Heted ez: hogy minden zörnyöségök távol leznek, nem lezen
ot gérbe embör. sem sánta. sem csonka: sem öz: sem halovány
sem csorba: sem öztövér testő: sem igön kövér
Nyolcad ez: hogy mindön ékösség rajtok lezön: hajok csak
annyi lezön, mennyi zökség: zakálok is csak annyi: körmök is
csak annyi: és semmi fölötte való, rajtok nem lezön:
bélök májok tödöjök zivök veséjök mind bennök lezön: de
mind tizta nömös nedvességvel tizták leznek
Kilenced ez hogy ö testök mind jo illatu ezeön: annyira
hogy minden zenth mind távol mind közel mindön dicsölteknek
kivált képpen való gyönyörüségöt illatban rézeltett
Tized ez, hogy mind jo szavúk leznek. ki ki mind tulajdon
kivált képpen való zouval ínekköl: Imez hármaknak
hallgatásából lezön nekik nagy gyönyörőségök: elsőben mind az
bódogoknak dicséret ínöklésben: ezt ínöklik. Dicséret neköd úr
Isten az te jó voltodnak okáért: Tiztösség az te hatalmas
voltodnak okáért:
Dicsőség az te bölcs voltodnak okáért: egyik illeti AtyaIstent
másik fiuIstent harmadik zenth lélök Istent. Másodnak
hallásában ébben lezön nagy gyönyöröségök: az hét égő
csillagoknak egyenlő zengésökben: hármadban az négy éltető
állatoknak zépön hangosulásokban: mert mindönik az ő zengését őrzi
Mely nagy örömök lezön. vedd azt is ezödben
Nagy örömök lezön első okáért Ímezért
az zenth háromság Istennek látásáért
mely látás mindön örömét föliöl múl: mert az az állat zerent
való jutalam honnat mindön egyéb jutalam zármazik. eznek
látásában vagyon mindön állatoknak el végezöt tökélletössége:
Más okárt ezért. Isten fiának embör voltának látásáért: oh
mely igön teljes öröm mindön édességvel az lezön: látni
embört. embörnek terömtöjét: mi atyánk fiát némikoron oly mint
el veztett es meg utaltat
immár akkor meg leltet. es orzáglót és mindönökön parancsolót
harmad okáért ezért az züz annyjának látásáért látván örölnek
azon hogy az úr Isten őtet mindön állatnál tiztábbá és zebbé
tette volt: örölnek azon is: mene nagy sok javit Istennek ő
általa vették:
negyed okáért ezért. az isteni seregnek látásért: látván őket
nagy zépön fel öltöznie zeplőt semmit sem ismerni:
engödelmességre mindönkort kezöknek lenni: csodálatos nagy
csoda lezön ez. mikort egy rendben tizör valo záz ezör.
ezörzör való tömény ezör udvarlók nézik az úr Istennek szinét.
töd okáért: az zentöknek nézésökért: az nagy zentöknek
látásokból lezön az kis zentöknek nagy örömök. azon képpen az
kis zentöknek látásokból: kik mind eleigben jőnek egymásnak és
úgy tiztölik egymást: én is elődben megyök te neköd mikort ot
lezök és meg kérdözlek mint vagy

...
Sándor-kódex

(Módosította hun bod 2013.08.06. 18:47-kor)
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.02. 22:35(42.)
akkoron meg ielenik nekie Istennek ö zent angyala, es kinek ö hagyattatott volt Istentöl, es mondya, bodog az ember, ki ez velagon el tauoztatta ez ruhat. o mely igen bodogtalan vagy ördögnek barattya, o atkozott teremtett allat. o mindenhato Istennek atkija. mendenha en teveled voltam. es nem lattal engemet. taneijtottalak tegedet, es nem akartal engem meg ertened. io tanacsot attam neked, es nem akartal engem meg halgatnod. eredj el azert mastan ördögnek kezebe. es lattad az pokolnak helet, ki neked zereztetett, immar a te miuelkedetid meg iteltenek teged, ezeket mondya az angyal, a karhozott leleknek. oh azert vallyon ki ielenthetneje kiwe ezeknek utanna, menii sok zamlalhatatlan ördögöknek seregi rettenetest tamadnak fel, ö fogokat csikorgatuan, kiktöl a bodogtalan lelk az örök kinokra nagy keserösegekkel vonattatik, mely ördögök meg meuetes bozzonkodas keppen zembe hannyak a leleknek ö bineit monduan o mely igen keuelkettel eddiglen, o mely igen fenessen gyenyerköttel etelbe es italba, o mely igen zepen keuelyen öltöztel biborba barsonba. o mely igen erös voltal, o mely gyors voltal, mondyad meg mi nekönk, miert nem keuelkedel mastan, mire nem gyenerkedel etelbe italba, mire nem öltözöl kilön kilön ruhakba hogy nem viselz gondot az kazdagsagrol hogy nem vigadz mast felesegeddel, fiaiddal leanijddal, es baratiddal, miert nem zolaz nekönk. az lelek meg atkozza kediglen ö testet monduan, ö ördögnek temploma, a te miuelkedetid ferteztettek meg engem, o atkozott föld, o Satan ördögnek lakodalma, kel fel hamar es iöuel velem, hogy lassad az kinoknak helet, mellyek ennekem zereztettenek, te erted, kikbe en lezek iteletnek napjaiglan, te kediglen iteletnek napjatul fogva en velem lez azon karhozatban mind örökköl, atkoztak legyenek azert te zemeid, mert nem akartak latnia az egyenessegnek velagossagat, es igazsagnak utat. atkoztak legyenek a te fileid, mert nem akartak hallania az örök eletnek igeit. atkoztak legyenek az te orrod likai, mert nem akrtak be ereztenie az zent iozagnak illattyat. atkoztak legyenek az te nyelued es ajakaid, mert nem kostoltak meg az örök menyorzagnak örömet, sem nyitottak meg az zaijnak aijtojat, az te teremteijeknek dicseretire. atkoztak legyenek a te kezeid, mert ö miatta nem oztogattatot ala, mijsna a zegenyeknek. atkoztak legyenek az te mellednek belsö rezei, mert gonoz tanocsokat ereztnek vala kiwe. atkoztak legyenek a te labaid, mert nem latogattyak vala Jezus Kristusnak egyhazat. atkoztak legyenek minden tagaid, mert el vettek en tölem az mennei örömeket. atkoztak legyenek minden miuelkedetid, mert örök kinokat nyertenek ennekem. ezenkeppen atkozza meg az karhozott lelek ö testet.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.02. 22:34(41.)
tudnya illik Satan ördögnek angyali monduan nekie, ne csodallyad azt en zeretö baratom, en vagyok az ki zerzettem te neked egy ruhat, de nem csak te vagy öltöztetett ezfele ruhaual, de ez velagnak nagyob reze, tahat akkoron mondya a lelek, ki vagy te, felel az ördög nekie monduan, minem de meg mondottam e mmar en te neked hogy en vagyok az ki zerzettem neked ez ruhakat, es en utamat meg mutattam neked, es en nekem mindenekbe engettel es hittel es en velem munkalkottal, es minden tanacsomat meg töttet, azert lakozol en orzagomba, hol vagyon zomorusag, minden vigasag neköl, holott vagyon ehseg minden etek neköl, hol vagyon zomjusag minden venerek neköl. holott vannak setetsegek velagossag neköl. hol vagyon bidösseg, io illat neköl, holott vagyon banat vigaztalas neköl, holott vagyon siralm, engezteles neköl, hol vagyon ordejtas mertekletesseg neköl, hol vagyon olthatatlan zen, meg hidegedes neköl, hol vagyon nagy zel csendesseg neköl, hol vagyon hideg, modissag neköl, hol vagyon hewseg veg neköl. holott vagyon minden gonoz, minden io neköl. o azert en zeretö baratom, kelly fel, iöue velem, ime pokolbeli angyalok iönek te elödbe, es meg eneklekik teneked a banatnak es zomorusagnak eneket, az igen keseruesseges eneket. ezeket mondya az ördög a leleknek.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.02. 22:33(40.)
touabba ielen lezen egyfelöl ördögöknek rettenetessege, masfelöl angyaloknak erössege. es kiki mind varija az ö töruenyet es rezet abba ki köztök vettetett. mert ha kegyessegnek iegyei lelettetnek ö benne tahat angyali latogatassal engezteltetik meg es zep enekleseknek edessegeuel hiuattattatik ki a testböl. ha kediglen ötet bal kezre itelendi az ö erdemenek feketesege, es ö gonoz tetemenenek ondoksagos fertelmessege legottan nagy rettenetesseggel iittetik meg, es ereu zak zerent valo hertelenseggel haborojtatik meg es eröuel kezerejtetik ki mennie az nyaualyassagos testböl, akkoron ottan az lelek megyen az ajakakra es meg kerdik ötet az ajakak monduan. mit akarz o lelek, felel a lelek es mondya, ki kel mennem. monnak neki az ajakak, nem mi altalaink mentel be a testbe, sem mi altalunk megy kiue. tahat megyen az orra likaira hogy onnan mennyen kiwe, es felelnek azok nekie mikeppen az ajakak, ennek utanna megyen az zemekre. az utan az filekre. es nem mehet ki azokon. vegezetre megyen az fönek tetejere, es idestova nezuen nagy zomorusagot lat ha karhozando leend. es ugy mond ö maganak, o te atkozott lelek, az meg atkozott toluajnak orwnak es paraznanak bujalkodoknak es hamis hitöknek ö lelke, mikoron azert az bodogtalan lelek, idestova tekent, lattya az ö ruhajat, kit vallott az kerezt viznet fölötte, fenest teplötelent, feketebnek lennie az fekete zuruknal es hollonal, tahat gyarlosagoson fel fohazkodik, rettenetes siralmal es kajaltassal monduan, jaj jaij en nekem, vallyon ki valtoztatta el az en ruhamat, minem de fejerb volte az en ruham az honal, es mastan fertelmesb az zuroknal es, es feketeb az hollonal, es ime akkoron ottam meg ielenik az ördög. ki ötet elhitette, es ki ö köuetett es vilagba
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.02. 22:30(39.)
touabba az ö elmeenek zemeit fel emeli, es mikoron lattya az halhatatlan kazdagsagoknak dicsöseget, meg gyalaztatik, hogy azt el veztette. es valaki eletnek nyaualyassagos zegensegeert mikoron alaija tekent, ez velagnak völgyere, es ez homalyos földre, ö fölötte kediglen csodallya az örök velagossagnak fenesseget, nijluan meg esmeri hogy mind ej volt es setetseg, a mit zeretett ez velagon. azon közben ö zemei meg homalyosodnak es forgattatnak ö agyaban. az ö melle kediglen verdöget es az ö be rekedett torka nehezen vezen lelekzetet, es lassan lassan ö fogai meg feketednek, ajakai meg hezuadnak, es minden tagi meg kemenyednek. es az mak meg zakadoznak az ö testeben. es eu ziue kette hasad az nagy fajdalmnak miatta, mikoron azert ezek es ezekhez hasonlatosok ielen leznek, mikeppen halalnak elötte közel iarok, azonnal ott vannak minden tetemenek bezedek es gondolatok kiket tött, mellyek mindenek keserues tanobizonsagot teznek, öket teuönek ellene. es nem akaruan azokra tekentenie, kezerejtetik reajok neznie.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.02. 22:29(38.)
touabba ugy zol egy zent irasbeli doctor az halalnak emlekezetiröl monduan, gyakorta kell embernek az ö ziuebe forgatnia ezt hogy mikoron a bines lelek ki fog zakadnia a testtöl, mely nagy felelmel ittetik meg, es az lelki esmeretnek menii sok mardoso ezteniuel zaggattatik meg. meg emlekezik az Istentöl meg tiltott dolgokrol, kiket tött, lattya Istennek parancsolatit, mellyeket tunyasagnak miatta meg utalt be tellyesejtenie, bankodik hogy az Istentöl neki penitenciara adott idöt hejaba költötte, sirattya az Istennek rettenetesiteletinek indolatatlan zoross bozzu allasanak ki fejezeset ielen lennie, kit el nem tauoztathat. igyekezik az testbe meg maradnia, de kezerejtetik ki mennie. meg akarja iobbojtania az el vezett idöket, de nem halgattatik meg Istentöl, hatra tekent, lattya az elmult idejet, hejaba el költöttnek lennie, es alejtya azt lennie mikeppen az uton iaronak egy reuid lepeset. elejben tekent, es lattya hogy örökköl meg maradando. sirattya azert ö magat, hogy illyen reuid idöben nezhette volna minden zenteknek vigasagat. sirattya touabba magat, hogy a testi gyenerösegnek reuid hizelkedeseert el veztette az mondhatatlan örök gyenyerösegnek edesseget, zegyenkedik, hogy a testert ki az fergeknek urasaga ala hajtatott, az lelket ö tunyasaganak miatta el hatta volt. ki angyaloknak kariba vitendö vala.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.02. 22:27(37.)
vajha ezekbe vennejek ez földi kiralyok, es minden fejedelmek, es kazdagsagokkal beuelködök ez velagban, mikeppen az zeles palotaktul a rettenetes es setet koporsoba, es viragogkal es kilön kilön karpitokkal meg ekesendt palotakbol vitettetnek a bidös koporsoba, es minden morhaual tellyes palotakbol az zegen nyaualyas koporsoba, es fiaikkal, leanyokkal es zolgakkal meg ekesölt palotakbol vitetnek az koporsoba, ki irces, es minden fiaktul es baratoktul meg foztatik. oh hol vagyon az el mult pompasag, hol vagyon az el mult dicsöseg, hol vagyon az zolgaknak serege, hol vannak az zep ruhak, aranyas barson kamuka, hol vagyon az lagy es gyenge agy, hol vagyon az kilön kilön io meg fött etek. es venerek, jaj vezek, mert ki annak elötte nagy gyönyörösegben el vala az palotaba, mindenestöl fogua etettetik az fergektöl a koporsoban.
ugy mond ezröl zent Innocencius papa, jaj en zeretö atyam fiai ezetekbe vegyetek, mert ime ki egy keues idöknek elötte ül vala ö hazaban, nagy fenesseggel kazdagsaggal, ime mely zegenyöl fekzik a koporsoba. es ki nagy dicsöseggel, pompasaggal, spacialua idestova az palotaba, ime mely rutol, mely ondokul, es meg utaltatott fekzik az sirben, es ki gyeneröseges etkekkel iol lakik vala az ebellö hazba, ime mastanaba az fergektöl meg emeztetik a koporsoban.
(Módosította hun bod 2013.08.03. 00:27-kor)
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.02. 22:26(36.)
az halalrol zol itt az iras
emlekezzel meg ember az halalrol, mert nem kesik, ez igeket irta bölcs Salamon egy könyuenek hatod rezebe, melly sok iokat ad embernek a halnak emlekezeti. zent irasban sok helen ielentetik meg, mert ugymond azon bölcs. emlekezzel meg ember a te utolso halalodrol, es soha nem vetkezel. es utan ugy mond zent Bernald. az halalnak zenetlen valo meg emlekezeti, nagy bodogsag. ezt vele visellye ember vala holott iarand, es soha nem vetkezik. touabba ugy mond zent Agoston doctor. semmii ugyan el nem vonza az embert biinröl, mikeppen halalnak gyakorlatos meg emlekezeti. mert ez halal tezi embert. ö magat meg alaznia, mindeneket meg utalnia. es penitenciat tartania. mert ugy mond zent Jeronimus doctor, könnyen meg utal mindeneket ki mindenkoron gondollya ö magat meg halandonak lennie. mert zemeknek kiuansaga meg utaltatik, mikoron vala ki gondollya ö magat illyen reuid idön mindeneket el hadnia. testnek kiuansaga meg utaltatik mikoron vala ki gondollya hogy az ö teste reuid napon lezen fergekeknek etke. eletnek keuelsege meg utaltatik, mikoron vala ki ez ziueben gondollya hogy a ki mastan akar lennie fellyeb valo egyebeknel, tetettetik földbe mindeneknek labok ala.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.01. 21:27(35.)
akkoron mennek az iok az örök örömre, es az gonozok az örök kinra...
az ördög harom bineuk miatt nagyob rezre karhoztattya az lelket erröl oluastatik illyen pelda
vala regenten egy kiraly kinek vala egy zep hajadon leanya, ki az balwan istenektöl feleletet vött vala, hogy mint hazassagra menne, ottan meg halna, ki meg ijeduen, mezökön es erdökön jar vala, es hazassagra nem megyen vala, de miert hogy igen gyors seren vala, ezt zerze hogy valaki akarna ötet hozza vennije hazassag zerent, elözer hamarjat futna ö vele, es meg halladnaja, hozza menne, ha kedig a leany halladna meg a legent, tahat fejet venneje, es ezenkeppen nagy sok ifju legenyek veztik vala el fejeket miatta. juta egy ifju vitez Ipomenes nevö, ki akaruan ez zizet hozza vennie, mene egy balwan istenhez, kinek vala venus neue, ki ada neki harom arany almat, es meg tanejta mikeppen jarna eu vele. el mene azert az Ipomenes vitez es hamarjat foga futnia az lennyal, ki legottan el hallada az vitezt, es a vitez ki veue kebeleböl az egy arany almat es eleibe vete, oldalt fele lata az leany az almat, utanna futamek, meg oda iara, addig el hallada a vitez, es mikoron el hallatta volna esmeg a leany, masodzer es ugyan tön a vitez. harmadzor es, meg nehezejtek kediglen az leant az almak, es hallada a vitez, hozzaja veue es meg töre ö zizeseget. jelek zerent az ziz lean az lelek, ki igen gyors a iokba meglen tizta. az Ipomenes vitez kediglen az ördög, ki harom arany almaknak miatta csallya meg a lelket, tudnya illik, keuelsegnek miatta, fösuensegnek miatta, es paraznasagnak miatta, kikkel mind ez velag tellyes, es ezenkeppen meg zeplösejti es meg töri ö zizessegenek tiztasagat, es hozza vezi pokolnak fenekere. holott kinozza ötet mind örökköl örökke: ez a vege.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.01. 21:02(34.)
pelda azokrol kik a testi gyönörösegeket kiuannyak. es ö lelkeket ehel haggyak meg halnija, hasonlatosok ezek neminemö emberhez, ki mikoron egy unicornis nevö vad elött futna hogy ötet meg ne marnaja esek egy nagy mel verembem es midön ala hulna, egy bokorhoz kapazkodek esmeg ö kezeiuel, es labaiual ala egy alhatatlam izamo köze, tekentuen kediglen az ember az bokornak gyökerere kihez tartozik vala, lata tahat ket eger eggyik fejer masik fekete ragja az bokornak gyökeret. es immar közel valanak hogy altal ragnajak, tekente az veremnek fenekere, lata egy nagy rettenetes sarkant, ki ö zajabol langas tüzet erezt vala, es ö zajat meg tatuan, kiuannya vala ötet meg marnija. tekente touabba az köze, kin laban al vala. lata tahat negy kigyo tolta ki fejet akaruan ö labat meg marnija, fel emeluen kediglen az ö zemeit, lata egy keues mezet ala folnija az bokornak agarol. el felede az vezedelmeket, kikbe vala vettetuen minden felöl, az mezen foga nyalakodnija, es azon közbe, az ket eger el raga az bokornak gyökeret, es az kigyok meg marak az ö labait, es esek az sarkannak torkaba, jelek zerent az unicornis vad az halal, ki embert üzi mendenha, es kiuannia ötet meg marnija. az verem ez velag, ki minden gonozokkal rakua. az bokor embernek elete, kit az ket eger, fejer es fekete, meg emezt azaz ragja az nap es az ej. az negy kigyo fö kediglen az negy eltetö allat mint tudnya illik, eg föld. mas viz. harmad tüz. negyed eg. kikböl embernek teste zereztetett. az sarkan kedig pokolnak zaija ki mindent kiuan meg marnija. az mez kediglen ez velagnak hazug gyönyörösege. ki miatt ember meg csalattatik es örökköl el karhozik.
(Módosította hun bod 2013.08.01. 23:04-kor)
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.01. 20:42(33.)
az iregyseg ezt mondya, sokakat tehetz kiket amaz nem teheti, azert nem kellennije neki fellyeb valonak naladnal awagy hozzad hasonlatosnak, atyafiusagos egyenlöseg rea felel monduan, ha egyebeket iozagos miuelkedek, kel felül hallatz, iob es haznalatos ha magadat meg alazod. mert ki magasban hag ha esnije törtenik, nehezben esik. az gyilöseg azt mondya, tauol legyen te töled hogy amaz embert zeressed, kit mindenbe ellensegest vallaz. az isteni zeretet rea felel monduan, azert nem kell meg utalnia es gyölölnije az Istennek kepet, ki emberbe vagyon, de zeretnije kell az termezetet kit Isten teremtett, de csak az bint kell gyilölnie. az ragalmassag ezt mondya. vallyon ki zenuetheti el bekeseggel menyi gonozokat tezen amaz ember, hanem csak ki netalan neki enged. az igaz feddesnek zabadsaga rea felel monduan, hogy atyafiusagos zeretetert embernek ö attyafiat zembe kell meg feddenije, es az ragalmassagtul meg kell otalmaznia magat. az iora valo restseg ezt mondya. ha sokat imadkozol es sokat böjtölz es vigazz, söt el vezz, meg bolondolz, es ha firandaz, zemed ki apad. az iora valo felserkegetes rea felel monduan, nem tudod zegen naualyas, ha holnapot ered awagy csak egy orat es azert mastan tegyed amit tehetz az menyorzagert, kit nem veznek az tunyak, restek, de kik eröt teznek magokon azaz penitenciat tartanak, mind el felyöl meg irtakat mondya zent Agoston doctor. no azert valaki ezekbe akarand gyözödelmes lennije zikseg ö nekie hogy imadkozzek es urunk Jezusnak ö zent kinnyat halalat forgassa ö ziuebe es ötet köuesse.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.08.01. 20:41(32.)
mikeppen az test es lelek, az binek es az iozagok ezue vivnak. az keuelseg azt mondja, fellyeben valo vagy mindeneknel, azert tarcs fel fejedet, az alazatossag rea felel monduan, emlekezzel meg zegen naualyas, mert rothatatossag vagy es fereg, meg kell halnod. hiv dicsöseg ezt mondja, mutassad ki a iot, kitt tezz hogy ionak es zentnek mondjanak. Urnak felelme rea felel monduan, az iot nem kell embernek tennije ez el mulandokert, de az örök iokert, azert el kell titkolnija hogy az Isten ki lattya titokban, meg fizesse teneked azt.
az fösuensegnek kiuansaga ezt mondja, binnekil kiuanhatod ez velagi morhat es tarthatod mert ne talandan vegre meg zegenyedel es mit mas gonozol tartana, iob te tarcsad es kölcsed el, de ez velagnak meg utalasa rea felel monduan, ez velagi morhat nem keresheti ember vezedelm nekil, mert mineuel valaki többet vall, anneual többet kiuan vallania es bizonyaba, ö halalanak idejen mind el haggya. az bujasag ezt mondja. Isten ez velagnak eredetitöl fogua teremte ferfiat es azzonyallatot azert hogy egymast zeressek az testi gyenerösegert, mert ha minden ember zizeseget tartana, ez velag regen el töretett volna, de az tiztasag rea felel monduan, semmi fertelmetes be nem megyen menyorzagba, azert anneual inkab tiztaban elj, menyeuel nagyobban latod hogy az Istentöl neked adott idö hamar el mulik, hogy el ne vezz, de hogy menyorzagba meg koronaztassal Istentöl az tiztasagnak tartasaert. az harag azt mondya, ha mind bekeseggel el zenueded az rajtad tött buzzusagot tahat gyermeknek aleijtnak es sokkal többet teznek te rajtad, tegy azert rola, alj bozzut. az bekesseg rea felel es ezt mondya, melly igen sok bozzusagokat zenuedett te eretted az Jézus, mennye sok veresegeket, meg meueteseket, hagyapasokat, töuisk koronat kerezt fat, es te zegen naualyas egy iget nem törhetz es el nem viselhetz ö erette. az torkossag azt mondya, Ur Isten azert teremtett mindeneket, hogy ember ellyen velek, egyek igek es vigadyon. az zenuedetesseg azt mondya es rea felel monduan, jollehet hogy Isten mindeneket azert teremtett hogy ember ellyen velek es hogy meg ne hallyon ehel, de hogy etelbe italba az mertekletesseget felül ne halldya az zenuedetesseget elegeite meg.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.07.21. 13:02(31.)
~ AND
igerag, mely jövendőidőt alkot, pl. rakand, toland, szurand, sirand, kelend, törend, viend
a latin foglalómódbeli jövőidőnek felel meg, mely bizonyos kötszóval áll viszonyban s föltételes tulajdonságu, miért is jelentőmódban a régiek igen ritkán éltek vele
"Valahová menendesz, menek, és valahol lakozandol, én is ott lakozom." Ruth. I. 16.
"Ha éneklend a trombita a városban." Amos. III. 6.
"Hányszor fölserkenendesz, elmédbe jussanak az áldott Istennek ajándoki." Cod. Serm. Sacr. S. Bern.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.07.21. 13:01(30.)
álnok álnolkodik álnolkodat

vitetnek vala kedig más két álnokok ő vele, hogy megfeszejtetnének, tőletől álnokbakat. Müncheni codex 154. és 186. lapokon.
"melyeket ezek álnakól szerzettenek." Bécsi cod.
Krisztina legendában: álnak, álnakságos

álnolkodik vala ő neki - Müncheni codex

és álnalkodnak vala egyminden napon szorgalmatost őtet látniok - Bécsi cod
 Válasz a beírásra

hun bod2013.07.21. 13:00(29.)
ahít áhít

"Térdepelve éjt napot hosszában A remete ott ahítva tölt." Vörösmarty

"Mert úr ajéjtja ő szolgálatját." Müncheni codex.
"És kevánsága aithat." "És meglelé, mit aita." Katalin verses legendája.
"Testi gyönyörüségnek kevánságát ne aitsad." Régi magyar passio, Toldytól.

áhítat
"Tü atyátoknak akarjátok ajéjtatit tennetek." Müncheni codex.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.07.21. 12:59(28.)
winkler-kódex
http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt06010401/2_0_2_pg_126.html

teged onnan kivete ez gyarlo velagba
és siralmnak völgyébe ö nagy haragjaba
te nagy bönös voltodeert baromhoz hasonla
hogy bönöd meg esmerned ez nyomorusagba

az utan menyorzagbool te read tekeente
latvan nagy nyavalyadat rajtad könyöröle
menyböl eerted le zalla az züznek mehebe
öltözeek zerelmedeert bizon emberseegbe
 Válasz a beírásra

hun bod2013.07.21. 12:46(27.)
birk-kódex
http://mek.oszk.hu/05000/05077/html/
http://mek.oszk.hu/05000/05077/05077.pdf

http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt06010401/15_0_2_pg_346.html

ugy tartassanak hogy hamarab meg iogyolianak
...
mert am mit zememtelen teznek azonyallatok azzonyallatokon rutol pakkolua es iaczodua
(Módosította hun bod 2013.07.21. 14:48-kor)
 Válasz a beírásra

hun bod2013.07.21. 12:09(26.)
Úgy szólánok: Világnok kezdetüitűl fugva rochtonk ez nem lött vala, hogy szűz leány fiot szülhessen szűz ségnek tükere tisztán maradhassun és nékünk hirünk benne ne lejessen. Tudjuk, látjuk őz szűz leánynak, ki ülében tart csudáltus fiot, fürisztje, musja éteti, imleti, úgy hugy anya szilüttét; de ki légyen néki atyja, ozut nem tudhotjuk. Ez oz Isten, mint őt esmérjük, kit szeplő nem illethet; mert ha Isten ő nüm volna, ő benne bínüt lélhetnéink.
Ámen.

http://www.linguahungarica.cz/english/historical-texts.html
(Módosította hun bod 2013.07.21. 14:11-kor)
 Válasz a beírásra

hun bod2013.07.16. 21:15(25.)
könnyen meg utal mindeneket ki mindenkoron gondolja ö magat meg halandonak lennie Mert zemeknek kiuansaga meg utaltatik, mikoron vala ki gondollja ö magat illyen reuid idön mindeneket el hadnia Testnek kiuansaga meg utaltatik mikoron valaki gondolja hogy az ö teste reuid valo napon lezen fergekeknek etke. Eletnek keuelsege meg utaltatik mikoron vala ki ez ziueben gondolja hogy a ki mastan akar lennie felljebb valo egyebeknel tetettetik földbe mindeneknek labok ala.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.07.16. 20:53(24.)
harmadzor az ördög leselkedik mi utannunk az utolso iteleten, mert ugy mond zent Agoston doctor, akkoron az ördög lezen ki monduan, es mi elönkbe hanyuan mindeneket mellyeket töttünk monduan, O igaz biro iteld ez embert enyimnek lennije az binert ki nem akara tied lennije az malaztnak miatta. Teneked engedetlen volt, de ennekem engedelmes. O melly igen zorosok leznek az karhoztaknak utai
felül lezen az haragos biro, alol az rettenetes pokol. iog felöl az vadalo binek, bal felöl zantalan ördögök, kinokra vonwan, belöl az lelki esmeret, lezen mardosuan es kiwel mind ez velag eguen. Akkoron mennek az iok az örök örömre. es az gonozok az örök kinra, Oh en Istenem vajha ezekbe vennek ezt a bines emberek
 Válasz a beírásra

hun bod2013.07.16. 20:43(23.)
masodzor az ördög leselkedik mi utannunk az mi halalunknak idejen, mert mikoron az lelek kizakad a testböl tahat akkoron nyolc fejedelm ördög katonajokkal egyetembe ielen leznek az leleknek ö ki menesenek kapuijan. Kik közzöl az het fö ördögök kereskednek zeretetessen az het fö halalos binekröl ha meg lelhetnek az lelkekben hogy ha kediglen nem lelhetik az fö halalos bineket, tahat az ö katonai zeretetest kereskednek az bineknek agazatirol kiknek miatta awagy csak purgatoriumra vonhatnajak ötet.
az nyolcadik ördög kediglen zeretetesen keresi az hitetlenseget: ki meg dögleti mind az egez kereztyenseget Es ha az leselkedeseket erizeteket eltauoztatandgya a lelek tahat meg koronaztatik Istentöl menyorzagnak bodogsaba.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.07.16. 20:23(22.)
minek okaert sem ezik sem izik sem alozik, de mind ej nappa kerengi ez velagot lelkeket keresuen el karhoztatnija Es immar annyi zamtalan lelkeket vitt pokolba, hgy ha ki iöhetnenek, ez földnek zinet be tölthetnek mind az hewgijglen Es ez nem csoda, mert mikeppen Isten meg ielentette ugy mennek be pokolba a bines lelkek mikeppen az esö. demaga meg sem eleg önekije, de többet kiuan, es utannunk ballag ejjel nappal keresuen kit meg csalhatna, Azert monda zent Peter apostol. Atyamfiai iozanok legyetek es vigyazzatok mert az ti ellensegtek pokolbeli ördög mikeppen az reuo orozlan kereng: keresuen kit meg marhasson. kinek ellene alljatok hitben erössek leuen. Touabba ugy mond zenth Gergel doctor, hogy az ördög ez földet kerengi, nem lepes zerint, de mikeppen az lelek awagy zel röpösuen, es mindeneket meg hallja. mellyek mondattatnak es mindeneket meg lat. mellyek tetetnek, Demaga azokat mellyek az ziwbe forgattatnak, nem tudgya Mert ha aqz emberek gondolatot tudna, semmi iot nem hadna tennije, Touabba azon zent Gergel mondgya hogy Az gondolat akar melly fertelmes legyen, soha az lelket meg nem fertezheti, ha az okossag rea nem enged, Touabba ugy mond zent Amborus doctor Ördögöknek dolgok, minket gonozzal kinalnija, de mi dolgunk annak nem engednije.
Mert minezer ellene allunk, annezör ötet meg gyözzök. angyalokat meg vigaztalljuk, Istent tiztelljük, ki arra int minket hogy viaskodjunk, meg segeit hogy gyözzünk es meg eröseit hogy meg ne fogatkozzunk. Ezeket mondja zent Amborus doctor, ha kediglen ellene allasnak abrazattyak kerded imez, hogy minden binnek ellene, kivel kesert iozagos dolgot vess, hogy ha keuelseggel kesert, te meg alazzad magadat, ha torkossagnak miatta kesert, tahat zenuettesseg meg magad böjtel, ha kedig bujasaggal kesert, te tarcs tiztasagra magadat, hogy ha ez velagi örömmel, awagy hiw dicsöseggel kesert, siralmnak miatta allj ellene. ha ezenkeppen viuandaz ö vele, ötet meg gyözöd es meny orzagot vezed, holott Istentöl meg koronaztatol, Mert ugy mond zent Iob, Vitezkedes embernek elete ez földön, mert eröuel vezik menyorzagot, nem tunyan resten.
(Módosította hun bod 2013.07.16. 22:27-kor)
 Válasz a beírásra

hun bod2013.07.15. 19:09(21.)
Embernek harmad ellensege az ördög. ki ellenkedik mi velünk, es utannunk leselkedik harom idöbe. Elözer, ez ielen valo velagnak eletibe, masodzer ez velagbol ki menesnek idejen. harmadzer az utolso iteleten Mondam hogy elözer az ördög leselkedik ember utan ez velagnak eleteben, kilön kilön keserteteknek miatta hogy ötet meg gyözhesse es menyorzagba fel ne erezze, honnan ő esett ala, dehogy ötet karhoztassa es pokolra vigye, holott örökköl örökke ö vele kinzattassek, Es meglen az ördög lattya embernek ö testet elnie. bator öztöuer legyen es soha nem keduelkedik benne hogy meg nem nezhetneje az lelket, Mert sem aranyat, seezöstöt, sem ez velagi morhat keres, hanem csak az lelköt. Azert vagyon iruan Mojses p_phetanak első könyuenek tizen negyed reszeben hogy egy idöben, iöue ördög Istennek eleiben es monda. Adgyad ennekem embernek ö lelkeket, es ez velagi morha mind tied legyen. Mert mikeppen az solyom madar azert üzi az kis madarat hogy kiuannya az ö ziuet meg ennyje, ezenkeppen az ördög azert haborgattya az embert hogy kiuannya ö lelket el karhoztatnyja az nagy iregysegnek miatta, kit az vall emberhez, azert hogy ö oda megyen, honnan ö ala esett.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.07.15. 18:11(20.)
mezen foga nyalakodnia. es azon közbe, az ket eger el raga az bokornak gyökeret, es az kigyok meg marak az ö labait, es esek az sarkannak torkaba, Jelek zerent az unicornis vad az halal. ki embert üzi mendenha, es kiuannia ötet meg marnija. Az verem ez velag. ki minden gonozokkal rakua. Az bokor embernek elete, kit az ket eger, fejer es fekete meg emezt. azaz ragja az nap es az ej. Az negy kigyo fö kediglen az negy eltetö allat, mint tudnia illik, egy föld. mas viz. harmad tűz. negyed egy kikböl embernek teste zereztetett. Az sarkan kedig pokolnak zaja, ki mindent kiuan meg marnija. Az mez kediglen ez velagnak hazug gyönyörösege. ki miatt ember meg csalattatik es örökköl el karhozik.
(Módosította hun bod 2013.07.15. 20:51-kor)
 Válasz a beírásra

hun bod2013.07.07. 14:32(19.)
1307

hertelen valo

hirtelen hertelen
hergel. hörgés. hirig.
harag.

hork.

http://laudator.blog.hu/2011/08/07/czedulatska
http://www.studiolum.com/wang/spanish/covarrubias/calepinus-schedula.jpg
 Válasz a beírásra

hun bod2013.06.26. 02:17(18.)
valland
ragadand felemelend mondand 258 fogadangya leszállandnak 183 megolvasand élendesz
tékozlat
foszlat
patvart szenvedőket ő rejtekiben s nem tuttanak igazat tenni

--
háborolat hadakozat nyájaskodat öldöklet ölelet (ölelés) örvendezet paráználkodat
hajazat tető

megtöredelmeztetik s megkörnyékeztetik a föld s levontatik te belőlled te erősséged
s elragattatnak te házaid miként ha a pásztor elragadand oroszlánnak szajából két szarakat avagy fülnek végett.

180
onszollak nyugoggyal meg
megfogyatkoztattyátok

nem ékesöltetik meg
220
megállaptanak = megállnak
megmézeiteleneitetted
kedeg örülök

410
patvaroztanak
megtörétettél
puszteitattonk
megfordoland

231
lakoziatok aboltal ékeseitetett házakban
vessétek ti sziveteket ti utaitokra
sokat vettetek s keveset hoztatok be
öttetek s meg elegéttetek meg
ijottatok s nem részegöltetek meg
magatokat befedeztetek s nem hevöltetek meg
ki arokat gyűjtött eresztette azokat a szakadot sakba
ezt mongya seregeknek Ura Istene
vessétek ti sziveteket ti utaitokra
mennyetek fel a hegyre hozzatok fákat s rakjátok meg a házat
s foganatos leszen énnekem s megdicsövöltetem
úgy mond Úr néztetek a többre s ime kevesebb lött:
s behoztátoka házba s kifuvallottam azt
 Válasz a beírásra

hun bod2013.06.24. 22:27(17.)
O azert ember ugy keressed keduet testednek, hogy lelkedet el ne karhoztassad miatta. touabba ezedbe vegyed hogy az bines emberrel ö halanak idejen harmak oztoznak. tudnia illik sereg ördög es ez velag. ki mind ugy zereti az ö rezet hogy az ket rezen nem adnaja mert az fereg ugy zereti a testet hogy nem adna sem az lelken, sem az morhan mert iol lakik vele. es az ördög ugy zereti az lelket hogy nem adna sem a testen sem a morhan mert örökköl gyötri azt pokolba. es ez velag azaz az ö rokoni avagy egyeb emberek ugy zeretik ez velagi morhat, hogy semmit nem gondolnak az ö testeuel, sem kedig len igen zorgalmatosok az ö lelkeuel, de keresik az ö morhajat es fel tombollyak. es ezenkeppem lezen mindennek ki halalos binbe hal meg, tudnya illik, az ö teste adatik feregnek. az ö lelke ördögnek. es az ö morhaja ez velagi embereknek. o azert bines ember ved ezedbe ezeket, hogy el ne vezesd testedet, lelkedet es mindeneket mellyeket vallaz avagy meg valhac, mikeppen vezte az kazdag devlses ki mind azokbol kiket itt ez velagon bir vala egy cseppenet vizet nem nyerhet vala az mas velagon, mikeppen urunk Jesus monda azt zent euangeliumba, de mind örökköl örökké kinzattatik pokolba es ott sirattya magat.
pelda rola. vala ket atyafiu, egyik bölcs vala, masik bolond vala. kik mikoron mezze földe el budostanak volna ö honnyoktul, es akarnanak haza ternyiök, es iöttenek volna egy helre holott kettöztetneek az ut, latanak irast ott ki azt mondja vala, hogy az iob kezre valo ut iollehet hogy zoros darabos es kemen de maga batorsagos, de az bal kezre valo ut iollehet hogy zeles es gyeneröseges, de maga toluajokkal rakua. az bölcs azert akara mennije az iob kezre valo uton, de az ö bolond attyafianak keremesenek miatta, meggyöztetuen, mene az bal kezre valo uton. meg fogattatanak kediglen az toluajoktul, es meg sebhettetenek es meg foztatanak, es vettetenek egy mel verembe ki rakua vala kigyoual bekaual es sarkanyokkal hogy azok elnejek meg öket az ö mardosasoknak miatta. melly atyafiak mikoron az verembe igen sirnanak lata az bölcs hogy az kigyok akarnajak ötet meg marnia, siruan es atkozuan ö attyafiat, mondja vala, oh atkozott atyamfia iob volna ha soha nem esmertelek volna meg, mert teneked engeduen meg gyöztetem, es im en mind te veled egyetembe el vezek keserseges zernyö halallal. felele az bolond es monda neki söt inkab te legy atkozott, mert mikoron te böl volnal meg zabadejthattal vona mind engemet mindtemen magadat, de miert ennekem bolondnak engedel, ime egyetembe el vezünk. ezekeppen lezen pokolba, holott örök sirassal az lelek test ellen. es a test lelek ellen zugodnak morgodnak, hogy egyetembe estenek az toluajok közze azaz ördögök közze. es a kigyoknak mardasi közze. azaz pokolbeli kinokba. azert hogy a lelek midön volna okossagos meg gyöztetett es meg csalatott a testnek ö bolondsagos kiztetesenek miatta, o azert binos ember mit fekez binokben. ezedbe vegyed ez vezedelmeket es otalmazzad magadat ö tölök. mert ha vala minye eztendök el mulnak vege volna, meges iol volna, de soha vege nem lezen, iaj azer neked, mert el vezz iaj mert testedbe gyötrettetel iaj mert minden iokat el veztez iaj mert menyorzagbol ki rekeztetel es minden gonozba esel örökköl örökke, oh en Istenem ha ezt ezekbe tartanak ez velagi emberek, bizonyaba könnyen meg otalmaznak magokat bintöl
(Módosította hun bod 2013.06.25. 00:30-kor)
 Válasz a beírásra

hun bod2013.06.24. 22:22(16.)
touabba mikeppen az ur veri az ö zolgajat azert hogy iova legyen, es mikeppen az ember ö ellenseget mikoron meg gyözi, ugy gyötri meg hogy touabba ö ellene fel ne tamadjon es ötet meg ne ölje, ezenkeppen kell minekünk es tennije a mi testünkel. mert ugy mond zent Bernald. az mi testünk hazunk beli ellenseg, ki igyekezik minket meg ölnije, soha nincsen nagyob ellensege embernek es gonozb mint az ö teste, mert ember ö ellensegenek ellene otalmra valo mesterseget lel, de az ö teste ellen nem lel egyebet, hanem csak zenuedetessegeket, es meneuel inkab ember kedvet keresi ö testenek, meg tagietvan nekie az ö okossaganak zabolajat, anneval inkab iar az lelek ellen. es hasonlatos a test a kouer lohoz, kinek mikoron meg ereztetik zabolaja nem gondol aval ki rajta il. bator kiraly fiu legyen es hogy meg serzik de felzökuen rugvan mind az földhöz veri, ezenkeppen vagyon a teströl ki gyenyeröseggel tartatik, kinek mikoron megzalaztyak az okossagnak zabolajat nem gondol az lelekröl, ki Istennek kepere vagyon teremtetuen, iollehet hogy ö vele egyetembe el karhozik, de mindenkoron felzök az ö gonoz kiuansaginak miatta, kiröl oluastatik illyen pelda. vala egy kiraly, kinek vala egy zep kerte, mely kertet ö ada öriznije ket embernek kik közzöl eggyik vak vala, masik benna. kik mikoron meg akarnak orozni az kertnek gymölcset, nem tehetik vala, mert az santa fel nem igazulhat vala, hogy fel erneje az magas fan az zep gyimölcset, az vak kediglen nem latya vala. tanacsot tartanak, es az santa a vaknak. vegy fel engem valladra es en el igazgatlak melly fa ala menny. en le zaggatom az zep gyimölcset, es veled közlöm. mellyet mikoron meg tettek volna, eliöue az kiraly es meg lata a kart kit tettenek vala az gyimölcsben. kerdezni foga ököt, de ök meg mentik vala magokat, az vak aval hogy nem latna, es az santa hogy nem iarhatna. de az kiraly ö alnoksagokat meg esmeruen, mindkettöt halalra itele. ezenkeppen vagyon az lelekröl. ki vezerli a testet az gonozsagnak tetemenyere. mely gonozsagokat sem az test az lelek nekül, sem az lelek az test nekül nem tehetne.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.06.24. 22:19(15.)
masod ellensege embernek a test, ki mindenkoron ellenkedik a lelek ellen, ki Istennek kepe, de ez melle tudnija kell, hogy emberbe ket allat vagyon lelek es test, es ez kettö mindenkoron egy massal viv. es ö közzölök mindenik vonza az okossagot az ö kiuansagara egymas ellen. es miert az lelek nemes allat Istennek kepere teremtetett, minden iokat kiuan. de miert a test hituansagos allatbol zereztett az földböl, mindenha gonozokat kiuan, kik leleknek karhozattyara vannak. azert mondja zent Pal, atyamfiai lelek zerent iarjatok, es az testnek kiuansagat ne tegyetek, mert a test lelek ellen kiuan. es a lelek test ellen. mert ha test zerent elendetek, meghaltok. ha kediglen lelek zerent a testi dolgokat megölitek, tahat eltek, mert valakik lelek zerent elnek, azok Istennek fiai, kik kediglen test zerent elnek, azok ördögnek fiai, ezt monda zent Pal, Mojses prophetanak Isten illy parancsolatot adott volt, hogy mikoron ket ember ezue vezne es eggyik a masikat meg itne köuel avagy ököllel, ha meg nem halna az ember de palczan iarna, tahat az ki megitette, fizetneje meg az oruosnak az kölcseget, miert meg gyogejtotta. lelek zerent az ket hasonlo az test es az lelek, ki mindenha egyve vivnak es gyakorta a test meg iti a lelket gonoz mielkedettel meg öközi avagy ketsegben valo esesnek köueiuel, mely lelek meglen meg nem holt, az örök tiznek halalaual, iol lehet hogy meg holt az binnek halalaual. de meg gyogyolhat, ha tamazkodik Iesus kereztfajanak ö palczajara, es ezenkeppen iarand, az örök eletre az isteni irgalmassagnak remensege miatt. azert igazsag azt adja, hogy a test fizette meg az kölcseget, az leleknek meg vigaztalasaert. kemen penitencia tartasnak miatta. azert ugy mond zent Bernald. ha akarz penitenciat tartanija meg kell a te testedet tagadnija, gyötörnije es enhejtenije es tennenmagadat itelnije, hogy be ne essel az elö Istennek kezebe. mert mikeppen az hideg lelö korsagbeli ember mindenkoron hideg vizet kiuan innija, ki igen art nekije, ezenkeppen a binnel meg dögletett test kiuannya mendenha, mi a leleknek art. de ugy mond zent Bernald, hogy ugy kell embernek tartanija az ö testet, mikeppen az oruos tartya a kort, melly oruos sokakat ad az kornak, mellyeket ö nem akarna vennije hozzaja es sokakat meg tilt ö töle, mellyeket ö kiuannaja.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.06.19. 21:35(14.)
ötöd okaert ez velag eltauoztatando, mert alhatatlan es hazug. mert sokakat iger, de keveseket ad. mert neha iger hozzu eletet, neha kazdagsagokat, es tiztessegeket. neha batorsagokat, de maga hazud, mert gyakorta felelmet es banatot hoz, azert monda bölcs, meuetsiget alejtottam teuelgesnek, es hevsagnak, es örömnek mondek, mit csalardkodol hejaba, mert meltan ez velag hasonlattatik az csalard barathoz, ki ö barattyanak zemebe zepen zol, de hatul vermet as ö alaja. azert erröl illyen pelda oluastatik, vala egy vitez. ki annjra atta vala ö magat ez velagi eletnek, hogy Istenröl semmit nem gondolkdik vala. de mind ö erejet ez velagi heusagra költi vala, ki egyzer isteni ihletnek miatta, kezde ö magaba gondolkodnija, hogy kicsoda volna ez velag es minemö volna, kinek illyen nagy buzgosaggal ö zolgalna, es mikoron ezt gondolnaja az vitez, ime ielenek ö neki egy zepsegö azzonyallat, ki monda az viteznek. mit gondolkodol en rolam, en vagyok ez velag, kinek illyen nagy buzgosaggal es zeretettel zolgalz. kire tekentuen az vitez monda. immar nem banom, hogy illyen zep azzonyallatnak zolgaltam, kinek monda az azzonyallat, immar lattal engem arczul, delas hatul es, es mikoron hattal fordult volna hozzaja, lata az vitez ö benne kilemb kilemb kinoknak nemit, tudnija illek, zennek, hidegnek, bidossegnek, es kigyoknak kinnyat. kit latuan az vitez, földre le esek es monda. iaj.iaj atkozott velag, mely igen sokakat csalz te meg. kinek monda az azzonyallat. a velag. en mindeneknek zepen mutatom magama, hogy meg csalhatnam, de bizonyaba mind en zolgaimat, kik engem el nem hadnak, ez kinokkal ajandekozom meg vegre. ezeket meg monduan, el enezek elöle. annak okaert minden ezebe vegye magat ez mondot igeken, mely nagy csalardsag legyen ez velagi eletbe. azert monda bölcs Salamon. ki mezet visel ö zavaba, es engemet meg akar fualtatnia, az ö baratsagat, nem akarom lennije, en tarsim közzöl valot.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.06.19. 21:34(13.)
negyedzer kell embernek ez velagot eltauoztatnia, mert ellenkedeseket vet Isten között es ember között, mikeppen zent Iakab apostol tezen erröl tanobizonysagot monduan, valaki akarand lenni ez velagnak barattya Istennek lezen ellensege. nagy bolondsag embernek zeretnije azt, kinek miatta nyeri az örök gyülöseget, azt vallania kinek miatta elhaggya az örök bodogsagot, azt köuetnie ki vizen az örök kinra. es mindezt tezi ez velagi elet, erröl ugy mond urunk Iesus ö maga. mit haznal embernek, ha mind ez egezz velagot meg nyerne, az ö leket kedig karhoztatnaja. ime ha ezerzer valo ezer velagokat vallanad, ha ez velagi gonoz eletedbe mulz ki ez velagbol, teredelmesseg nekül es gyonas nekül, nemde, meg engezteltnek e ezek teged Istennek, bizonyaba nem, iaj azert ez fele embereknek, kik keues es kisded gyenerösegert ö ziueket es minden kiuansagokat örökköl egyetembe költik el, ez velagi eletert, aleituan hogy ne legyen nagyob öröm, mint ez ielen valo velagnak ö vigasaga. azerz ez illyetenek hasonlatosok az vakandakhoz ki nem hizen egyeb kincset lennie, mint az földet turnia es benne lakoznia. de maga egyeb kincsek vannak mellyeket ök nem tudnak. erröl ily pelda oluastatik. vala egy kiral, ki harom orzagot bir vala, de meg es többet akar vala birnia. törtenek hogy meg korula, ki ketsegben eluen ö eleterol, parancsola, hogy harom smg gyolcsot kötnenek ö kopjajara, es viselnejet varasrol varasra, uczakon kajaltuan kiral zauat, es monduan, en harom orzagnak valek fejedelme, kikkel megnem elegedem, de többet kiuanok vala alejtuan hogy ne legyen nagyobb öröm mint kincset gyejtenje es orzagokat birnija. mastan kediglen meg elegettem harom sing földel es harom sing vazonnal, kiuel be fedezem en telhetetlen zemeimet, ezenkeppen bizonyaba lezen mindenekröl, kik ez velagi marhaba telhetetlenek, elözer ö telhetetlen zemeket be rekezti az heusag de meg nyittatnak az kinokban, holott öket az ö gonoz kazdagsagi nem segejtik, de nagyobban gyettrettetnek, mikeppen zent Janos irja, Isten mondasa, meneuel nagyob dicsösegbe es gyenerösegbe volt, anneual nagyobb siralmat es kint adjatok ö neki.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.06.19. 21:33(12.)
harmad okert ez ielen valo velag eltauoztatando, mert tellyes gonozsaggal es vezedelmel. mikent zent Janos tezen erröl tanobizonysagot monduan, minden mi ez velagon vagyon, avagy hogy testi kiuansag azaz paraznasag, avagy zemnek kiuansaga, azaz fesvenseg avagy eletnek keuelsege. azert ez bineknek miatta minden velag gonozban vettetett, azaz ördögnek hatalma alaja, mert valaki ez harmakat köueti, ördögnek hatalma vagyon ö rajta, mert ugy ir zent Janos latasarol zerzett könyueben. iaj, iaj, iaj ez földön valo embereknek, iaj ez paraznaknak, iaj az fösvenyeknek, iaj az keuelyeknek, ha kedig akarod ez harmakat eltauoztatnod, fussad el velagot es az bineket, mert ugy mond zent Dauid az soltar könyueben, feledjed el az te nepedet, es az te atyadnak hazat, zent Amborus magyarazvan ezt ugy mond, az ember földi elö nepet ki el haggya ö binet, es az földi elö atyanak hazat, ki ez velagnak hamis kazdagsagat meg utallya, kiknek miatta ötet ördög tartya foguan, es meltan tartya ötet foguan mert mikeppen az fogoly soha sem teheti azt ammit akarna tennie, mert mikoron akarnaja magat meg alaznia, ez velag tezi ötet keuelkednie, es mikoron akarnaja kiuannja az mennyeieket, es velag vonza ötet az ö kiuansagara, es ezenkeppen a gyarlo embert, az ö csalardsaginak miatta mindenha vonza a kinokra. azert oluastatik pelda hogy egyzer Isten ez harom bineker, keuelsegert, fösuensegert es paraznasagert, akara mind ez velagot el veztenie, ereztuen ö reaja harom tüzes lancsakat ö haragjaban, es ezt meg latuan az ö kegyes annya. ziz Maria, terdre esek ö zent fia elött, es ezt monda, kerlek en zeretö fiam, hogy ne tegyed ezt, de emlekezzel meg az te edessedes bezededröl holott azt mondad, nem akarom az binesnek halalat, de hogy inkabb eljen azt akarom, kerlek hogy ne haragodjek az tehertelenseged mind az egy közönseges velagra, mert vannak ennekem zolgaim predikatorok, kik meg feddik ez velagot. es ezen keppen meg engezteltetek úr Isten hogy nem vezte ek ez velagot.
(Módosította hun bod 2013.06.19. 23:33-kor)
 Válasz a beírásra

hun bod2013.06.19. 21:32(11.)
mikeppen zent Gergel joktor (?) mondja, ki ez velagi marhat zereti, avagy akarja avagy nem akarja, felelmnek es banatnak kinnyaban esik. mert meglen ember ez velagban eel, soha meg nem esmerheti ö magat nyilvan, ha nem csak ö halalanak idejen. akkoron mindenek nyilvan leznek az okossagnak zemei elött avagy iok avagy gonozok, azert pelda olvastatik azesv tiles (?) nemö pogan bölcsesegeröl, ki mikoron iutott volna halalara, keret ötet az ö tanejtuanyi hogy mondana nekik valami io tanosagot. ki felelven monda, mezejtelen iöttem ez velagra, nagy banattal eltem, es nagy keseröseggel megyek ki belöle, es nem tudom, hol lezen zallasom. halalom. azert mondja bölcs Salamon. nem tudja ember ö veget, de mikeppen az hal meg fogattatik az horognak miatta, ezen keppen az ember az gonoz idönek miatta.
masod okert el tauoztatando ez velag mert semmi nyugodalm nincsen ö benne, de zenetlen valo munka es banat es keseröseg, azert monda bölcs Salamon. Embernek kesen segi es napi tellyesek nyomorusaggal es nyavalyakkal es ejel sem nyugodalmas ö elmeiben, es bizonyaban ez mind lezen az mi engedetlensegünknek gonozsagaert, mert ugy mond Isidorus dottor, ha ember paradicsomba artatlanul elt volna, sem az zen egethetne meg ötet, sem az viz merejthetneje meg, sem az egnek tauol volna fojtanaja meg, sem mindenek, mellyek artnak embernek arthatnanak ö neki, de az engedetlensegnek binenek utanna köuetkezenek het fogyatkozasok, tudnija illik, ehsek, zomijusag, hidegseg, heuseg, munka, fajdalm es korsag es sok egyeb nyavalyak, kiktöl meg nem zabadul meglen ez velagban eel. mikeppen zen iob tezen errül tanobizonsagot monduan. ember ki azzonyalattul ziletik, reuid ideiglen el ez velagban, es sok gyarlosagokkal telik be. es meltan mondja ezt, mert emberi elme, mindenkoron kezzebb az gonozra, hogy nem az iora. mikeppen erröl ir zent Mojses propheta monduan, emberi zivnek erzekensege es gondolattya, mindenha kezz az gonozra, ö ifjusagatul fogva. es minek okaert illyen alhatatlansag vagyon ez vagyon, azert kell embernek ö töle futnija, es ötet el tauoztanija
 Válasz a beírásra

hun bod2013.06.18. 16:29(10.)
Embernek harom fő ellensege vagyon, kikkel ejel nappal kel vivnia mindholtaiglan. kiket ha meg gyözendi menyorzagot vezi. ha kediglen ö tölök meg gyöztetik, pokolban lezen hele. első ellenseg, ez velag. masod. test. harmad erdeng.
embernek elsö ellensege ez velag. ki zinetlen minket meg csal es el hitet, azert mondja zent Janus, ne akarjatok zeretnie ez velagot sem azokat mellyek ez velagban vannak. ki kediglen zereti ez velagot, nincsen atya Istennek zereti öbenne, kell azert mi nekünk ez velagot el tauoztatnunk sok okert. elsö okert, mert ö benne zenetlen valo felelm vagyon. masod okert mert semmi nyugodalm öbenne nincsen. harmad okert mert teljes gonozsaggal. negyed okert, mert ellenködest zerez Isten között es ember között. ötöd okert, mert alhatatlan es hazug. hatod okert, minekünk kell velagot el tauoztatnunk mert meg vakeittya embernek okossagat. mondom hogy elözer kell minekünk ez velagot el tauoztatnunk es ötöle magunkat meg otalmaznunk, az felelmert, mert öbenne zenetlen valo felelm vagyon. mikeppen ir erröl bölcs monduan, lezen az te eleted felelmes, te eleted mikent ha elötted egy zör avagy haj zalon ketnenek egy golobist fel minden nappa es ne higy az te eletednek. regjel az monjad vallyon ki adja en nekem az esti idöt, es estve azt mondjad, vallyon ki aad nekem az regjeli idöt ernem. az te ziuednek felelmeert mondjad azt. mely felelmnek miatta rettekz. es meltan tezed ezt, mert meglen ez velagba vagy nem tudod meglen vagy. es minemö halallal kell meg halnod, es mely helen, es nem tudod ha Istennek zeretetire vagy melto. avagy ö haragjara. es nem tudod ha idvezelz avagy karhozol. ez velagnak gyakorlatos alhatatlansagiert kikhez ember ragazkodik az binnek miatta. mert gyakorta az madar etket keresven, tözben esik, avagy az hal alejtvan etket hasaba vonzija az horgot. ezenkeppen ember, ez velagban aleijtya igazan viselnie eletet, ez velagi marhat keresven, de mikoron halalara iut akkoron lattya, hogy nem keresett maganak eletet, de halalt.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.06.15. 12:23(9.)
hatod okert el tavoztatando ez ielen valo velag emberektöl. mert meg vakeitya embernek okossagat, hogy nem esmerheti azokat, mellyek neki idvessegere volnanak es vegre vizi öket pokolnak örök kinnyara. mikeppen nyilvuan vagyon sokakban ez velagot zeretökben, kik meg vakoluan ö ezöket es idöeket heivsagban költik el. kik közzöl nemellyek Istentöl. nekik meg ielent malaztnak miatta meg esmertek ö bolondsagokat, mikeppen irja bölcs Salamon ö kepekben monduan mit haznalt minekünk ez velagi eletnek bensege, droagy(?) mit adott minekünk ez velagi kazdagsagoknak maga hanyasa. el multanak mindenek mikeppen az arnek es mikeppen az hajo folyo vizen elmenven semmi nyomot nem hagy. meg faradoztonk. azert az alnoksagnak es vezedelemnek utan es iartunk nehez utakon, urnak kediglen utat meg nem esmertiok. pelda mert ez velag ollyan mikeppen az madara, ki az madaraknak zepen enekeuen, kezereiti öket be mennije az tözbe avagy az enyöbe mely madarakat mikoron meg fogja a madaraz rettenetesen meg öldösi öket, ezenkeppen vagyon ez velagrol. ki ez velagi marhakat edesekke tezi, de az kint meg nem mutattya, kit erdemlene ö erettek, ime azert mely kegyetlen ellensege embereknek ez velag. de bizonyaba ezt meg nem gyözheti ember egyebbel ha nem csak az alazatossaggal. errol illyen pelda oluastatik, az velag biro nagy Alexanderrol, ki mikoron kiudette volna köuetit paradicsomhoz kezduen ha oda mehetne, felelenek az köuetnek paradicsombol hogy senki oda nem mehetne, hanem csak alazatossaggal, es egy ven paradicsombol ki iguen ada az köuetnek egy köuet ki vala emberi zemnek hasonlatossagara hogy vineek ö uroknak mely köuet mikoron el vétte volna Alexander mutata azt egy bölcsnek hogy öneki meg mondana az könek iozagat mely bölcs mikoron vetette volna az köuet mertekre ot igen nehez lön hogy valamit teznek vala ellene mindent meg nyom vala. vegezetre az bölcs egy kis ruhatykaba takara az köuet es tön ellene egy penzt ki ottan meg nyoma az köuet. touabba teuen egy tolzalat ellene az es leg ottan meg nyoma. mikoron ezen csodalkodnek Alexander es az ö vitezi, monda a bölcs, ö velag biro fejedelem ez könek termezeti meltan tegedet illeti, mert minden orzagok, tartomanyok, varasok, videkek, varak nem elegek teneked meg es többet nyom es kiuan a te elmed es ziued, de mikoron fedeztetik az te tested es te zined az koporsoba, akkoron töbet haznal egy fillyer avagy egy penz avagy egy tolzal mert ember ezeknek haznalattyat vezi, de a te tested semmit nem haznal, hanem csak bidosseg es rothatatossag, o ember azert emlekezzel meg a te halalodrol es örökköl nem vetkezel. gondollyad meg holott vannak az kiralyok, iobbagyok, hercegek nemessek, kik ennek elötte voltanak, aranyat, ezöstöt es egyeb marhakat gyöjtöttenek ettenek ittanak vigattanak es halalos binben multanak ki ez velagbol es örök pokolra mentenek, azert zeretö atyamfiai, io hugaim ezetekbe vegyetek magatokat, es ugy ellyetek ez velagon, hogy az iozagos dolgok le nyomadjak az gonozokat. es köuessetek az Iesust, ki mennyei kiraly leuen meg alaza magat, emberre lön mi erettönk binesekert es nagy zegenyseget tarta ez velagon. nekünk pelldat aduan hogy mi es meg utalnok ez velagot, mert ki ez velagot az pookhoz ki mind egy nappa elmukalkodik, ki von za belit es halot köt benne, hogy legyet avagy zunyogot fogna. ki nel elne. elig egy dongo legy es mind el zagattya, ezenkeppen ember ez velagi morhat egy nappa keresi, elig az halal es mind el vezi ö töle.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.06.15. 07:17(8.)
alazatos zerzetöst hasonlom a meg holt testhöz, vegyek fel a meg hol testöt, es valahoua akarod tegyed oda ötet, azt latod hogy semmit ellenöd nem zool az fel vetelröl, es semmit nem morgodik azon hogy houa ütet tezöd, ha ütet fel tezöd az zegbe ü onnet ala neez. es ha ütet öltözteted barsomba, es gyöngel fizöt ruhaba azt latod hogy ö inkab meg heruad ... azon meg zokot alazatossagba meg marad es menevel inkab tiztöltetik, anneual inkab magat meltatlannak aleitya. es iteli.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.06.15. 07:16(7.)
tanoliad küvetned az ü kegyelmessegüket. kegyessegüket. bekesseg tartassokat. es ü nagy zeledsegüket auagy eggyügyüsegüket. zentsegnek megyed regulaia al. zivnek es gondolatnak tizta es zent keuansagaban. az az. hogy semmi földiekre ne igyekeziek. semmi testieket ne kevanyon. hol az ö zive meg zepplösölne. az ü zerelmekkel.
 Válasz a beírásra

hun bod2013.06.14. 22:05(6.)
tudod e te embereknek gondolattyát vagy nem felele az ördög. nem tudom, hanem csak azokat tudom, mellyeket kilsö tetemennek(?) miatta avagy zolasnak miatta, vehetek ezembe. mas dolgot kerde ötöle asszonyunk ziz Maria monduan. Mondjad meg ennekem te ördög. minemő allat az aki eltörölheti az irast a te könyuedböl. felele az ördög. semmi azt elnem törölheti hanem csak tudnia illik Isteni zeretet valaki az isteni zeretet vallandja ö zivebe akar melly nagy bines legyen, legottan kifaragtatik az en könyuemböl. harmad dolgot kerde az bodog ziz Maria az ördögtöl monduan, mondjad meg ennekem te zegeny ördög. vagyon olly fertelmes bines, es annera elzakatt en fiamtol, hogy nem terhetne bocsanatra meglen el ez velagba, felel az ördög monduan. nincsen oly fertelmes bines, ki meg nem terhet, ha akarandja, mert akar melly nagy bines legyen, ha el valtoztatttya, az ö gonoz akarattyat, es ö eleibe vezi az isteni zeretetet, menyi ördög vagyon mindaz sem tarthatnaja meg
 Válasz a beírásra

hun bod2013.06.14. 21:38(5.)
binökröl menekedesek nincsen
arvara toldultok es ti barattokot el döltenetek incselkettek

zűnnyetek meg gonozokat tennetek
tanollyatok iot tennetek


valcsagonknak iutalma
ürüidet örizied
fige fak bomboztak
ezer iga ökri

gyötretet
gyalkossag
zöndöles
haborosag

gonozb
zepbbek
galaad

pögdösni
tibeljgyönk

haland
zolgaland
tendi
taneitand
seitend
izetlenöle nd
fogadand
követendez
leiend
(Módosította hun bod 2013.06.14. 23:39-kor)
 Válasz a beírásra

hun bod2013.06.14. 21:13(4.)
embersegent mondom ti testeteknek erötlenseert mert mikent vettitek ti tagtokot zolgalni fertezetnek. es ektelensegnek ektelensegere: ugyan mostan es vessetek ti tagtokot zolgalni igassagnak zentsegre:
mert holot binnek zolgai voltatok: igassagnak zabadi valatok.
mely gyömölcsötök volt azert tahat ü bennek. kikben imar zegenkettek: mert azoknak vegek halal
imar kedeg bintöl meg zabadolvan. Istennek löttetek zolgai. gyömölcsötök vagyon ti zentsegtekben. vegetek kedeg örök elettek:
mert binnek iargalasa halal. Isten malaztyanak kedeg iargalasa örök elet mi uronk Iesus Cristosban
 Válasz a beírásra

hun bod2013.06.14. 21:11(3.)
nem de en lelkem Istennek alaia vetet lezen e
mert en idvösségem ü töle mer ü en Istenem: es en idvözitöm engem fogado többe nem indulok
mig toldultok emberre tü mind öltök ment ala hailot falnak: es meg hagyot hasadeknak
de maga bizony en iutalmamot, el hagynia gondolak: zomehsagba futek : zaiokkal aldnak vala es ü zivökkel atkoznak vala
de maga bizony en lelkem Istennek alaia vetet legyen mert en türesem ü töle
mert ű en Istenem es idvözitöm en segedelmem: ki nem mulom
en idvössegem es en dicsösegem Istenbe. en segedsegemnek Istene : es en remensegem Istene vagyon
nepnek minden gyülekezese. ü benne remenkegyetek: tü ziveteket össetek ki ü elötte : Isten öröke mi segedelmönk
de maga bizony embereknek fiai hivok : embereknek fiai mertekekbe hazugok hogy ük hisagbol : önön magokot megcsaljak
hamossagba ne remenykegyetek: es ragadozast
ne kivannyatok: kazdagsagok ha felötte bivöltek ziveteket ne vessetek raia
Isten zola edcer: kettöt azt hallam : hatalm Istene
es uram irgalm te neked: mert kinek mind önön mivelkedetekent fizecz
 Válasz a beírásra

hun bod2013.06.14. 21:08(2.)
kik gyűlösségben valljátok a jót s szeretitek a gonoszt
kik erővel élvezitek ő bőrüket ő rolluk s ő husukat ő csontukrol
kik megötték én népemnek husát s ő bőrét
annak felette lehuzták s ő tetemüket megszegdelték s rémekekbe vagdalták
miként födőben s monnal hust fazeknak közepibe
tahat üvöltnék Úrhoz s nem hallgattya meg őket s elrejti ő orcáját őtőllük
az időben miként álnokul művelkettenek ő lelémesekben

kik el hitetik én népemet kik megmarják ő fogukkal s békességet prédikálnak
és ha nem adand ő szájukba hadat szentelnek őrejáiok
azért a látásért ej lészen őnekik s setétség a varázsolásért
a nap elnyugoszik megsetétül őrejáiok nap
és meg gyaláztatnak a nézők mind befedik ő szemelüket
 Válasz a beírásra

hun bod2013.06.14. 21:07(1.)
o bodogh es vigassagos nagysagh minemő soha ez vilagon nem hallottatoth
ezekhez kepesth minden ez vilagi szepsegek és vigasagok: nyavalyasagoknak és keserüsegeknek lattatnanak

az te sötetsegith lesznek mikent az del zin: es leszh mint az mulato kert: es mikenth élő kút fő: kinek el nem fogynak vizei
az bünöknek kötelleit elzaggattyah
az sötethsegeketh eltavaztattyah
pokolnak tüzeth megoltyah

Könyvecske a szent apostoloknak méltóságáról 1521


Félelemben zolgaljatok Úrnak: és rezketve örvengyetek neki. Ragadozjatok fegyelmet: hogy Úr valaha meg ne haragoggyik: és igaz utból el vezietek Mikoron ű haragia röviden kisarsadand

Döbrentei-kódex, 1494


hogy ha gondolat mely fertelmes legyen, soha az lelket meg nem fertezheti, ha az okossag rea nem enged

Bod-kódex, 1500 - 1525
 Válasz a beírásra 
    

 
Generálás ideje: 0.05 mp 
Naptár

Fontosabb linkek
 Eltévedt időszámítás
 Európai Idő
 Varga Csaba honlapja
 Baranta harcművészet
 Index.hu-Fórum
 Ózdi Arvisura Társaság
 hun.lap.hu
 szkita.lap.hu
 etruszk.lap.hu

Szavazás
Hogy tetszik a honlap?

Hunos!

Elmegy
Nem tetszik


Szavazás állása
26 hozzászólás

Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 3928156 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:180
Látogatók összesen 1784 alkalommal szóltak a fórum 17 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
david
Aranka
Etelka
Kollarne
Antonin8